Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Dlaczego wyœwietlane jest polecenie instalacji aplikacji podczas próby otwarcia aplikacji QVR Pro Client lub QVHelper przy użyciu przeglšdarki Mozilla Firefox?


Błšd ten może wystšpić, jeœli nie korzystasz z najnowszej wersji aplikacji, lub jeœli korzystasz z HTTPS w przeglšdarce Mozilla Firefox. Aby rozwišzań ten problem, upewnij się, że korzystasz z najnowszych wersji aplikacji QVR Pro Client lub QVHelper.

Jeœli problem nie ustšpi, sprawdŸ, czy do przeglšdarki Mozilla Firefox został dodany certyfikat. Jeœli nie, należy go dodać.

Sprawdzanie certyfikatu

 1. Kliknij przycisk „Otwórz menu”, a następnie wybierz „Preferencje” (macOS) lub „Opcje” (Windows).
 2. Wykonaj dowolnš z poniższych czynnoœci.
  1. W wersji Firefox 55.0.3 (64-bitowa): PrzejdŸ do opcji „Zaawansowane” > „Certyfikaty”, a następnie kliknij „Wyœwietl certyfikaty”.
  2. W wersji Firefox 56.0 (64-bitowa): PrzejdŸ do opcji „Prywatnoœć i zabezpieczenia” > „Zabezpieczenia”, a następnie kliknij „Wyœwietl certyfikaty”.
 3. W opcji „Serwery” wybierz jeden z poniższych.
  1. QVR Pro Client: ZnajdŸ „localhost:9143”, aby potwierdzić pomyœlne dodanie certyfikatu.
  2. QVHelper: ZnajdŸ „localhost:8143”, aby potwierdzić pomyœlne dodanie certyfikatu.
 4. Kliknij przycisk „OK”.

Dodawanie certyfikatu

 1. Kliknij przycisk „Otwórz menu”, a następnie wybierz „Preferencje” (macOS) lub „Opcje” (Windows).
 2. Wykonaj dowolnš z poniższych czynnoœci.
  1. W wersji Firefox 55.0.3 (64-bitowa): PrzejdŸ do opcji „Zaawansowane” > „Certyfikaty”, a następnie kliknij „Wyœwietl certyfikaty”.
  2. W wersji Firefox 56.0 (64-bitowa): PrzejdŸ do opcji „Prywatnoœć i zabezpieczenia” > „Zabezpieczenia”, a następnie kliknij „Wyœwietl certyfikaty”.
 3. Kliknij przycisk „Dodaj wyjštek”.
 4. Wpisz jeden z następujšcych adresów.
  1. QVR Pro Client: https://localhost:9143
  2. QVHelper: https://localhost:8143
 5. Kliknij opcję „Pobierz certyfikat”.
 6. Kliknij opcję „PotwierdŸ wyjštek zabezpieczenia”.
 7. SprawdŸ w opcji „Serwery”, czy dodano certyfikat.
 8. Kliknij przycisk „OK”.

Po dodaniu certyfikatu do przeglšdarki Mozilla Firefox można będzie otworzyć QVR Pro Client lub QVHelper.

Data wydania: 2017-10-17
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.