Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak korzystać z serwera QNAP NAS w charakterze serwera RADIUS

Konfiguracja serwera RADIUS na serwerze QNAP NAS

Konfiguracja klienta RADIUS (z zastosowaniem routera bezprzewodowego)

Łączenie z siecią Wi-Fi w systemie iOS

Łączenie z siecią Wi-Fi w systemie Mac OS

Łączenie z siecią Wi-Fi w systemie Windows 10

 

Funkcja serwera RADIUS, którą może pełnić serwer QNAP NAS, umożliwia centralne zarządzanie uwierzytelnianiem i autoryzacją komputerów łączących się w celu korzystania z usług sieciowych.

 • W przypadku systemowych kont użytkowników obsługiwane jest tylko uwierzytelnianie PAP, EAP-TLS/PAP oraz EAP-TTLS/PAP.
 • Obsługiwane są tylko routery bezprzewodowe umożliwiające korzystanie z szyfrowania WPA-enterprise lub WPA2-enterprise i standardu 802.1X.

 

QNAP
Architektura serwera QNAP RADIUS

 1. Użytkownicy zgłaszają żądania dostępu do sieci bezprzewodowej.
 2. Router bezprzewodowy odbiera żądanie i przekazuje je do serwera RADIUS (na serwerze QNAP NAS).
 3. Serwer RADIUS odbiera żądanie i przetwarza informacje.
 4. Serwer RADIUS wysyła wyniki z powrotem do routera bezprzewodowego.
 5. W zależności od wyników otrzymanych z serwera RADIUS router bezprzewodowy zezwoli na dostęp użytkownika lub odmówi go.

Aby skonfigurować serwer QNAP NAS do działania w charakterze serwera RADIUS, wykonaj poniższe czynności:

Konfiguracja serwera RADIUS na serwerze QNAP NAS

1. Zaloguj się na serwerze NAS jako administrator. Przejdź do sekcji Panel sterowania > Aplikacje > Serwer RADIUS i zaznacz opcję Uruchom serwer RADIUS na stronie Ustawienia serwera.

 • Zaznacz opcję Udostępnij usługę połączenia wdzwanianego kontom użytkowników systemu, aby zezwolić lokalnym użytkownikom serwera NAS na korzystanie z usługi RADIUS.

 

QNAP

2. Przejdź do obszaru Serwer RADIUS > Klienty RADIUS. Kliknij przycisk Utwórz klient, aby utworzyć klienty RADIUS (np. routery bezprzewodowe).

 • Serwer NAS obsługuje maksymalnie 10 klientów RADIUS.

 

QNAP

3. Wpisz informacje o kliencie i kliknij przycisk Zastosuj. Tutaj można włączać, wyłączać i edytować informacje o klientach.

 • Nazwa: nazwa klienta.
 • Adres IP: adres IP przydzielony przez klient.
 • Długość prefiksu: Długość prefiksu klienta, która może decydować o zakresie alokacji i liczbach adresów IP.
 • Sekretny klucz: klucz połączenia między serwerem RADIUS a klientem.

 

QNAP

Pola Adres IP i Długość prefiksu korzystają z notacji CIDR (Classless Inter-Domain Routing).

Przykład:

Długość prefiksu
Klasa
Hosty*
Maska
32
1/256C
1
255.255.255.255
31
1/128C
2
255.255.255.254
30
1/64C
4
255.255.255.252
29
1/32C
8
255.255.255.248
28
1/16C
16
255.255.255.240
27
1/8C
32
255.255.255.224
26
1/4C
64
255.255.255.192
25
1/2C
128
255.255.255.128
24
1C
256
255.255.255.000
23
2C
512
255.255.254.000

 

Aby uzyskać więcej informacji o CIDR, zobacz:
https://en.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing

4. Przejdź do sekcji Serwer RADIUS > Użytkownicy RADIUS i kliknij przycisk Utwórz nowego użytkownika, aby dodać użytkownika serwera RADIUS. Na tej stronie można także usuwać, włączać i wyłączać użytkowników serwera RADIUS.

 • Liczba użytkowników funkcji RADIUS obsługiwanych przez serwer NAS jest równa maksymalnej liczbie obsługiwanych użytkowników.
QNAP
 
QNAP

 

Konfiguracja klienta RADIUS (z zastosowaniem routera bezprzewodowego)

Wprowadź informacje o serwerze RADIUS (QNAP NAS) na kliencie RADIUS (routerze bezprzewodowym). Weźmy za przykład urządzenie ASUS-AC66U:

1. Przejdź do sekcji Wireless (Sieć bezprzewodowa) > General (Ogólne). W sekcji Authentication Method (Metoda uwierzytelniania) wybierz WPA2-Enterprise.

