Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak korzystać z aplikacji Container Station?

Wprowadzenie

Aplikacja QNAP Container Station jako jedyna integruje lekkie technologie wirtualizacyjne kontenerów Linux (LXC) i Docker®. Dzięki temu na serwerze QNAP NAS można korzystać z wielu odizolowanych systemów Linux® i pobierać tysiące aplikacji z całego świata.

 

Jak korzystać z aplikacji Container Station?

Aby zainstalować aplikację Container Station na serwerze QNAP NAS, zaloguj się jako administrator i sprawdź, czy serwer NAS ma połączenie z Internetem.

 1. INSTALACJA APLIKACJI CONTAINER STATION
  Wybierz kolejno pozycje App Center > Narzędzia lub Zasadnicze elementy QTS i znajdź aplikację Container Station. Kliknij przycisk Dodaj do QTS (dotyczy tylko systemu QTS 4.2 lub nowszych wersji).
 2. ROZPOCZĘCIE UŻYWANIA
  Po zakończeniu instalacji kliknij ikonę skrótu w menu głównym. Podczas pierwszego użycia aplikacja Container Station poprosi o wskazanie domyślnego folderu na obrazy i kontenery. Wybierz preferowany folder i kliknij przycisk Uruchom teraz.

Tworzenie kontenera

Kontenery mają architekturę dwuwarstwową: obraz i kontener.

Obraz:
plik obrazu to szablon tylko do odczytu służący do tworzenia kontenera. Obraz może zawierać wersję systemu Linux (np. Ubuntu 14.04) lub określoną aplikację, np. MySQL. Pliki obrazów mogą być wbudowane w aplikację Container Station, importowane z serwera NAS lub komputera PC, a także pobrane z rejestru Docker Hub Registry. Dostępne są trzy rodzaje obrazów: (1) LXC (2) Docker (3) aplikacja.

Kontener:
Kontenery tworzy się przy użyciu plików obrazu. Mogą one być do odczytu, do zapisu lub wykonywalne. Na podstawie jednego obrazu można utworzyć wiele kontenerów.

*Uwaga: Z obrazów LXC powstają kontenery LXC, a z obrazów Docker — kontenery Docker. Oba rodzaje kontenerów mają niezależne formaty i nie można ich konwertować.

 1. SZYBKIE TWORZENIE KONTENERA LXC
  Obrazy LXC firmy QNAP oferują różne dystrybucje systemu Linux, dzięki czemu można szybko tworzyć maszyny wirtualne z systemem Linux.
  Kliknij pozycję Utwórz kontener > rozwiń Obrazy QNAP LXC/Docker, a wyświetli się lista wbudowanych obrazów LXC (Debian, Fedora, Ubuntu).

  W tym przykładzie użyjemy obrazu dystrybucji Ubuntu. Kliknij przycisk Zainstaluj.

  Pojawi się okno dialogowe Utwórz kontener. Można w nim zmodyfikować takie informacje, jak nazwa i wykorzystanie zasobów. Na zakończenie kliknij przycisk Utwórz.

  W ramach instalacji są wykonywane dwa działania: pobieranie i tworzenie. Ich postęp można monitorować w oknie Zadania w tle.

  Po instalacji w lewym menu głównym zostanie dodana nazwa kontenera. Kliknij nazwę kontenera (w tym przykładzie „Ubuntu-trusty-1”), aby przejść do strony zarządzania kontenerem.

  Strona zarządzania kontenerem zawiera interfejs konsoli umożliwiający stosowanie wiersza poleceń do zarządzania kontenerem.
 2. SZYBKIE TWORZENIE KONTENERA DOCKER
  Pliki obrazów Docker oferują różne dostosowane i praktyczne aplikacje, takie jak WordPress czy LibreOffice. W tym przykładzie użyjemy obrazu WordPress. Kliknij pozycję Utwórz kontener > rozwiń Popularne obrazy z Docker Hub, znajdź WordPress i kliknij przycisk Zainstaluj.

