Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak korzystać z pulpitu nawigacyjnego pojedynczego urządzenia QRMAgent?

Pulpit nawigacyjny pojedynczego urządzenia QRMAgent zapewnia szczegółowe informacje dotyczące określonego zarządzanego urządzenia, w tym:

 1. Wersja QRMAgent
 2. Informacje o urządzeniu
 3. Informacje o systemie operacyjnym
 4. Informacje o sieci

Na pulpicie nawigacyjnym pojedynczego urządzenia QRMAgent użytkownicy mogą dodawać lub usuwać widżety, wybierać tryby układu i korzystać z narzędzi z zestawu, do zarządzania urządzeniami QRMAgent.

Dodaj widżet

W celu personalizacji pulpitu nawigacyjnego pojedynczego urządzenia QRMAgent użytkownicy mogą dodawać wiele widżetów, aby monitorować korzystanie z procesora, zużycie pamięci, zużycie miejsca na dysku, korzystanie z sieci i inne opcje. Do dyspozycji użytkownika jest także wiele rodzajów wykresów.

Instrukcja konfiguracji:

Krok 1: Przejdź do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urządzenia QRMAgent i kliknij przycisk „Dodaj widżet”

Krok 2: Ukończ konfigurację ustawień typu danych i zakresu danych, które mają być monitorowane:

 1. Wybierz typ danych, który chcesz monitorować. Dostępne są cztery typy: korzystanie z procesora, zużycie pamięci, zużycie miejsca na dysku i korzystanie z sieci.
 2. Wybierz zakres danych (dane w czasie rzeczywistym lub historia danych z ostatnich 24 godzin)
 3. Kliknij przycisk „Dalej”

Krok 3: Ukończ ustawienia typu wykresu

 1. Wybierz typ wykresu
 2. Kliknij przycisk „Dodaj widżet”, aby ukończyć operację

Krok 4: Po ukończeniu konfiguracji widżet zostanie dodany do ostatniej pozycji na pulpicie nawigacyjnym

Usuń wszystkie widżety na pulpicie nawigacyjnym pojedynczego urządzenia QRMAgent

Instrukcja konfiguracji:
Przejdź do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urządzenia QRMAgent i kliknij przycisk „Usuń wszystkie widżety”

Odśwież informacje o wszystkich widżetach na Pulpicie nawigacyjnym

Instrukcja konfiguracji:
Przejdź do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urządzenia i kliknij przycisk „Odśwież”

Wybierz tryb układu

Użytkownicy mogą dostosować układ panelu nawigacyjnego pojedynczego urządzenia QRMAgent, a widżety zostaną odpowiednio ułożone zgodnie z nowym układem.

 • Wyświetlanie jednej kolumny
 • Wyświetlanie dwóch kolumn
 • Wyświetlanie trzech kolumn

Instrukcja konfiguracji:
Krok 1: Przejdź do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urządzenia QRMAgent i kliknij przycisk „Wybierz układ”

Krok 2: Wybierz opcję „1 kolumna”, „2 kolumny” lub „3 kolumny”

Narzędzia — Przeglądaj urządzenie

Adres IP tego urządzenia jest używany jako ścieżka URL do otwierania nowej karty przeglądarki. Jeśli urządzenie jest aktualnie wyłączone lub nie jest serwerem WWW, nie będzie w stanie nawiązać połączenia i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie połączenia.

Instrukcja konfiguracji:
Krok 1: Przejdź do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urządzenia QRMAgent i kliknij przycisk „Narzędzia”
Krok 2: Wybierz opcję „Przeglądaj urządzenie”


Narzędzia — ping

QRM+ zapewnia funkcję monitorowania Ping, która umożliwia sprawdzenie, czy pakiet może połączyć się z określonym urządzeniem za pośrednictwem protokołu IP, aby wyświetlić stan połączenia QRM+ z urządzeniem

Instrukcja konfiguracji:
Krok 1: Przejdź do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urządzenia QRMAgent i kliknij przycisk „Narzędzia”
Krok 2: Wybierz opcję „Ping”

Krok 3: Zostanie wyświetlone okno z wynikiem uruchamiania polecenia Ping

Krok 4: Kliknij przycisk urządzenia Ping, aby ponownie uruchomić polecenie Ping

Narzędzia — śledzenie trasy

QRM+ zapewnia funkcję monitorowania śledzenia trasy, która powoduje wyświetlenie w nowym oknie adresów IP routerów za pośrednictwem sieci IP.

Instrukcja konfiguracji:
Krok 1: Przejdź do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urządzenia QRMAgent i kliknij przycisk „Narzędzia”
Krok 2: Wybierz opcję „Śledź trasę"

Krok 3: Zostanie wyświetlone okno z wynikiem uruchamiania polecenia Śledź trasę

Narzędzia — Sterowanie zasilaniem

Dostępne są dwa tryby sterowania zasilaniem urządzenia za pośrednictwem QRMAgent:

 1. Wyłącz
 2. Uruchom ponownie

Instrukcja konfiguracji:
Krok 1: Przejdź do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urządzenia QRMAgent i kliknij przycisk „Narzędzia”
Krok 2: Wybierz opcję „Sterowanie zasilaniem”
Krok 3: Wybierz tryb „Wyłącz” lub „Uruchom ponownie”

Data wydania: 2017-11-30
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
o