Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Dlaczego nie mogę zsynchronizować niektórych plików z usługami w chmurze?

Ma zastosowanie do następujących modeli:

Odpowiedź:

W usługach w chmurze mogą obowiązywać pewne ograniczenia, które różnią się w zależności od usługodawcy. Pliki, których dotyczą te ograniczenia, nie zostaną przekazane do usług w chmurze. Zobacz poniższe informacje na temat każdej z usług w chmurze. Jest to tylko ogólny przegląd, a zasady dotyczące określonych usług w chmurze mogą zmienić się w dowolnej chwili. Aby uzyskać więcej informacji na temat danej usługi w chmurze, skontaktuj się z usługodawcą.

Dropbox

 1. Nazwy plików i folderów nie mogą przekraczać 255 znaków.
 2. Dropbox nie zezwala na używanie znaków / \ < > : " | ? * w nazwach ścieżek, więc następujące pliki nie mogą zostać przekazane do usługi Dropbox:
  • Pliki systemowe: desktop.ini, thumbs.db, .ds_store, icon, .dropbox, .dropbox.attr.
  • Pliki tymczasowe
   • Nazwy plików rozpoczynające się od „~$” lub „ .~”.
   • Nazwy plików rozpoczynające się od „~” i zakończone „.tmp”.
  • Pliki lub foldery o nazwach ze znakiem spacji na końcu.
 3. Zarówno w chmurowej konsoli sieci Web, jak i w aplikacji klienckiej Dropbox rozróżniana jest wielkość liter i nie można w nich używać identycznych nazw plików różniących się tylko wielkością liter.

Dysk Google

 1. Rozmiar poszczególnych plików nie może przekroczyć 5 TB.
 2. Zarówno konsola sieci Web Dysku Google, jak i aplikacja do systemu Android obsługują nazwy plików pisane wielkimi i małymi literami, ale aplikacja kliencka do systemów iOS i OS X ich nie obsługuje.

OneDrive

 1. Długość nazw plików i folderów nie może przekroczyć 256 bajtów. Długość całej ścieżki musi być również mniejsza niż 430 bajtów.
 2. OneDrive nie zezwala na używanie znaków / \ * < > ? : | w nazwie ścieżki. Nazwy plików nie mogą zawierać spacji na początku ani na końcu, ani kończyć się znakiem „.”. Oprócz tego nazwy folderów nie mogą kończyć się kropką (.).
 3. Rozmiar poszczególnych plików nie może przekroczyć 10 GB.
 4. Zarówno w chmurowej konsoli sieci Web, jak i w aplikacji klienckiej OneDrive rozróżniana jest wielkość liter i nie można w nich używać identycznych nazw plików różniących się tylko wielkością liter.

hubiC

 1. Długość całej ścieżki nie może przekroczyć 1024 bajtów.
 2. hubiC zezwala na stosowanie wszystkich prawidłowych znaków Unicode.
 3. Rozmiar poszczególnych plików nie może przekroczyć 5000 GB.

OneDrive dla firm

 1. Połączenia nazw folderów i plików nie mogą przekroczyć 250 znaków.
 2. OneDrive dla firm nie zezwala na używanie znaków \ / : * ? " < > | # %. Oprócz tego nie są obsługiwane nazwy plików lub folderów rozpoczynające się od tyldy (~).
 3. Poniższe nazwy plików są nieprawidłowe:
  *_files, *_Dateien, *_fichiers, *_bestanden, *_file, *_archivos, *_tiedostot, *_pliki, *_soubory, *_elemei, *_ficheiros, *_arquivo, *_dosyalar, *_datoteke, *_fitxers, *_failid, *_fails, *_bylos, *_fajlovi, *_fitxategiak, *_private.
 4. Nie można przekazać plików z rozszerzeniem .tmp lub .ds_store ani plików o nazwach desktop.ini, thumbs.db lub ehthumbs.db.
 5. Rozmiar poszczególnych plików nie może przekroczyć 2 GB.
 6. Można synchronizować do 20 000 pozycji łącznie we wszystkich synchronizowanych bibliotekach. Obejmuje to foldery i pliki.
 
Data wydania: 2016-06-29
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
55% ludzi uważa, że to pomaga.