Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Instalacja i konfiguracja MLDonkey (eMule/eDonkey)

Po co używać komputera?
Wszystko można zrobić na serwerze NAS!

MLDonkey on QNAPCo to jest MLDonkey (eMule/eDonkey)?

MLDonkey to drzwi do świata eMule (znanego także pod nazwą eDonkey) — wielosieciowej i wieloplatformowej aplikacji P2P na zasadach open source, która służy do wymiany dużych plików w Internecie. Aplikacja ta oferuje większość funkcji podstawowego klienta eDonkey do systemu Windows i obsługuje dodatkowo Overnet, Fasttrack, DirectConnectP2P (w oparciu o serwery-koncentratory) oraz protokół BT. Poniżej przedstawiono przewodnik po instalacji pakietu QPKGMLDonkey na serwerze QNAP NAS oraz po jego obsłudze, dzięki czemu można od razu przystąpić do jego używania.

Jak to działa na serwerze QNAP?

Opisano to poniżej.

Zaczynajmy!

Instalacja MLDonkey przy użyciu pakietu QPKG

Wybierz Aplikacje>QPKG, a następnie kliknij przycisk Pobierz QPKG, aby pobrać listę dostępnych pakietów oprogramowania. Wybierz łącze, które pasuje do Twojego modelu NAS, aby pobrać odpowiedni plik mldonkey.qpkg.

Po pobraniu najpierw rozpakuj archiwum plików, a następnie wybierz Aplikacje ->QPKG i zainstaluj pakiet mldonkey.qpkg tak samo jak plik aktualizacji systemowego oprogramowania firmware.

Po pomyślnie przeprowadzonej instalacji powinna się pojawić pozycja QPKG jak na poniższym ekranie. Teraz kliknij Włącz, aby uruchomić usługę MLDonkey. Kiedy usługa będzie mieć status Włączone, przejdź do następnego etapu. Uwaga: domyślna nazwa użytkownika i hasło w usłudze MLDonkey to admin/admin.

Przed rozpoczęciem korzystania z MLDonkey należy przekierować 2 porty połączeń przychodzących od innych klientów w celu zwiększenia szybkości połączenia. Na serwerze QNAP port ten ma domyślną wartość 15000 (TCP) i 15004 (UDP), a użytkownicy powinni przekierować oba porty na routerze na wewnętrzny adres IP serwera NAS, na którym działa MLDonkey. Jeżeli nie masz pewności, czy te porty są przekierowywane prawidłowo, możesz przejść do tej witryny i wprowadzić adres IP w sieci WAN, aby je przetestować.

Pobieranie, instalacja i konfiguracja Sancho

Pobierz najnowszą stabilną wersję (0.9.4-59) do systemów:

  • Windows (XP, Vista, wymaga Wirtualnej maszyny Java)
  • Mac OS X — Carbon (10.3+, wymaga Wirtualnej maszyny Java)
  • Linux — GTK (wymaga Wirtualnej maszyny Java)
W poniższym przewodniku przedstawiono instalację w systemie Windows.

Po pobraniu kliknij dwukrotnie plik instalacyjny i zainstaluj oprogramowanie w zwykły sposób w systemie Windows. Po pomyślnym zakończeniu instalacji uruchom program. Pojawi się kreator prowadzący przez kilka kroków konfiguracji. Teraz powinien pojawić się ekran konfiguracji taki jak na dole po lewej stronie. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować, i ponownie Next (Dalej), aby pominąć Coresettings (Ustawienia podstawowe). Następnie skonfiguruj wymagane ustawienia, wprowadzając adres IP serwera NAS, numer portu (domyślnie 4001), nazwę użytkownika i hasło (domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin/admin), a następnie kliknij Makecurrentselection the default (Ustaw bieżący wybór jako domyślny), aby zapisać ustawienia. Kliknij Connect (Połącz), aby kontynuować.

Jeżeli adres IP serwera NAS jest widoczny u góry, to nastąpiło połączenie z MLDonkey.

Przejdź do karty „Servers” (Serwery). Połącz się z serwerami, jeżeli program nie zrobił tego automatycznie.

Możesz teraz wyszukać różne pliki i zacząć wypełniać listę Transfer.

Jeżeli udało Ci się dojść do tego etapu, gratulujemy! Twój serwer NAS jest teraz urządzeniem do pobierania plików w usłudze eMule/eDonkey! Komputery PC nie są już do tego potrzebne.

Zasoby zewnętrzne i łącza

Zdalny dostęp i konfiguracje routera

MLDonkey obsługuje kilka sieci P2P. Aby serwer NAS mógł z nich korzystać, musi być dostępny dla innych hostów na jednym lub kilku portach TCP/UDP. Sieć domyślna MLDonkey (eMule/eDonkey2000) nasłuchuje na porcie TCP 15000 i UDP 15004 w celu wykrycia połączeń przychodzących. Zanim będzie można rozpocząć pobieranie plików, należy przekierować te porty na routerze. Ustawienia portów można zmienić w Sancho, jak pokazano to poniżej:

Wybierz Tools (Narzędzia) >Preferences (Preferencje), a następnie w oknie podręcznym wybierz Networks (Sieci) >Donkey>ED2K-port (Port ED2K). (Należy pamiętać, że port UDP ma numer portu TCP + 4).

Pełną listę portów usług w MLDonkey przedstawiono w poniższej tabeli.

Sieć Typ Wartość domyślna w MLDonkey Plik konfiguracyjny
eDonkey2000 TCP 15000 donkey.ini
eDonkey2000 UDP 15004 (TCP port + 4) donkey.ini
Kad TCP 6419 (eMule) donkey.ini, sekcja Kademlia
Kad1 UDP 6429 (eMule) donkey.ini, sekcja Kademlia
Overnet TCP 4662 donkey.ini, sekcja Overnet
Overnet UDP Brak wartości domyślnej donkey.ini, sekcja Overnet
Gnutella TCP 6346 gnutella.ini
Gnutella UDP (??) Jak TCP gnutella.ini
Gnutella2 TCP Brak wartości domyślnej gnutella2.ini
Gnutella2 UDP Jak TCP gnutella2.ini
BT TCP 6881 BT.ini
FastTrack TCP 1214 fasttrack.ini
OpenNapster TCP 6699 opennap.ini
DirectConnect TCP 1412 directconnect.ini
Direct Connect UDP Jak TCP directconnect.ini
Soulseek TCP 2234 soulseek.ini

Jeżeli chcesz monitorować i kontrolować MLDonkey zdalnie za pomocą programu Sancho, przekieruj port TCP 4001 i zmień wartość „allow_ip” na adres IP w sieci WAN tej lokalizacji, z której będziesz się łączyć, albo wprowadź wartość „0.0.0.0”, aby akceptować wszystkie połączenia. Oba ustawienia można zmienić w Sancho, jak pokazano to poniżej:

Aby zmienić port używany do zdalnego połączenia, wybierz Tools (Narzędzia) >Preferences (Preferencje), a następnie w oknie podręcznym wybierz Interfaces (Interfejsy) >gui_port. Aby zmienić dozwolony adres IP, przejdź do pierwszej opcji konfiguracji u góry: allowed_ips. To wszystkie czynności wymagane przed uzyskaniem zdalnego połączenia.

Data wydania: 2013-04-25
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
25% ludzi uważa, że to pomaga.