Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Dlaczego po przywróceniu lub sklonowaniu migawki z uwzględnieniem aplikacji dysk jest wyświetlany jako niepołączony lub dostępny tylko do odczytu?

Poniższe informacje mają zastosowanie tylko wtedy, gdy wolumin iSCSI LUN przywrócony z migawki przy włączonej w programie QNAP Snapshot Agent opcji migawek z uwzględnieniem aplikacji dla dostawcy sprzętu VSS jest wyświetlany jako niepołączony lub dostępny tylko do odczytu. Wolumin jest wyświetlany jako niepołączony lub dostępny tylko do odczytu, ponieważ mechanizm Microsoft VSS ustawił następujące atrybuty odtworzonego lub sklonowanego woluminu:

 • Tylko do odczytu
 • Ukryty
 • Nie przypisano dysku domyślnego
 • Włączone kopiowanie w tle

Taka sytuacja występuje tylko w niektórych okolicznościach, zależnych od działania mechanizmu Microsoft VSS. Nie jest to błąd, lecz zamierzone działanie mechanizmu. Zwykłe migawki można przywracać bez stosowania podanej procedury. Migawki z uwzględnieniem aplikacji dla dostawcy sprzętu VSS można przywracać na oryginalny serwer za pomocą aplikacji QNAP Snapshot Agent bez stosowania podanej procedury. Szczegółowe informacje zawiera artykuł https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384623(v=vs.85).aspx.

Przywracanie atrybutów woluminu

Jeśli po przywróceniu lub sklonowaniu migawki używany jest inny serwer, wykonaj następujące kroki, aby przestawić dyski i woluminy w tryb online i przypisać woluminowi literę dysku.

Uruchom aplikację Zarządzanie dyskami, aby sprawdzić, czy nie ma dysków w trybie offline.

Jeśli niektóre dyski są w trybie offline, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz okno wiersza poleceń jako administrator.
 2. Uruchom narzędzie DISKPART, wpisując w wierszu poleceń polecenie „diskpart”.
 3. Wyświetl listę dysków w systemie, wpisując w narzędziu DISKPART polecenie „list disk”.

Microsoft DiskPart wersja 6.3.9600

Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
Na komputerze: ACRONISSTORAGE1

DISKPART> list disk

Nr dysku Stan Rozmiar Wolne Dyn Info
Dysk 0 Online 40 GB 0 B    
Dysk 1 Offline 777 GB 1024 KB    

DISKPART>

 1. Wybierz dysk, który jest w trybie offline, wpisując w narzędziu DISKPART polecenie „select disk #”, gdzie # to numer dysku, który jest w trybie offline — w tym przykładzie byłoby to polecenie „select disk 1”.
 2. Przełącz dysk w tryb online, wpisując w narzędziu DISKPART polecenie „online disk”.

DISKPART> select disk 1
Obecnie wybranym dyskiem jest dysk 1.
DISKPART>
DISKPART> online disk
Program Diskpart pomyślnie przełączył wybrany dysk do trybu online.
DISKPART>

 1. Wyświetl listę woluminów na dysku, wpisując w narzędziu DISKPART polecenie „list volume”.

DISKPART> list volume

Wolumin ###  Lit Etykieta Fs Typ Rozmiar Stan Info
Wolumin 0 D     DVD-ROM 0 B Brak nośn  
Wolumin 1   System Rese NTFS Partycja 350 MB Zdrowy System
Wolumin 2 C   NTFS Partycja 39 GB Zdrowy Rozruch
Wolumin 3   sas1 NTFS Partycja 776 GB Zdrowy Ukryty

DISKPART>

 1. Wybierz wolumin ukryty, wpisując w narzędziu DISKPART polecenie „select volume #”, gdzie # to numer woluminu ukrytego — w tym przykładzie byłoby to polecenie „select volume 3”.
DISKPART> select volume 3

Obecnie wybranym woluminem jest wolumin 3.
 1. Aby sprawdzić, czy dalsze kroki mają zastosowanie, wyświetl atrybuty woluminu, wpisując w narzędziu DISKPART polecenie „detail volume”.
  Wynik kroku: Atrybuty woluminu „Tylko do odczytu”, „Ukryty”, „Brak domyślnej litery dysku” i „Kopia w tle” mają wartości „Tak”.
DISKPART>
DISKPART> detail volume
 
Nr dysku Stan Rozmiar Wolne Dyn Gpt
* Dysk 1 Online 777 GB  1024 KB    

Tylko do odczytu                      : Tak
Ukryty                          : Tak
Brak domyślnej litery dysku  : Tak
Kopia w tle                : Tak

Offline                           : Nie
Zaszyfrowano za pomocą funkcji BitLocker       : Nie
Instalowalny                      : Tak

Pojemność woluminu             :  776 GB
Wolne miejsce na woluminie          :  683 GB

DISKPART>

 1. Zmień atrybuty woluminu:
  1. Wpisz polecenie „att vol clear shadowcopy” w narzędziu DISKPART.
  2. Wpisz polecenie „att vol clear nodefaultdriveletter” w narzędziu DISKPART.
  3. Wpisz polecenie „att vol clear hidden” w narzędziu DISKPART.
  4. Wpisz polecenie „att vol clear readonly” w narzędziu DISKPART.

DISKPART> att vol clear shadowcopy

Atrybuty woluminu zostały pomyślnie wyczyszczone.

DISKPART> att vol clear nodefaultdriveletter

Atrybuty woluminu zostały pomyślnie wyczyszczone.

DISKPART>

DISKPART> att vol clear hidden

Atrybuty woluminu zostały pomyślnie wyczyszczone.

DISKPART> att vol clear readonly

Atrybuty woluminu zostały pomyślnie wyczyszczone.

 1. Upewnij się, że atrybuty woluminu zostały pomyślnie zaktualizowane, wpisując w narzędziu DISKPART polecenie „detail volume”.
  Wynik kroku: Wynik kroku: Atrybuty woluminu „Tylko do odczytu”, „Ukryty”, „Brak domyślnej litery dysku” i „Kopia w tle” wszystkie mają wartość „Nie”.

DISKPART> detail volume

Nr dysku Stan Rozmiar Wolne Dyn Gpt
* Dysk 1 Online 100 GB 1024 KB    

Tylko do odczytu                      : Nie
Ukryty                          : Nie
Brak domyślnej litery dysku  : Nie
Kopia w tle                : Nie

Offline                           : Nie
Zaszyfrowano za pomocą funkcji BitLocker       : Nie
Instalowalny                      : Tak

Pojemność woluminu            : 99 GB
Wolne miejsce na woluminie         : 99 GB

 1. Jeśli są jeszcze inne woluminy ukryte, powtórz kroki od 7 do 10.
 2. Jeśli są jeszcze inne dyski w trybie offline, powtórz kroki od 3 do 11.
 3. Przypisz litery dysków woluminom, które były wcześniej ukryte.
  1. Uruchom aplikację Zarządzanie dyskami z uprawnieniami administratora.
  2. Kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy.
  3. Wybierz opcję „Zmień literę dysku i ścieżki”.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby przypisać woluminowi literę.
 4. Powtórz krok 13 dla wszystkich woluminów, które dotychczas były ukryte.

Dodatkowe informacje

Proces tworzenia kopii w tle
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384623(v=vs.85).aspx
Opcje wiersza poleceń narzędzia DiskPart
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766465(v=ws.10).aspx
Informacje dotyczące aplikacji QNAP Snapshot Agent
https://www.qnap.com/en/tutorial/con_show.php?op=showone&cid=185

Data wydania: 2017-08-23
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com