Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak korzystać z aplikacji Notes Station?

Notes Station — notatki w chmurze prywatnej

Moja chmura, moje notatki.

Wprowadzenie

Notatki mogą mieć formę tekstu, nagrań głosowych, zdjęć lub fragmentów stron internetowych. Notes Station to łatwa w obsłudze aplikacja przeznaczona do tworzenia notatek i zapisywania ich zdalnie na serwerze Turbo NAS.

 

Jak korzystać z aplikacji Notes Station?

1. Instalacja aplikacji Notes Station

Aby zainstalować aplikację Notes Station na serwerze Turbo NAS, zaloguj się jako administrator i sprawdź, czy serwer Turbo NAS ma połączenie z Internetem. Wybierz kolejno pozycje „App Center” > „Narzędzia” > „Notes Station” i przewijaj stronę, aż zobaczysz aplikację Notes Station (tylko w systemie QTS 4.1 i nowszych wersjach).

2. Rozpoczęcie korzystania z aplikacji Notes Station

Po zakończeniu instalacji możesz zacząć korzystać z aplikacji Notes Station. Zarządzanie informacjami w aplikacji Notes Station odbywa się na trzech poziomach: notesu, sesji i notatki. Notatki można wyświetlać w czterech różnych trybach: notesu, tagów, zadań i kalendarza.

(1) Edytowanie notatek

W trybie notesu kliknij przycisk „Add page” (Dodaj stronę) w prawym górnym rogu i wybierz szablon dodawanej strony lub kliknij opcję „Blank Note” (Pusta notatka) na liście rozwijanej.

(2) Wstawianie obrazu

Kliknij przycisk „Insert/edit image” (Wstaw/edytuj obraz).

W oknie dialogowym „Edit image” (Edytowanie obrazu) możesz dodać zdjęcie z folderu współdzielonego na serwerze Turbo NAS, ze ściany zdjęć lub z lokalnego komputera.

(3) Edytowanie obrazu

Aplikacja Notes Station ma wbudowany edytor obrazów „ImgEdit”, który umożliwia modyfikowanie zdjęć.

Zaznacz jeden obraz i kliknij przycisk „Open ImgEdit” (Otwórz edytor ImgEdit).

Po otwarciu edytora ImgEdit zacznij modyfikować obraz.

(4) Wstawianie załączników

Wybierz stronę, na której chcesz wstawić załącznik, i kliknij przycisk (Wstaw załączniki).

Następnie kliknij przycisk „Add files” (Dodaj pliki), aby wstawić załączniki.(5) Wstawianie tagów

Wybierz stronę, na której chcesz wstawić tagi, i kliknij przycisk (Wstaw tag).

Następnie wprowadź tagi.

(6) Wstawianie zdarzeń do kalendarza

Kliknij przycisk (Kalendarz), aby utworzyć zdarzenie.

Zdarzenia zostaną wyświetlone w trybie kalendarza.

(7) Wstawianie zadania

Kliknij przycisk (Zadanie).

Zadania zostaną wyświetlone w trybie zadań.

(8) Udostępnianie

Wybierz stronę do udostępnienia. Kliknij przycisk (Udostępnij) i wybierz, czy chcesz udostępnić stronę na Facebooku, skopiować do schowka czy ustawić jako prywatną.

(9) Współtworzenie

Wybierz notes do udostępnienia. Kliknij przycisk obok tego notesu i kliknij pozycję „Share” (Udostępnij).

Wybierz użytkowników serwera Turbo NAS, którym chcesz udostępnić tę stronę, i ustaw ich uprawnienia.

Jak używać rozszerzenia Notes Station Clipper?

Notes Station Clipper to rozszerzenie instalowane w przeglądarce Chrome, które służy do pobierania materiałów z Internetu i korzystania z nich w aplikacji Notes Station.

1. Instalacja rozszerzenia Notes Station Clipper

Wyszukaj tekst „Notes Station Clipper” w witrynie Google Chrome Web Store i kliknij przycisk „+ ZA DARMO”, aby zainstalować to rozszerzenie.

Kliknij przycisk „Dodaj”.

Po zakończeniu instalacji obok paska adresu przeglądarki Chrome pojawi się ikona rozszerzenia Notes Station Clipper.

2. Logowanie w rozszerzeniu Notes Station Clipper

Jeśli logujesz się w rozszerzeniu Notes Station Clipper po raz pierwszy, wpisz adres IP serwera Turbo NAS, nazwę konta i hasło. Aby się wylogować lub użyć innego konta, kliknij ikonę w prawym górnym rogu okna.

Jeśli nazwa konta lub hasło są niepoprawne, obok przycisku logowania pojawi się komunikat o błędzie. Wskaźnik stanu połączenia będzie miał kolor czerwony, co oznacza, że zalogowanie nie powiodło się.

3. Rozpoczęcie korzystania z rozszerzenia Notes Station Clipper

Po pomyślnym zalogowaniu możesz zacząć kopiować wycinki stron lub wiadomości z konta Gmail. W pierwszym wierszu okienka po lewej stronie zostanie wyświetlony tytuł strony internetowej, który można edytować. W drugim wierszu można wybrać notes lub sesję, w której zostanie umieszczony wycinek. Trzeci wiersz umożliwia dodanie tagów, a czwarty — komentarzy.

Po prawej stronie można wybrać, czy wycinek przeznaczony do zapisania w aplikacji Notes Station ma uwzględniać widoczny obszar strony, zaznaczone elementy, zaznaczony obszar na stronie, całą stronę jako obraz czy wiadomość e-mail.

Po pomyślnym utworzeniu wycinka zostanie wyświetlony następujący komunikat.

 

 

Data wydania: 2014-02-25
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
36% ludzi uważa, że to pomaga.