Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Łatwa konfiguracja własnego serwera FTP

Wygodny sposób na udostępnianie i przesyłanie dużych plików

Spis treści:

Zalety własnego, dedykowanego serwera FTP

Pliki przesyłane w pracy lub ze szkolnymi zadaniami mają często więcej niż 10 MB, dlatego trudno jest je wysłać w wiadomości e-mail. Tym bardziej dotyczy to plików wideo i graficznych, które mają po kilkaset MB lub nawet więcej. Kiedy masz w pracy lub w domu własny serwer FTP, możesz zarządzać dostępem do niego i łatwo udostępniać pliki klientom oraz znajomym.

Trudności związane z konfiguracją serwera FTP na komputerze PC

Konfiguracja serwera FTP jest trudnym zadaniem dla osób niebędących specjalistami z dziedziny IT.

  • Jeżeli chodzi o sprzęt, trzeba przygotować komputer PC, który będzie działać jako serwer FTP. Następnie należy zainstalować na komputerze PC system operacyjny i oprogramowanie, podłączyć go do sieci LAN i pozostawić, by działał w trybie 24/7 (jeżeli serwer FTP ma działać 24 godziny na dobę).
  • Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to do systemu operacyjnego Windows można wybrać niektóre popularne programy serwera FTP, np. Server-U. Trzeba będzie jednak zapłacić za to oprogramowanie i poświęcić trochę czasu na jego instalację oraz naukę konfiguracji i obsługi. Jeżeli wolisz opcję bardziej stabilną i tańszą, możesz zainstalować na komputerze system operacyjny Linux i używać jego funkcji serwera FTP.

Wady powyższych metod są następujące:

  • Komputer PC generuje wysoką temperaturę oraz dużo hałasu wskutek działania wentylatora, a ponadto jest energochłonny. Koszt działania serwera w trybie 24/7 może być bardzo wysoki. Wszystko to jest niekorzystne dla użytkowników domowych i z małych biur.
  • Poznawanie systemu Linux i samodzielne konfigurowanie serwera FTP jest trudne i czasochłonne dla użytkowników nieprofesjonalnych.

Co oferuje serwer QNAP NAS?

Serwer QNAP Turbo NAS zapewnia użytkownikom nowe możliwości wyboru. Na serwerze Turbo NAS jest wbudowana funkcja serwera FTP. Po zainstalowaniu serwera Turbo NAS można włączyć serwer FTP za pośrednictwem interfejsu WWW do zarządzania i skonfigurować ustawienia. Konfiguracja jest bardzo prosta, dzięki czemu zwykli użytkownicy mogą łatwo skonfigurować serwer. W tym przewodniku wyjaśniono, jak skonfigurować serwer FTP na serwerze QNAP NAS, wykonując zaledwie kilka czynności.

Assign the NAS a fixed IP and setup the DDNS

Zaleca się przypisanie stałego adresu IP do serwera Turbo NAS. (Ponieważ może wystąpić potrzeba otwarcia portów usług na routerze NAT i przekierowania ich na adres IP w sieci LAN serwera Turbo NAS, a nie chcesz go zmieniać). Wybierz Administracja systemu > Sieć > TCP/IP, a następnie kliknij w celu wyświetlenia okna właściwości TCP/IP. Przypisz statyczny adres IP do serwera NAS i ustaw adres serwera DNS. W przeciwnym razie nie będzie można połączyć się z trackerami.

Assign a static IP address for your NAS

Większość usługodawców internetowych oferuje jeden lub więcej dynamicznych publicznych adresów IP do połączeń z Internetem. (Dotyczy to sytuacji, w których router udostępniający adresy IP uzyskuje adres IP sieci WAN od usługodawcy internetowego za pośrednictwem połączenia PPPoE lub DHCP). Do skonfigurowania serwera potrzebny jest stały adres IP lub adres URL, aby użytkownicy mogli łatwo przypomnieć sobie adres serwera, z którym chcą się połączyć. Jeżeli używasz dynamicznego adresu IP, możesz zainstalować router, który obsługuje DDNS, lub użyć wbudowanej funkcji DDNS na serwerze QNAP NAS. Po zarejestrowaniu łatwej do zapamiętania nazwy domeny od dowolnego dostawcy usługi DDNS można łatwo zidentyfikować serwer Turbo NAS w Internecie, np. myqnap.dyndns.com.

