Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak połączyć się z serwerem OpenVPN przy użyciu pliku konfiguracyjnego .ovpn?

Ma zastosowanie do następujących modeli:

Odpowiedź:

Jeżeli potrzebujesz połączyć się z serwerem OpenVPN przy użyciu pliku .ovpn, możesz wykonać następujące czynności w systemie QTS 4.2:

 1. Utwórz plik tekstowy „openvpn_client_login.txt” ze swoją nazwą użytkownika i hasłem:
  Admin Nazwa użytkownika do połączenia
  Password123 Hasło do połączenia
  Połącz się z serwerem NAS za pośrednictwem protokołu SSH (domyślny port to 22) przy użyciu konta administratora i zaimportuj te pliki do „/etc/openvpn”:
  1. Plik konfiguracyjny .ovpn (zwany dalej „openvpn.ovpn”).
  2. Certyfikat (zwany dalej „ca.crt”, jeżeli nie jest obecny, to nie jest konieczny).
  3. Pliki tekstowe: „openvpn_client_login.txt”.
    
 2. Zmień tryb openvpn_client_login.txt:
  chmod 600 /etc/openvpn/openvpn_client_login.txt
   
 3. Zmień nazwę openvpn.ovpn:
  mv /etc/openvpn/openvpn.ovpn /etc/openvpn/client.conf
   
 4. Edytuj /etc/openvpn/client.conf:
  1. ca /etc/openvpn/ca.crt (Określ lokalizację certyfikatu)
  2. auth-user-pass /etc/openvpn/openvpn_client_login.txt (Określ nazwę użytkownika i hasło)
  3. up /etc/openvpn/openvpn_up
  4. down /etc/openvpn/openvpn_down
  Uwaga: wykonaj czynności C. i D., jeżeli chcesz ustawić to połączenie VPN jako bramę domyślną.
  Jako przykładu użyjemy wbudowanego pliku serwera OpenVPN na serwerze QNAP NAS (zmienione fragmenty są oznaczone na żółto):
  client
  dev tun
  script-security 3
  proto tcp
  remote 172.17.20.134 1194
  resolv-retry infinite
  nobind
  ca /etc/openvpn/ca.crt
  auth-user-pass /etc/openvpn/openvpn_client_login.txt
  reneg-sec 0
  cipher AES-128-CBC
  writepid /var/run/openvpn.client.pid
  up /etc/openvpn/openvpn_up
  down /etc/openvpn/openvpn_down
  daemon openvpn-client
   
 5. Dodaj wiersze poleceń w pliku /etc/config/vpn.conf
  [OPENVPN_CLIENT4]
  Enable = TRUE
  Status = 1
  Index = 4
  Gateway = 1
  Allow Connect = 0
  Reconnect = 1
  Server Address = OpenVPN.myQNAPcloud.com
  Profile File = OpenVPN4
  VPN Proto Type = TCP
  VPN Port = 1194
  Compress = 1
  Re-direct gateway = 1
  Encryption = 1
  Name = admin
  AccessCode = AAA
  Time Stamp = 0
  Postępuj zgodnie z instrukcją i wprowadź fragment oznaczony pogrubioną czerwoną czcionką:
  1. [OPENVPN_CLIENT4]: liczba ustanowionych połączeń klienta OpenVPN + 1. Na poniższej ilustracji są ustanowione trzy połączenia OpenVPN, w związku z czym wprowadź: 4.
  2. Enable = TRUE: włącz to połączenie (ustawienie będzie mieć wartość „False”, kiedy połączenie zostanie rozłączone).
  3. Status = 1: włącz to połączenie (ustawienie będzie mieć wartość „0”, kiedy połączenie zostanie rozłączone).
  4. Index = 4: tak jak w punkcie A.
  5. Gateway = 1: jeżeli chcesz ustawić to połączenie VPN jako bramę domyślną, ustaw 1. W przeciwnym razie ustaw 0.
  6. Server Address = OpenVPN.myQNAPcloud.com: adres IP lub domena serwera VPN.
  7. Profile File = OpenVPN4: nazwa wyświetlana na stronie klienta VPN.
  8. VPN Proto Type = TCP: protokół połączenia VPN.
  9. VPN Port = 1194: numer portu połączenia VPN.
  10. Compress = 1: włącz kompresję lub ustaw 0, aby ją wyłączyć.
  11. Name = admin: nazwa użytkownika do połączenia.
    
 6. Rozpocznij połączenie VPN:
  Wprowadź polecenie:# /etc/init.d/vpn_openvpn_client.sh start 4 &
  (Uwaga: 4 to numer indeksu tego połączenia)
   
 7. Ustaw DNS:
  Edytuj /etc/resolv.conf, dodając adres IP serwera DNS (np. 8.8.8.8):
  nameserver 8.8.8.8
  nameserver 10.8.2.11
  nameserver 172.16.2.11
   
 8. Sprawdź połączenie:
  Wprowadź ps | grep openvpn. Jeżeli odpowiedź zawiera część oznaczoną na czerwono, oznacza to, że połączenie zostało ustanowione:
      6714 admin     536 R     grep openvpn
      31906 admin     2152 S     /usr/sbin/openvpnclient /etc/openvpn/client.conf
  Możesz też przejść do strony klienta VPN — pakiety są już odbierane i wysyłane za pośrednictwem tego połączenia.
   
 9. Rozłącz:
  Kliknij „Rozłącz” na stronie klienta VPN.
   
 10. Połącz ponownie:
  Jeżeli chcesz ponownie nawiązać połączenie z siecią VPN, nie klikaj przycisku „Połącz” na stronie klienta VPN. Powtórz te ustawienia:
  1. Edit /etc/config/vpn.conf:
   Enable = TRUE
   Status = 1
  2. Wprowadź wiersz polecenia: # /etc/init.d/vpn_openvpn_client.sh start 4 &
Data wydania: 2015-10-06
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
26% ludzi uważa, że to pomaga.