Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak korzystać z zawartości multimedialnej przechowywanej na serwerze QNAP NAS za pomocą technologii DLNA/UPnP?

DLNA (Digital Living Network Alliance) i UPnP (Universal Plug and Play) to mające szerokie zastosowanie zalecenia, umożliwiające współdziałanie pomiędzy różnymi urządzeniami w sieci.

Serwer QNAP DLNA umożliwia przesyłanie strumieniowe treści multimedialnych zapisanych na serwerze NAS do różnych urządzeń multimedialnych w domu, oferując przy tym użyteczne funkcje poprawiające jakość odtwarzania m.in. obsługę w wielu językach i zaawansowane ustawienia uprawnień. Ponadto obsługuje wiele interfejsów sieciowych i dodawanie napisów w czasie przesyłania strumieniowego wideo.

Aby skorzystać z serwera QNAP NAS DLNA, wykonaj następujące czynności:

1. Wymagania wstępne

 1. Zaloguj się na serwerze mediów DLNA i wybierz polecenia „Panelu sterowania” > „Aplikacje” > „Serwer mediów DLNA” > „Włącz serwer mediów DLNA”.
 2. Przed rozpoczęciem używania serwera DLNA należy włączyć usługę Biblioteka multimediów. Usługę Biblioteka multimediów można włączyć za pomocą poleceń „Panel sterowania” > „Aplikacje” > „Biblioteka multimediów” > „Włącz Bibliotekę multimediów”.
 3. Zobacz, czy zainstalowano Media streaming add-on.
 4. Sprawdź, czy włączone jest udostępnianie do nowych odbiorników multimediów. Można to zrobić za pomocą poleceń „Media streaming add-on” > „Odbiorniki multimediów” > „Włącz udostępnianie do nowych odbiorników multimediów”.
 5. W celu poprawienia jakości przesyłania strumieniowego DLNA zalecamy zainstalowanie pakietu CodexPack.

2. Ustawienia serwera mediów DLNA na serwerze QNAP NAS.

Kliknij „Ustawienia zaawansowane” lub otwórz Media streaming add-on.

 1. Ustawienia ogólne
  1. Nazwa usługi: Nazwa serwera mediów QNAP NAS DLNA.
  2. Domyślne konto użytkownika: Treść będzie wyświetlana w zależności od konta użytkownika.
  3. Interfejs sieciowy: Wybierz interfejs sieciowy, który ma być używany. W przypadku wybrania opcji „Automatycznie”, wszystkie segmenty sieciowe serwera NAS będą dostępne dla serwera mediów DLNA.
  4. Port: Port używany przez serwer mediów DLNA.
  5. Język menu: Pozwala wybrać język.
  6. Domyślny styl menu: Umożliwia wybieranie domyślnego stylu menu lub jego dostosowanie.
   • Domyślny styl menu:
    • Prosty:
     Muzyka: Wszystkie utwory, Wykonawcy, Albumy, Listy odtwarzania, Wg folderów.
     Zdjęcia: Wszystkie zdjęcia, Albumy zdjęć, Wg folderów.
     Wideo: Wszystkie filmy, Wg folderów, Wg kategorii.
    • Wszystkie kategorie
   • Niestandardowe
    Kliknij „Niestandardowe”, aby wybrać wyświetlanie pozycji w kategoriach Muzyka, Zdjęcia lub Wideo. Aby zakończyć, kliknij „Zastosuj do wszystkich”.
  Uwaga:
  1. Nie wszystkie języki i style menu są obsługiwane przez odbiorniki multimediów.

  W przypadku włączenia opcji „Osadzanie napisów podczas odtwarzania wideo” dostępne napisy będą automatycznie osadzane w filmach.

  Uwaga:
  1. Aby korzystać z tej funkcji, należy zainstalować pakiet CodexPack.
  2. W przypadku włączenia tej opcji filmy będą transkodowane na bieżąco.
  3. Pliki napisów muszą się znajdować w tym samym folderze co pliki wideo.
 2. Ustawienia przeglądania
  1. Wyświetlanie zdjęć: „Duża miniatura” i „Oryginał”.
  2. Styl wyświetlania tytułów utworów: „Tylko tytuły”, „Ścieżka-tytuł”, „Tytuł/Album”, „Tytuł/Wykonawca” i „Ścieżka-tytuł/Wykonawca-Album”.
  3. Styl wyświetlania tytułów filmów: „Używając osadzonych informacji” i „Używając nazwy pliku”.
 3. Odbiorniki multimediów

  Wyświetlane są wszystkie odbiorniki multimediów: nazwy urządzeń, adresy IP i adresy MAC.
  W pozycji „Styl menu” możesz szybko ustawić pozycję wyświetlania w odbiornikach multimediów.

  W pozycji „Profil użytkownika” można szybko ustawić konto użytkownika. Treść będzie wyświetlana w zależności od uprawnień każdego konta użytkownika.

  Kliknij , aby ustawić format transmisji strumieniowej DLNA. Dostępne opcje to „Wykrywaj automatycznie”, „Oryginał” i „Zdefiniowane przez użytkownika”.

   

  • Wykrywaj automatycznie: System automatycznie wybiera format odpowiedni dla odbiorników multimediów.
  • Oryginalny: System przesyła strumieniowo oryginalny plik.
  Uwaga:
  1. Odbiorniki multimediów mogą nie obsługiwać niektórych formatów plików.
  • Zdefiniowany przez użytkownika:

  Opcja „Zdefiniowany przez użytkownika” umożliwia użytkownikom dodanie określonych formatów plików dla odbiorników multimediów. Wybrane formaty będą przesyłane strumieniowo w oryginalnym formacie plików, a niewybrane formaty będą transkodowane.

  Uwaga:
  1. Przed wybraniem formatów plików sprawdź, jakie pliki multimedialne obsługują odbiorniki multimediów.

3. Korzystanie z multimediów z użyciem DLNA/UPnP.

Po skonfigurowaniu serwera mediów DLNA można przeglądać wszystkie foldery na serwerze QNAP NAS i odtwarzać muzykę, zdjęcia i filmy.

W tej części użyjemy w przykładach telewizora Samsung i aplikacji BubbleUPuP do zademonstrowania, jak odtwarzać multimedia za pomocą DLNA/UPnP.

 1. Telewizor Samsung
  1. Naciśnij przycisk „Źródło” na pilocie i wybierz serwer QNAP NAS.
  2. W telewizorze zostaną wyświetlone odpowiednio foldery muzyki, filmów i zdjęć.
  3. Po wybraniu folderu system wyświetli styl menu. Styl można zmienić w opcjach „Media streaming add-on” > „Ustawienia ogólne” > „Domyślny styl menu”.
  4. Teraz można odtwarzać treści multimedialne.
 2. BubbleUPuP
  1. Otwórz aplikację BubbleUPnP.
  2. Kliknij i wybierz serwer QNAP NAS.
  3. System wyświetli odpowiednio foldery muzyki, filmów i zdjęć.
  4. Po wybraniu folderu system wyświetli styl menu. Styl można zmienić w opcjach „Media streaming add-on” > „Ustawienia ogólne” > „Domyślny styl menu”.
  5. Teraz można odtwarzać treści multimedialne.
Data wydania: 2017-02-06
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
45% ludzi uważa, że to pomaga.
o