Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Ja korzystać z pulpitu nawigacyjnego pojedynczego urzšdzenia IPMI?

Pulpit nawigacyjny pojedynczego urzšdzenia IPMI zapewnia szczegółowe informacje dotyczšce zarzšdzanego urzšdzenia, w tym:

 1. Wersję IPMI
 2. Informacje o urzšdzeniu
 3. Informacje o sieci
 4. Zdalnš migawkę

Na pulpicie nawigacyjnym pojedynczego urzšdzenia IPMI użytkownicy mogš dodawać lub usuwać widżety, wybierać tryby układu i korzystać z narzędzi z zestawu, do zarzšdzania urzšdzeniami IPMI.

Dodaj widżet

Użytkownicy mogš dodawać wiele widżetów w celu monitorowania urzšdzeń IPMI, które mogš pomagać w wyœwietlaniu danych wewnętrznych czujników serwera IPMI

Instrukcja konfiguracji:

Krok 1: PrzejdŸ do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urzšdzenia IPMI i kliknij przycisk „Dodaj widżet”

Krok 2: Wybierz typ widżetu, dostępne sš łšcznie cztery, w tym Monitor IPMI (Wszystkie parametry)

 1. Monitor IPMI (wszystkie parametry)
 2. Monitor IPMI (jeden parametr — bieżšcy)
 3. Monitor IPMI (wiele parametrów — bieżšce)
 4. Monitor IPMI (jeden parametr / 24 h)

Krok 3: Kliknij przycisk „Dalej”

Krok 4: Wybierz typ czujnika, który ma być monitorowany w urzšdzeniu IPMI
Krok 5: Kliknij przycisk „Dalej”

Krok 6: Wybierz typ wykresu
Krok 7: Kliknij przycisk „Dodaj widżet”, aby ukończyć operację

Krok 8: Po ukończeniu konfiguracji widżet zostanie dodany do ostatniej pozycji na pulpicie nawigacyjnym

Usuń wszystkie widżety na pulpicie nawigacyjnym pojedynczego urzšdzenia IPMI

Instrukcja konfiguracji:
PrzejdŸ do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urzšdzenia IPMI i kliknij przycisk „Usuń wszystkie widżety”

Odœwież wszystkie widżety na pulpicie nawigacyjnym pojedynczego urzšdzenia IPMI

Instrukcja konfiguracji:

PrzejdŸ do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urzšdzenia IPMI i kliknij przycisk „Odœwież”

Wybierz tryb układu

Użytkownicy mogš dostosować układ panelu nawigacyjnego pojedynczego urzšdzenia IPMI, a widżety zostanš odpowiednio ułożone zgodnie z nowym układem.

 • Wyœwietlanie jednej kolumny
 • Wyœwietlanie dwóch kolumn
 • Wyœwietlanie trzech kolumn

Instrukcja konfiguracji:
Krok 1: PrzejdŸ do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urzšdzenia IPMI i kliknij przycisk „Wybierz układ”

Krok 2: Wybierz opcję „1 kolumna”, „2 kolumny” lub „3 kolumny”

Narzędzia — Sterowanie zasilaniem

Dostępne sš cztery tryby sterowania zasilaniem dla urzšdzeń IPMI:

 1. Włšcz zasilanie
 2. Wyłšcz zasilanie
 3. Uruchom ponownie
 4. Włšcz i wyłšcz

Instrukcja konfiguracji:
Krok 1: PrzejdŸ do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urzšdzenia IPMI i kliknij przycisk „Narzędzia”
Krok 2: Wybierz opcję „Sterowanie zasilaniem”
Krok 3: Wybierz opcję „Włšcz zasilanie”, „Wyłšcz zasilanie”, „Uruchom ponownie” lub „Włšcz i wyłšcz”

Zdalny pulpit KVM IPMI

Funkcja KVM IPMI umożliwia użytkownikowi monitorowanie i obsługę zdalnego urzšdzenia IPMI na pulpicie. (Uwaga: KVM IPMI aktualnie obsługuje tylko modele Supermicro i IEI Technology Inc.)

Instrukcja konfiguracji:
Krok 1: PrzejdŸ do strony Pulpit nawigacyjny pojedynczego urzšdzenia IPMI i kliknij przycisk „Narzędzia”
Krok 2: Wybierz opcję „Zdalny pulpit”
Krok 3: Wybierz opcję „KVM IPMI”

Krok 4: Po zakończeniu przeglšdarka otworzy nowe okno, w którym zostanie wyœwietlony ekran pulpitu zdalnego urzšdzenia IPMI

Data wydania: 2017-11-08
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com