Configure the DDNS service

Konfiguracja przekierowania portów na routerze

Jeżeli serwer Turbo NAS znajduje się za routerem NAT, otwórz porty usług na routerze NAT i przekieruj te porty na stały adres IP serwera Turbo NAS w sieci LAN. Ta funkcja jest dostępna w większości routerów i często określana jako przekierowanie portów, serwer NAT lub serwer wirtualny. W przypadku serwera FTP należy przekierować port 21 na adres IP serwera Turbo NAS w sieci LAN, czyli np. przekierować port TCP 21 na adres 192.168.1.34. Kiedy router NAT odbierze pakiety ze strony WAN na zewnętrznym porcie 21, przekaże te pakiety na adres IP serwera Turbo NAS w sieci LAN. Co więcej, aby połączyć się z domowym serwerem Turbo NAS za pośrednictwem sieci WAN, wystarczy przekierować ruch z portu 8080 (domyślnego portu zarządzania) na adres IP serwera Turbo NAS w sieci LAN. (Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację routera Baffalo).

Setup port forwarding on your router
Niektóre routery NAT udostępniają ustawienia DMZ. Adresy IP w sieci LAN określone przez DMZ można przekierować do serwera Turbo NAS. Jeżeli używa się tego ustawienia, wszystkie porty od WAN do LAN będą przekierowywane do serwera Turbo NAS.

Po wprowadzeniu tych dwóch ustawień można połączyć się z domowym serwerem FTP przez Internet pod adresem ftp://myqnap.dyndns.com i przesyłać oraz pobierać pliki.

Przewodnik po konfiguracji serwera FTP

Wybierz Usługi sieciowe > Usługa FTP i włącz serwer FTP. Możesz zmienić port FTP, ustawić maksymalną liczbę połączeń, skonfigurować obsługę kodowania Unicode, a także zezwolić na logowanie anonimowe. Aby zastosować zmiany po konfiguracji, kliknij przycisk Zastosuj.

Enable the FTP service on the NAS

Konfiguracja użytkowników i uprawnień dostępu do folderów

Ustawienia dostępu na serwerze FTP serwera Turbo NAS są spójne z uprawnieniami dostępu do folderów udziałów sieciowych konfigurowanymi w oknie Ustawienia uprawnień. Dlatego po skonfigurowaniu kont użytkowników i grup oraz uprawnień dostępu do folderów możesz użyć tego samego konta użytkownika i hasła, aby połączyć się z serwerem FTP Turbo NAS.

Configure the folder access rights
Jeżeli potrzebujesz utworzyć lub usunąć konta użytkowników albo grup bądź zmienić hasło do logowania, wybierz Ustawienia uprawnień > Użytkownicy lub Prawa dostępu > Grupy użytkowników.

 

Wybierz Ustawienia uprawnień > Foldery udostępniane, aby zarządzać folderami udostępnianymi i określić uprawnienia dostępu do folderów (dostępne opcje to pełny dostęp, tylko do odczytu i odmowa dostępu).

W poniższym przykładzie utworzyliśmy konto guest123.

created an account guest123

Następnie utworzyliśmy folder mp3music w oknie Ustawienia uprawnień i skonfigurowaliśmy uprawnienia dostępu tak, by umożliwić użytkownikowi guest123 dostęp do folderu mp3music. Po udanej konfiguracji użytkownicy będą mogli zalogować się na koncie guest123, podając hasło, aby połączyć się z serwerem FTP i uzyskać dostęp w trybie odczyt/zapis do plików w folderze mp3music.

Create and test the sample account

Create and test the sample account

Uruchomiony serwer FTP można szybko przetestować, wprowadzając adres
ftp://użytkownik:hasło@Adres_IP_Turbo-NAS/ bezpośrednio w Eksploratorze Windows, np.
ftp://admin:admin@192.168.1.34 w celu połączenia się z serwerem FTP. Po zalogowaniu się użytkownik powinien zobaczyć listę folderów współdzielonych, do których ma uprawnienia, oraz uzyskać dostęp do plików w nich zawartych w trybie do odczytu lub zapisu.

Test the FTP service
Jeżeli łączysz się za pośrednictwem Internetu z serwerem FTP znajdującym się za routerem NAT lub zaporą, wprowadź adres IP w sieci WAN lub nazwę DDNS jako adres IP, np. ftp://admin:admin@myqnap.dyndns.com.

 

Możesz także użyć popularnych programów klienckich FTP, takich jak CuteFTP lub FileZilla.

Podsumowanie

Serwer FTP to wygodna funkcja serwera QNAP Turbo NAS. Serwer FTP można skonfigurować bezpośrednio na serwerze Turbo NAS. Konfiguracja w przeglądarce internetowej przebiega szybko i prosto. Każdy użytkownik może teraz skonfigurować własny serwer FTP. Nie jest to już skomplikowane zadanie, z którym mogą się zmierzyć tylko specjaliści w dziedzinie IT.

Data wydania: 2013-04-17
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
53% ludzi uważa, że to pomaga.