QNAP

2. Przejdź do opcji Wireless (Sieć bezprzewodowa) > RADIUS Setting (Ustawienia serwera RADIUS).

 • Server IP Address: wprowadź adres IP serwera QNAP NAS.
 • Server Port: 1812 (domyślny port do uwierzytelniania RADIUS).
 • Connection Secret: wprowadź tajny klucz skonfigurowany w obszarze Serwer RADIUS > Klienty RADIUS.

 

QNAP

3. Po skonfigurowaniu serwera NAS jako serwera RADIUS i zdefiniowaniu ustawień na kliencie (routerze bezprzewodowym) połączenie z siecią Wi-Fi będzie wymagać uwierzytelniania na serwerze NAS.

 

Łączenie z siecią Wi-Fi w systemie iOS

1. Włącz Wi-Fi i wybierz sieć bezprzewodową, z którą chcesz nawiązać połączenie. W tym przykładzie używamy urządzenia ASUS-AC66U-2.4G.

QNAP

2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło skonfigurowane w obszarze Serwer RADIUS > Użytkownicy RADIUS. Jeśli opcja Udostępnij usługę połączenia wdzwanianego kontom użytkowników systemu jest włączona, możesz uzyskiwać dostęp do sieci Wi-Fi przy użyciu danych logowania lokalnego użytkownika serwera NAS.

QNAP

3. Zaakceptuj certyfikat.

QNAP

4. Po pomyślnym zalogowaniu możesz połączyć się z siecią Wi-Fi.

 

Łączenie z siecią Wi-Fi w systemie Mac OS

1. Otwórz obszar sieci Wi-Fi i wybierz opcję Join Other Network (Dołącz do innej sieci).

QNAP

2. Wprowadź informacje, takie jak przedstawione poniżej.

 • Network Name: nazwa sieci bezprzewodowej, z którą chcesz nawiązać połączenie (na przykład ASUS-AC66U-2.4G).
 • Security: wybierz opcję zabezpieczeń WPA2 Enterprise.
 • Username/Password: wprowadź nazwę użytkownika i hasło skonfigurowane w obszarze Serwer RADIUS > Użytkownicy RADIUS. Jeśli opcja Udostępnij usługę połączenia wdzwanianego kontom użytkowników systemu jest włączona, możesz uzyskiwać dostęp do sieci Wi-Fi przy użyciu danych logowania lokalnego użytkownika serwera NAS.

 

QNAP

3. Po pomyślnym zalogowaniu możesz połączyć się z siecią Wi-Fi.

 

Łączenie z siecią Wi-Fi w systemie Windows 10

1. Przejdź do opcji Ustawienia i wybierz pozycję Sieć i Internet.

QNAP

2. Wybierz opcje Połączenie telefoniczne > Skonfiguruj nowe połączenie.

QNAP

3. Wybierz opcję Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową.

QNAP

4. Wprowadź informacje przedstawione poniżej i kliknij przycisk Dalej.

 • Nazwa sieci: nazwa sieci bezprzewodowej, z którą chcesz nawiązać połączenie (na przykład ASUS-AC66U-2.4G).
 • Typ zabezpieczeń: wybierz opcję WPA2-Enterprise.

 

QNAP

5. Kliknij pozycję Zmień ustawienia połączenia.

QNAP

6. Przejdź do sekcji Zabezpieczenia i wybierz metodę uwierzytelniania Microsoft: Protected EAP (PEAP). Kliknij Ustawienia.

QNAP

7. Wyłącz funkcję Weryfikuj tożsamość serwera przez sprawdzanie poprawności certyfikatu, kliknij Wybierz metodę uwierzytelniania i wybierz Zabezpieczone hasło (EAP-MSCHAP v2) i naciśnij opcję Konfiguruj.

QNAP

8. Usuń zaznaczenie pola Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeżeli istnieje) systemu Windows.

QNAP

9. Przejdź do ustawień sieci bezprzewodowej i wybierz Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie.

QNAP

10. wprowadź nazwę użytkownika i hasło skonfigurowane w obszarze Serwer RADIUS > Użytkownicy RADIUS. Jeśli opcja Udostępnij usługę połączenia wdzwanianego kontom użytkowników systemu jest włączona, możesz uzyskiwać dostęp do sieci Wi-Fi przy użyciu danych logowania lokalnego użytkownika serwera NAS.

QNAP

11. Po zalogowaniu możesz nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.

Data wydania: 2013-07-03
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
76% ludzi uważa, że to pomaga.