Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak korzystać z aplikacji Signage Station?

Tworzenie i publikacja reklam multimedialnych

Aplikacja Signage Station jest dostępna na wszystkich serwerach QNAP NAS. Umożliwia tworzenie własnych reklam multimedialnych przy użyciu oprogramowania iArtist Lite do edycji cyfrowej zawartości reklamowej i informacyjnej (digital signage) oraz wyświetlanie zawartości w przeglądarkach internetowych.

 

Jak zainstalować Signage Station

Zaloguj się na serwerze NAS. Zostanie wyświetlona strona główna systemu QTS jak na poniższej ilustracji:


Rys. 2

Kliknij ikonę menu głównego w lewym górnym rogu (zob. rys. 3).


Rys. 3

W menu głównym kliknij przycisk App Center (rys. 4).


Rys. 4

W App Center kliknij przycisk Wszystkie aplikacje (rys. 5).


Rys. 5

Przewiń stronę w dół, aby znaleźć Signage Station (rys. 6). Kiedy zobaczysz Signage Station, kliknij przycisk Dodaj do QTS, aby zainstalować tę aplikację.


Rys. 6

Interfejs użytkownika Signage Station

Kiedy otworzysz Signage Station, zostanie wyświetlona strona główna. Strona główna Signage Station wygląda jak na rys. 1. Zawiera ona trzy główne obszary:

  1. Szablony online: przedstawia szablony online (dostarczone przez QNAP).
  2. Moja przesłana zawartość: przedstawia szablony przesłane przez użytkownika.
  3. Kategoria: przedstawia wszystkie szablony według kategorii.

Jak przesłać zawartość do Signage Station

W celu przesyłania zawartości do Signage Station należy zainstalować program iArtist Lite. iArtist Lite to program do systemu Windows, który można pobrać ze strony głównej Signage Station (rys. 7). Kliknij przycisk „Pobierz iArtist Lite”, aby pobrać ten program.

iArtist Lite pomaga w tworzeniu własnej zawartości i przesyłaniu jej do Signage Station.


Rys. 7

Po pobraniu programu iArtist Lite na komputer możesz zacząć tworzenie zawartości i przesyłanie jej do Signage Station. Po utworzeniu zawartości do Signage Station kliknij przycisk Wyślij (rys. 8). Okno Wyślij (rys. 9) umożliwia dodanie serwera NAS z zainstalowaną aplikacją Signage Station.


Rys. 8

Rys. 9

Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać serwer NAS do programu iArtist Lite. Po kliknięciu przycisku Dodaj możesz skonfigurować ustawienia serwera NAS (rys. 10).


Rys. 10

Po dodaniu serwera NAS do programu iArtist Lite wybierz serwer NAS oraz zawartość do wysłania i kliknij przycisk Wyślij (rys. 11). Po zakończeniu wysyłania otwórz aplikację Signage Station na tym serwerze NAS, aby odtworzyć zawartość.


Rys. 11

Jak utworzyć nowe konto w Signage Station

Nowe konta w Signage Station może tworzyć tylko administrator serwera NAS. Aby utworzyć nowe konto, kliknij przycisk Zarządzanie kontami Signage Station w prawym górnym rogu strony głównej (rys. 12).


Rys. 12

Po kliknięciu przycisku Zarządzanie kontami Signage Station zostanie otwarte okno Zarządzanie kontem (rys. 13). Kliknij przycisk +, aby dodać nowego użytkownika.


Rys. 13

Po kliknięciu przycisku + zostanie otwarte okno Utwórz użytkownika (rys. 14). Wprowadź nazwę i hasło nowego użytkownika.


Rys. 14

Jak zarządzać kontami użytkowników

Kontami użytkowników może zarządzać tylko administrator Signage Station. Kliknij przycisk Zarządzanie kontami Signage Station (rys. 12), aby otworzyć okno Zarządzanie kontem (rys. 15). Do zarządzania kontami użytkownika służą trzy opcje:

  1. Wysyłanie zawartości: umożliwia przesyłanie zawartości do Signage Station.
  2. Zarządzanie przeglądarką: umożliwia blokowanie i odblokowywanie szablonów.
  3. Usuwanie zawartości: umożliwia usuwanie zawartości w Signage Station.

Rys. 15

Jak wyświetlać zawartość

Kliknij dowolny szablon lub zawartość, aby wyświetlić je na karcie przeglądarki (rys. 16).


Rys. 16

Aplikacja Signage Station działa z komputerami, tabletami, urządzeniami mobilnymi i telewizorami inteligentnymi.


Rys. 17

Jak udostępniać zawartość

Zawartość można udostępniać za pośrednictwem poczty e-mail i serwisów społecznościowych. Aby udostępnić szablon lub zawartość, kliknij przycisk Link udostępniania na danym szablonie (rys. 18).


Rys. 18

Kliknięcie przycisku Link udostępniania powoduje otwarcie okna Link udostępniania (rys. 19).


Rys. 19
Data wydania: 2016-01-25
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
43% ludzi uważa, że to pomaga.