Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Dlaczego nie można edytować niektórych zasad grupy przy użyciu konsoli Group Policy Management Console, gdy serwer NAS jest kontrolerem domeny?

Ma zastosowanie do następujących modeli:

Odpowiedź:

System QTS 4.2 (i starsze wersje) nie obsługuje obiektów zasad grupy i powiązane interfejsy w edytorze obiektów zasad grupy zostały wyłączone w celu zapobiegania pomyłkom. Jeśli musisz użyć obiektów zasad grupy, użyj NAS z serwerem Microsoft Active Directory, aby zyskać pełną obsługę obiektów zasad grupy.

Domyślne ustawienia zasad dotyczących haseł w systemie QTS 4.2.2, kompilacji 20160621 (i w starszych wersjach) przedstawiono poniżej:
Wymuszaj tworzenie historii haseł: zapamiętywane są 24 hasła
Maksymalny okres ważności hasła: 42 dni           
Minimalny okres ważności hasła: 0 dni
Minimalna długość hasła: 7 znaków
Hasło musi spełniać wymagania co do złożoności: włączone
Zapisz hasła, korzystając z szyfrowania odwracalnego: wyłączone

Domyślne ustawienia zasad dotyczących haseł w systemie QTS 4.2.2, kompilacji 20160622 (i w nowszych wersjach) przedstawiono poniżej:
Wymuszaj tworzenie historii haseł: zapamiętywanych jest 0 haseł
Maksymalny okres ważności hasła: nigdy nie wygasa
Minimalny okres ważności hasła: 0 dni
Minimalna długość hasła: 8 znaków
Hasło musi spełniać wymagania co do złożoności: włączone
Zapisz hasła, korzystając z szyfrowania odwracalnego: wyłączone

Data wydania: 2016-08-09
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com