Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Łączenie się z folderami współdzielonymi WebDAV na serwerze QNAP NAS z systemu Windows 7

W związku z zabezpieczeniami systemu Windows 7 użytkownicy nie mogą łączyć się domyślnie z folderami WebDAV z systemu Windows 7. Aby połączyć się z folderami współdzielonymi WebDAV na serwerze QNAP NAS z systemu Windows 7, wybierz jedną z następujących metod.

 1. Oprogramowanie innych producentów (zalecane)
 2. Zmniejszenie poziomu zabezpieczeń w systemie Windows 7 (WebDAV)
 3. Używanie w pełni zaufanego połączenia SSL (wymagane umiejętności informatyczne)

A. Oprogramowanie innych producentów (zalecane)

Zaleca się łączenie z folderami WebDAV na serwerze NAS z systemu Windows 7 przy użyciu oprogramowania innych producentów. W poniższym przykładzie jest używany program NetDrive.

 1. Pobierz narzędzie NetDrive z witryny http://www.netdrive.net/ i zainstaluj je.
 2. Uruchom NetDrive.
 3. Kliknij „New Site” (Nowa lokalizacja), aby utworzyć połączenie z serwerem QNAP NAS.
  • Site name (Nazwa lokalizacji): Wprowadź nazwę tego połączenia.
  • Site IP or URL (Adres IP lub URL lokalizacji): Wprowadź adres IP lub nazwę domeny serwera NAS z dodaną nazwą folderu WebDAV, np. 192.168.1.6/mójudział. Można także wprowadzić nazwę MyCloudNAS, np. mynas.mycloudnas.com/mójudział
  • Server Type (Typ serwera): Wybierz „WebDAV” z menu rozwijanego. Uwaga: w przypadku standardowego połączenia WebDAV na serwerze QNAP NAS numer portu zostanie zmieniony na 80.
  • Drive (Dysk): Wybierz literę dysku, która będzie używana do łączenia się z folderem WebDAV.
  • Account (Konto): Wpisz nazwę użytkownika serwera NAS.
  • Password (Hasło): Wpisz hasło użytkownika serwera NAS.
 4. Kliknij przycisk „Save” (Zapisz). 
 5. Kliknij przycisk „Connect” (Połącz).
 6. Połącz się z folderami WebDAV przy użyciu litery dysku określonej w programie NetDrive w systemie Windows 7.

B. Zmniejszenie poziomu zabezpieczeń w systemie Windows 7 (WebDAV)

Aby zmniejszyć poziom zabezpieczeń systemu Windows 7, skorzystaj z poniższej instrukcji.

Przeczytaj dokument firmy Microsoft KB841215: http://support.microsoft.com/kb/841215

 1. Otwórz edytor rejestru (kliknij przycisk „Start” i wpisz polecenie regedit.exe). Wymagane są uprawnienia administratora.
 2. Przejdź do pozycji HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WebClient\Parameters
 3. Zmień wartość BasicAuthLevel na 2.
  „BasicAuthLevel”=dword:00000002
 4. Uruchom ponownie komputer.
 5. Połącz się z folderami WebDAV z systemu Windows 7.

C. Używanie w pełni zaufanego połączenia SSL (wymagane umiejętności informatyczne)

Z folderami WebDAV można się połączyć przy użyciu w pełni zaufanego połączenia SSL. Procedura ta nie została opisana w niniejszym dokumencie. Wymagania:

 • Włącz bezpieczne połączenie (SSL) dla serwera WWW (domyślnie port 8081) na serwerze NAS („Usługi sieciowe” „Serwer WWW”).
 • Serwer NAS musi mieć certyfikat SSL wystawiony przez zaufany urząd certyfikacji, który jest zaufany dla klienta PC z systemem Windows 7.
 • Nazwa certyfikatu SSL musi być taka sama jak w pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) używana do łączenia się z serwerem NAS.
 • Z folderami WebDAV trzeba się łączyć przy użyciu nazwy FQDN.
 • Certyfikat SSL można zaimportować po wybraniu na serwerze NAS pozycji „Administracja systemu” > „Zabezpieczenia” > „Importuj bezpieczne certyfikaty SSL & Prywatny Klucz”.
Data wydania: 2013-07-16
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
39% ludzi uważa, że to pomaga.