Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Podłączyłem Turbo NAS i mój komputer do tej samej podsieci. Jednakże, QNAP Finder nie może znaleźć mojego Turbo NAS.

Ma zastosowanie do następujących modeli:

Odpowiedź:

Upewnij się, że Turbo NAS i komputer są podłączone do sieci prawidłowo.
Jeśli używasz systemu Windows XP z dodatkiem SP1, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do [Panel sterowania] > [Połączenia sieciowe i internetowe] w widoku kategorii lub przejdź do [Ustawienia sieciowe] > [Panel sterowania] w widoku klasycznym.
 2. Kliknij [Połączenia sieciowe] i kliknij dwukrotnie ikonę twojego połączenia sieciowego.
 3. Kliknij [Właściwości] i wybierz zakładkę [Zaawansowane].
 4. Odznacz opcję [Firewall połączenia internetowego].
 5. Zainstaluj ponownie Findera i spróbuj ponownie.

Jeśli używasz systemu Windows XP z dodatkiem SP2, kliknij przycisk “Unblock” (Odblokuj), gdy pojawi się okno dialogowe Zapora systemu Windows, gdy uruchamiasz program Finder.
Użytkownicy Windows 7 mogą kliknąć “Allow access” (Zezwalaj na dostęp), aby odblokować Findera w Zaporze systemu Windows.

Jeżeli problem będzie się powtarzał, sprawdź, czy inne programy antywirusowe i zapory są uruchomione; wyłącz je i ponownie uruchom Findera.

Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do Turbo NAS przez Findera lub wpisując adres IP serwera NAS w bezpośrednio w przeglądarce, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź podłączenie kabla LAN i sprawdź, czy dioda LED LAN miga.
 2. Sprawdź, czy dioda LED statusu (ta sama, co dioda zasilania w niektórych modelach) świeci się na zielono. Jeśli dioda LED stanu/zasilania miga na czerwone i zielono naprzemiennie, Turbo NAS nie jest zainicjowany lub dysk twardy nie jest gotowy.
 3. Zresetuj Turbo NAS naciskając i przytrzymując przycisk reset przez 3-4 sekundy. Wyczyści to hasło administratora oraz ustawienia sieciowe (będzie używane DHCP, a domyślna nazwa konta i hasło to: admin/admin). 
  Po dwóch sygnałów przy starcie systemu, uruchom ponownie Findera, aby znaleźć Turbo NAS lub otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres http: // NAS_IP:8080. (Jeśli Twój Turbo NAS jest podłączony do komputera bezpośrednio, IP NAS Turbo to 169.254.100.100:8080). 

Jeżeli nadal nie możesz uzyskać dostępu do Turbo NAS po kroku 3, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz Turbo NAS.
 2. Wyjmij wszystkie dyski twarde. 
 3. Uruchom ponownie Turbo NAS.

Usłyszysz sygnał przy włączeniu zasilania, następnie usłyszysz 2 sygnały 2 minuty później. Jeśli nie usłyszysz dwóch sygnałów dźwiękowych, Turbo NAS może być uszkodzony. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem w celu naprawy lub wymiany.

Data wydania: 2013-04-19
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
11% ludzi uważa, że to pomaga.