Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak dodać urzšdzenia systemu Windows do QRM+


 

Użytkownicy mogš wybrać element z listy wykrytych urzšdzeń i kliknšć przycisk „Dodaj urzšdzenie do QRM+” w celu dodania do QRM+. Różne typy urzšdzeń dodawane sš za pomocš różnych metod:

Użytkownik zostanie poproszony o pobranie aplikacji QRMAgent i pakietu .NET Framework do urzšdzenia z systemem Windows podczas dodawania go do QRM+. Zanim urzšdzenie będzie mogło zostać dodane do QRM+, konieczne jest zainstalowanie na urzšdzeniu z systemem Windows aplikacji QRMAgent i pakietu .NET Framework.

Wykonaj następujšce kroki, aby dodać urzšdzenie z systemem Windows do QRM+:

Krok 1: Wybierz urzšdzenia do dodania z listy wykrytych urzšdzeń.
Krok 2: Kliknij przycisk „Dodaj urzšdzenie do QRM+”.

Krok 3: Wybierz urzšdzenia, które majš zostać dodane do ekranu listy urzšdzeń.

Krok 4: Zostaniesz poproszony o dodanie aplikacji QRMAgent i pakietu .NET Framework. Kliknij „Pobierz”, aby pobrać aplikację QRMAgent. Jeœli nie masz pakietu .NET Framework na urzšdzeniu z systemem Windows, konieczne będzie jego pobranie i zainstalowanie.

Krok 4-1: Użytkownicy mogš wybrać odpowiedni pakiet instalacyjny aplikacji QRMAgent.

Krok 5: Skopiuj pakiet instalacyjny do urzšdzenia, które ma być zarzšdzane.

Krok 6: Rozpakuj instalator, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Uruchom jako administrator”.

Jeœli w ustawieniach QTS zostały wymuszone bezpieczne połšczenia i aplikacja QRMAgent ma zostać zainstalowana na 64-bitowej wersji systemu Windows XP lub Windows Server 2003, wykonaj poniższe kroki: PrzejdŸ do opcji „Panel sterowania” > „Opcje internetowe” > „Zaawansowane” i upewnij się, że wybrana jest opcja „Użyj TLS 1.0”.

Krok 7: Kliknij „Tak”, aby pozwolić na dokonanie w urzšdzeniu zmian przez instalatora.

Krok 8: Kliknij przycisk „Dalej”.

Krok 9: Wybierz adres IP i kliknij przycisk „Dalej”.

Krok 10: WprowadŸ nazwę użytkownika i hasło do QRM+.

Krok 10-1: W przypadku włšczenia dwuetapowej weryfikacji należy wprowadzić kod zabezpieczajšcy.

Krok 11: Zostanie zainstalowana usługa QRMAgentService.

Krok 12: Kliknij „Zakończ”. Zostanie wyœwietlony stan na liœcie urzšdzeń.


Data wydania: 2017-08-31
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com