Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Łatwe połączenie z pamięcią w chmurze dzięki aplikacji Cloud Drive Sync na serwerze QNAP NAS

Przegląd

Aplikacja Cloud Drive Sync umożliwia łatwe tworzenie zadań synchronizacji danych między serwerem QNAP NAS a usługą Dysk Google, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business lub hubiC za pomocą kreatora.

Najważniejsze funkcje

 • Zarządzanie wieloma kontami w chmurze, np. w usłudze Dysk Google, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business i hubiC
 • Synchronizacja ręczna, zaplanowana, okresowa i ciągła
 • Elastyczne filtrowanie plików według typów, dat i rozmiarów
 • Szyfrowanie transferu przy użyciu SSL
 • Pulpit nawigacyjny i statystyki zadań
 • Konfiguracja opcji odzyskiwania po błędach sieciowych
 • Rejestrowanie aktywności zadań na potrzeby śledzenia historii statusów i statystyk
 • Równoczesne wykonywanie wielu zadań oraz wielowątkowy transfer danych
 • Ograniczanie przepustowości dla poszczególnych kont

Instalacja aplikacji Cloud Drive Sync

1. Otwórz Centrum akcji QTS.

QNAP

2. Wyszukaj aplikację Cloud Drive Sync, a następnie kliknij przycisk Dodaj do QTS, aby ją pobrać i zainstalować.

QNAP

3. Aplikację tę można też znaleźć w kategorii Kopia zapasowa / synchronizacja. Kliknij przycisk Dodaj do QTS, aby ją pobrać i zainstalować.            

QNAP

4. Kliknij przycisk Otwórz, aby otworzyć aplikację Cloud Drive Sync.

QNAP

Tworzenie konta w chmurze

1. Jeżeli nie masz żadnych kont w chmurze, możesz kliknąć słowo „tutaj” w sekcji Status zadania na stronie Pulpit nawigacyjny.

QNAP

2. Zamiast tego możesz kliknąć pozycje Zarządzanie kontem w chmurze > Utwórz konto.

QNAP

3. Jako Pamięć w chmurze wybierz Dysk Google, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business lub hubiC i wprowadź nazwę konta, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.

QNAP

4. Jeżeli na przykład wybierzesz konto w usłudze Dropbox, Cloud Drive Sync otworzy stronę uwierzytelniania usługi Dropbox. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do usługi Dropbox.

QNAP

5. Aby zakończyć, kliknij przycisk OK.

QNAP

Edycja konta w chmurze

Wartości Wyświetlana nazwa i Limit przepustowości istniejących kont możesz edytować po kliknięciu ikony edycji na stronie Zarządzanie kontami w chmurze.       

QNAP
QNAP

Tworzenie zadania synchronizacji

1. Kliknij pozycje Zarządzanie zadaniami synchronizacji > Utwórz zadanie.

QNAP

2. Kliknij przycisk Dalej.

QNAP

3. Wybierz pozycje Lokalizacja lokalna, Nazwa konta i Lokalizacja zdalna, a następnie kliknij przycisk Dalej.

QNAP

4. Aby ustawić harmonogram, możesz wybrać opcje Uruchom ręcznie, Ciągle, Okresowo, Rozpocznij raz o lub Po zakończeniu tego zadania.

QNAP

5. Skonfiguruj regułę dotyczącą konfliktów plików, a następnie kliknij przycisk Dalej.

QNAP

6. Ustaw filtry rozmiaru plików, dat plików, ukrytych plików i folderów oraz typów plików, a następnie kliknij przycisk Dalej.

QNAP

7. Ustaw opcje takie jak Limit czasu, Liczba powtórzeń, Interwał ponawiania, Maksymalna liczba pominiętych plików oraz Jednocześnie przetwarzane pliki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

QNAP

8. Sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.

QNAP

9. Kliknij przycisk Zakończ.

QNAP

Zarządzanie zadaniami synchronizacji

Na stronie Zarządzanie zadaniami synchronizacji możesz zarządzać zadaniami przy użyciu ikon Zatrzymaj, Skanuj, Edytuj, Przeglądaj dzienniki i Usuń.

QNAP
 • Edycja zadania
  Edytować można takie ustawienia, jak Nazwa zadania, Harmonogram, Pamięć masowa, Zasada, Filtr oraz Opcje.
  QNAP
 • Przeglądanie dzienników
  Przeglądać można takie dzienniki, jak Status, Zdarzenia, Transfer i Historia.
  QNAP
  QNAP
  QNAP
  QNAP

Wyświetlanie dzienników systemu

Aplikacja Cloud Drive Sync prezentuje informacje, ostrzeżenia i dzienniki błędów, umożliwiając sprawdzanie stanu systemu.

QNAP

Pulpit nawigacyjny

Pulpit nawigacyjny prezentuje informacje o statusie zadań oraz pojemności konta w chmurze.

 • Status zadania
  W tej sekcji są prezentowane takie informacje, jak Ostatnio ukończone zadanie, Działające zadanie oraz Następne zadanie do uruchomienia. Wyświetlane są także proporcje zadań różnych typów.
 • Pojemność konta
  W tej sekcji jest wyświetlana używana pojemność konta w chmurze.
  QNAP

Obsługa wielu użytkowników

Cloud Drive Sync obsługuje wielu użytkowników i wymaga jedynie przydzielenia uprawnień przez administratora.

1. W tym celu administrator po zalogowaniu się w QTS powinien wybrać pozycje App Center > Moje aplikacje, znaleźć aplikację Cloud Drive Sync, a następnie na liście rozwijanej wybrać pozycję Wyświetlaj w menu głównym każdego użytkownika.

QNAP

2. Kiedy zwykły użytkownik serwera NAS zaloguje się w QTS, zobaczy aplikację Cloud Drive Sync w menu głównym. Każdy użytkownik może założyć własne konto i synchronizować swoje zadania bez dzielenia ustawień konta z innymi użytkownikami.

QNAP
Data wydania: 2015-08-31
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
66% ludzi uważa, że to pomaga.
o