Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Błyskawiczne znajdowanie plików przy użyciu aplikacji mobilnej Qsirch

I. Informacje o aplikacji Qsirch

Qsirch to wszechstronna wyszukiwarka pełnotekstowa, umożliwiająca znajdowanie plików w ponad 6000 formatach według nazw plików, słów kluczowych, metadanych i ponad 30 innych kryteriów wyszukiwania.

Przy użyciu aplikacji mobilnej Qsirch można także szybko znaleźć pliki na serwerze QNAP NAS, korzystając z urządzenia mobilnego.
Więcej informacji o aplikacji Qsirch można znaleźć na stronie https://www.qnap.com/solution/qsirch/pl-pl/

II. Instalacja aplikacji Qsirch

Wymagania wstępne: Przed instalacją aplikacji Qsirch upewnij się, że prawidłowo skonfigurowano serwer QNAP NAS, zainstalowano QTS i utworzono konta użytkowników.

Aby zainstalować aplikację Qsirch w urządzeniu mobilnym, wykonaj poniższe czynności:

W urządzeniach z systemem Android

 1. Przejdź do aplikacji Google Play.
 2. Wyszukaj Qsirch.
 3. Dotknij ikony Qsirch.
 4. Dotknij opcji “Zainstaluj”.

W urządzeniach z systemem iOS

 1. Przejdź do App Store
 2. Wyszukaj Qsirch.
 3. Dotknij ikony Qsirch.
 4. Dotknij opcji “Pobierz”.
 5. Dotknij opcji “Zainstaluj”.

Uwaga: W niniejszym podręczniku konfiguracja i obsługa aplikacji Qsirch została przedstawiona w oparciu o wersję z systemem Android.

III. Łączenie z serwerem NAS

 • Łączenie z urządzeniem QNAP NAS
  1. Podłącz urządzenie mobilne do tej samej sieci, w której działa serwer NAS.
  2. Otwórz aplikację mobilną Qsirch.
  3. Dotknij opcji “Dodaj serwer NAS”.
  4. Wybierz na liście urządzenie NAS.
  5. Wprowadź nazwę użytkownika serwera NAS i hasło.

   Uwaga: Aplikacja Qsirch automatycznie znajdzie wszystkie dostępne urządzenia NAS w sieci. Jeśli zmieniono numer portu (domyślnie 8080) serwera NAS, podaj nowy numer portu.

(a) Jeśli serwer NAS nie znajduje się na liście wyników wyszukiwania, lub jeśli dane urządzenie i serwer NAS nie znajdują się w tej samej sieci, dotknij opcji „Dodaj NAS ręcznie” w lewym dolnym rogu, a następnie podaj adres IP lub konto myQNAPcloud, aby dodać dany NAS do listy.

 

(b) Możesz także dotknąć opcji “Zaloguj się przy użyciu QID” w prawym dolnym rogu, aby dodać dany NAS do listy.
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Uzyskiwanie dostępu do urządzenia QNAP poprzez usługę myQNAPcloud

 

Po zalogowaniu się do QID odśwież stronę, dotknij ikony NAS, a następnie określ nazwę użytkownika i hasło. Aby wyszukać pliki, dotknij opcji „Rozpocznij wyszukiwanie”.

 
Pole Opis
Host/adres IP lub myQNAPcloud Podaj nazwę hosta lub adres IP serwera NAS. Jeżeli chcesz połączyć się z serwerem NAS przez Internet, sprawdź, czy jego konfiguracja umożliwia dostęp zdalny. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Uzyskiwanie dostępu do urządzenia QNAP poprzez usługę myQNAPcloud
SSL Przed włączeniem tej opcji sprawdź, czy numer portu jest prawidłowo skonfigurowany (domyślnie 443).
Wykryj port automatycznie Włączenie tej opcji spowoduje automatyczne wykrywanie portów lub umożliwi ich ręczną konfigurację. Portom można nadać priorytet.
 • Łączenie z wieloma urządzeniami QNAP NAS
  1. Aby dodać wiele urządzeń NAS kolejno do listy, wykonaj powyższe czynności.
   Uwaga: Przed dodawaniem urządzeń NAS nie należy włączać opcji “Zaloguj niezwłocznie po kliknięciu polecenia Zapisz”.
  2. Wybierz urządzenia NAS, na których chcesz szukać plików.
  3. Jeśli wszystkie urządzenia NAS są wyświetlane jako “Podłączone”, dotknij opcji “Rozpocznij wyszukiwanie”.
   Uwaga: Aby wyszukiwanie było wydajne, nie należy go prowadzić na więcej niż 5 urządzeniach NAS jednocześnie.
    
  4. Aby podczas wyszukiwania sprawdzić stan połączenia z NAS, dotknij ikony w lewym górnym rogu.

IV. Wyszukiwanie plików

 • Wyszukiwanie w trybie online
  1. W polu wyszukiwania wpisz słowa kluczowe. Możesz także dotknąć pola wyszukiwania, aby wybrać typy plików.
    
  2. Dotknij ikony lejka, aby określić zaawansowane kryteria wyszukiwania.
    
  3. Dotknij wyników wyszukiwania, aby wyświetlić podgląd plików. Aby wybrać wiele plików, dotknij i przytrzymaj pliki.
   Możesz także dotknąć , aby wykonać poniższe czynności: otworzyć pliki przy użyciu przeglądarki, pobrać pliki, udostępnić pliki lub wyświetlić więcej szczegółowych informacji. Jeśli format danego pliku nie jest obsługiwany przez aplikację Qsirch, można otworzyć plik przy użyciu innych aplikacji.
    
 • Wyszukiwanie w trybie offline
  Kliknij opcję “Wyszukiwanie w trybie offline” na lewym panelu, aby wykonać następujące czynności:
  1. W urządzeniach z systemem Android można szukać plików jednocześnie w aplikacji Qfile, Qphoto, Qmusic i Qvideo.
  2. W urządzeniach z systemem iOS można szukać wszystkich dokumentów offline w aplikacji Qsirch za pośrednictwem Spotlight.
Data wydania: 2017-08-14
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
86% ludzi uważa, że to pomaga.