  Pojawi się okno dialogowe Utwórz kontener. Można w nim zmodyfikować takie informacje, jak nazwa i wykorzystanie zasobów. Na zakończenie kliknij przycisk Utwórz.

  W ramach instalacji są wykonywane dwa działania: pobieranie i tworzenie. Ich postęp można monitorować w oknie Zadania w tle.

  Po instalacji w lewym menu głównym zostanie dodana nazwa kontenera. Kliknij nazwę kontenera (w tym przykładzie „wordpress-1”), aby przejść do strony zarządzania kontenerem.

  Strona kontenera zawiera ustawienia przekierowania portów i hiperłącza, jeżeli dana aplikacja jest usługą internetową. Aby połączyć się z WordPress, możesz kliknąć hiperłącze.

  Zacznij korzystać z WordPress.
 3. SZYBKIE TWORZENIE KONTENERA APLIKACJI
  Aplikacje to grupy obrazów Docker, które mają na celu zapewnianie pełnej usługi, np. aplikacji z bazą danych. Oferują także pakiety do szybkiej instalacji. Na przykład aplikacja GitLab zawiera obrazy GitLab, PostgreSQL i Redis.
  Aby utworzyć GitLab, kliknij pozycję Utwórz kontener > rozwiń Obrazy QNAP LXC/Docker Hub, znajdź GitLab i kliknij przycisk Zainstaluj.

  W następnym kroku zostanie wyświetlony adres URL GitLab oraz nazwa użytkownika i hasło. Zapamiętaj je i kliknij przycisk Utwórz.

  W ramach instalacji są wykonywane dwa działania: pobieranie i tworzenie. Ich postęp można monitorować w oknie Zadania w tle.

  Po instalacji w lewym menu głównym będą widoczne trzy kontenery:
  gitlab1_gitlab_1
  gitlab1_postgresql_1
  gitlab1_redis_1

  Te trzy kontenery zapewniają pełną usługę GitLab. Kliknij pozycję gitlab1_gitlab_1, aby przejść do strony kontenera.

  Strona kontenera zawiera ustawienia przekierowania portów i hiperłącza, jeżeli dana aplikacja jest usługą internetową. Aby połączyć się z GitLab, możesz kliknąć hiperłącze.

  Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślnie: root / 5iveL! Fe) i zaloguj się, aby zacząć używać GitLab.
 4. TWORZENIE KONTENERÓW POBRANYCH Z REJESTRU DOCKER HUB REGISTRY
  Za pomocą paska wyszukiwania można też znaleźć określone aplikacje lub dystrybucje systemu Linux. Na stronie Utwórz kontener można wyszukać nazwę aplikacji (np. „php”) w rejestrze Docker Hub Registry.

  Wybierz aplikację z wyników wyszukiwania i kliknij przycisk Zainstaluj. Domyślną wersją jest wersja najnowsza, ale można ją zmienić na liście rozwijanej.

  Pojawi się okno dialogowe Utwórz kontener. Można w nim zmodyfikować takie informacje, jak nazwa i wykorzystanie zasobów. Na zakończenie kliknij przycisk Utwórz.

  W ramach instalacji są wykonywane dwa działania: pobieranie i tworzenie. Ich postęp można monitorować w oknie Zadania w tle.

  Po instalacji w lewym menu głównym zostanie dodana nazwa kontenera. Kliknij nazwę kontenera (w tym przykładzie „php-1”), aby przejść do strony zarządzania kontenerem.
 5. OBRAZY LOKALNE
  Obrazy są przechowywane na serwerze NAS. Aby zobaczyć zainstalowane obrazy i usunąć zbędne, wybierz pozycje Utwórz kontener > Obrazy lokalne.
  *Uwaga: pakiet aplikacji zostanie rozdzielony na osobne obrazy.
Data wydania: 2015-10-12
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
38% ludzi uważa, że to pomaga.
o