Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Ciągła ochrona danych na serwerze QNAP NAS przy użyciu usługi ElephantDrive

Wprowadzenie
ElephantDrive to usługa kopii zapasowych i pamięci masowej online, która umożliwia tworzenie kopii zapasowych w sposób zaplanowany i w czasie rzeczywistym bezpośrednio z serwera QNAP NAS na koncie ElephantDrive. Zadaniami tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych można zarządzać przy użyciu interfejsu WWW (http://www.elephantdrive.com/qnap/).

W tym artykule opisano, jak założyć konto ElephantDrive z serwera QNAP NAS i utworzyć kopię zapasową danych z serwera NAS w usłudze ElephantDrive.

Zarządzanie zadaniami kopii zapasowej w ElephantDrive

(1) Zaloguj się na serwerze NAS jako „admin” i wybierz „Kopia zapasowa” > „Archiwizacja chmurowa” > „ElephantDrive”.

ElephantDrive

(2) Wybierz „Włącz usługę ElephantDrive”.

(3) Wprowadź adres e-mail, który zostanie użyty do utworzenia konta ElephantDrive.

(4) Wprowadź hasło do konta ElephantDrive i zweryfikuj hasło.

(5) Kliknij przycisk „Utwórz”, aby utworzyć konto ElephantDrive, a następnie kliknij przycisk „OK”, aby potwierdzić.

(5) Kliknij przycisk „Utwórz”, aby utworzyć konto ElephantDrive, a następnie kliknij przycisk „OK”, aby potwierdzić.

ElephantDrive

(7) Kliknij łącze: https://www.elephantdrive.com/qnap, a przejdziesz do strony usługi ElephantDrive w celu zarządzania zadaniami kopii zapasowej.

Zarządzanie zadaniami kopii zapasowej w ElephantDrive

(1) Na stronie usługi ElephantDrive (https://www.elephantdrive.com/qnap) wybierz język i kliknij przycisk „Login here” (Zaloguj się tutaj) w prawym górnym rogu strony.

ElephantDrive

(2) Wprowadź dane logowania (ten sam adres e-mail i hasło, które zostały wprowadzone na serwerze NAS) i kliknij „Prześlij”.

ElephantDrive

(3) Kliknij kartę „Backup/Restore” (Kopia zapasowa/przywracanie) i wybierz pozycję „Manage Backup Jobs” (Zarządzaj zadaniami kopii zapasowej).

ElephantDrive

Uwaga: Istnieją już zadania tworzenia kopii zapasowych każdego folderu współdzielonego na serwerze NAS i są one domyślnie wyłączone.

(4) Aby włączyć i edytować zadanie kopii zapasowej. Wybierz serwer NAS w sekcji „My Devices” (Moje urządzenia). Możesz dodać wiele serwerów QNAP NAS, wpisując te same dane logowania na stronie ElephantDrive serwera NAS.

(5) Wybierz udział sieciowy serwera NAS, np. Multimedia, w sekcji „Backup Job” (Zadanie tworzenia kopii zapasowej) i kliknij przycisk „Edit Job” (Edytuj zadanie).

ElephantDrive

(6) Wybierz ustawienie„Automatic/Enabled” (Automatyczne/włączone), aby włączyć zadanie tworzenia kopii zapasowej. Możesz również zmienić nazwę zadania.

(7) Kliknij przycisk „SaveChanges” (Zapisz zmiany). Folder jest teraz gotowy do archiwizacji.

ElephantDrive

(8) Aktualne działania związane z kopią zapasową można zweryfikować, wybierając „Reports” (Raporty) > „Current Backup Activity” (Aktualne działania związane z kopią zapasową). Wybierz urządzenie NAS i kliknij przycisk „Submit” (Wyślij). Rozpocznie się tworzenie kopii zapasowej folderu Multimedia w pamięci w chmurze, a wyświetlany status będzie mieć wartość „Running” (Trwa).

ElephantDrive

(9) Po zakończeniu status będzie mieć wartość „Monitoring” (Monitorowanie), a rozmiar plików dodanych do kopii zapasowej będzie wyświetlany w sekcji „Protectedfiles” (Pliki chronione). ElephantDrive będzie monitorować folder NAS i tworzyć natychmiast kopie zapasowe zmian.

ElephantDrive

Aby dowiedzieć się, jak udostępniać pliki, zarządzać preferencjami wersjonowania plików i archiwizacji oraz uzyskiwać zdalny dostęp do swoich plików, odwiedź stronę Samouczki usługi ElephantDrive.

Data wydania: 2013-06-26
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
17% ludzi uważa, że to pomaga.