Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak dodawać urządzenia z systemem Linux do QRM+

 

Użytkownicy mogą wybrać urządzenia z listy wykrytych urządzeń i kliknąć przycisk „Dodaj urządzenie do QRM+”, aby je dodać do QRM+.

Użytkownicy urządzeń z systemem Linux muszą wprowadzić Identyfikator użytkownika i hasło administratora, aby zezwolić QRM+ na instalację QRMAgent w urządzeniu z systemem Linux.

Aby dodać urządzenie z systemem Linux do QRM+, wykonaj poniższe czynności:

Krok 1:  Na liście wykrytych urządzeń wybierz, które urządzenia chcesz dodać.
Krok 2:  Kliknij przycisk „Dodaj urządzenie do QRM+”.

Krok 3: Wybierz na ekranie z listą urządzeń, które urządzenia chcesz dodać.

Krok 4: Zostanie wyświetlone polecenie pobrania QRMAgent dla systemu Linux. Kliknij opcję „Pobierz” przy „Pobierz Linux QRMAgent”.

Krok 4-1: Użytkownicy mogą wybrać odpowiedni pakiet instalacyjny Linux QRMAgent.

QRM+ jest obecnie obsługiwane przez poniższe dystrybucje systemu Linux:

Nazwa pakietu QRMAgent Docelowy system operacyjny
X86-64 - Ubuntu Ubuntu 12.x, Ubuntu 14.x, Ubuntu 16.x
x86-64 - CentOS CentOS 6, CentOS 7
x86-64 - Debian Debian 8

QRMAgent można także pobrać dla różnych systemów operacyjnych z menu „Ustawienia” > „Repozytorium QRMAgent”.

Krok 5: Po pobraniu pakietu instalacyjnego QRMAgent należy go skopiować do urządzenia z systemem Linux, aby można było nim zarządzać.

Krok 6: W powłoce systemu Linux rozpakuj pakiet instalacyjny QRMAgent.

Przy użyciu następującego polecenia uruchom program instalacyjny QRMAgent:
„sudo bash InstallUbuntuQRMAgent.sh

Krok 7: Wprowadź nazwę użytkownika i hasło QRM+.

Krok 7-1: Potwierdź zalogowanie przy użyciu 2-etapowej weryfikacji (jeśli włączona).

Krok 8: Zostanie wyświetlony proces instalacji.

Krok 9: Na liście zostanie wyświetlony stan urządzenia.

Data wydania: 2017-09-05
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
67% ludzi uważa, że to pomaga.