Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Co zrobić, jeśli przypadkowo odłączę co najmniej jeden dysk od serwera QNAP NAS?

Ma zastosowanie do następujących modeli:

Odpowiedź:

Gdy system wykryje odłączenie dysku, będzie chronił się zgodnie z konfiguracją grupy RAID, do której należy dany dysk. Jeśli na przykład zostanie odłączony jeden dysk, pula magazynu nadal będzie dostępna, ale będzie wyświetlany stan ostrzegawczy.

Jeśli zostanie wykryte odłączenie dysku, dla jego puli magazynu będzie wyświetlane ostrzeżenie (w przykładzie przedstawiono konfigurację RAID 5).

Rozwiązania:

  • Macierze RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10: Podłącz dyski do gniazd, w których się znajdowały. Macierz RAID powinna zostać automatycznie odtworzona. Jeśli tak się nie stanie, przejdź do sekcji Menadżer pamięci > wybierz pulę magazynu > wybierz Zarządzaj > wybierz nieprawidłową grupę RAID > Zarządzaj > Przywróć. Gdy odtwarzanie grupy RAID zakończy się, pula magazynu będzie działać normalnie, a dane użytkownika nie powinny być uszkodzone*.

    *Aby sprawdzić, czy dane zostały uszkodzone, należy wybrać wolumin > opcje Zarządzaj > Akcja > Sprawdź system plików.
Podczas procesu przywracania stan macierzy RAID zmieni się na Przebudowa.
  • Woluminy składające się z pojedynczych dysków, JBOD, RAID 0: Nawet bez ochrony RAID można przeprowadzić odzyskiwanie. Podłącz dyski do gniazd, w których się wcześniej znajdowały. Przejdź do sekcji Menadżer pamięci > wybierz pulę magazynu > wybierz Zarządzaj > wybierz nieprawidłową grupę RAID > Zarządzaj > Przywróć. Po zakończeniu procesu przywracania pula pamięci i dane wrócą do stanu normalnego.
Jeśli zostanie odłączony dysk z jednodyskowego woluminu, grupy dysków JBOD lub RAID 0, można go przywrócić, ponownie podłączając i używając Menedżera pamięci.

Gdy odłączonych zostanie kilka dysków, dane i pulę magazynu będzie można odzyskać, o ile dyski zostaną ponownie włożone do gniazd w oryginalnej kolejności. Jeśli zostanie odłączona wystarczająca liczba dyskow, stan puli magazynu zmieni się na Błąd i nie będzie można uzyskać dostępu do danych do chwili przywrócenia normalnego stanu.

RAID Liczba odłączonych dysków, którą grupy RAID tolerują bez przejścia do stanu błędu
RAID 1 1
RAID 5 1
RAID 6 2
RAID 10 Pierwotna liczba dysków / 2.
Odłączone dyski nie mogą znajdować się obok siebie i być sparowane z dyskami twardymi.
Inne 0
Gdy stan puli magazynu zmieni się na Błąd (jak pokazano w przykładzie), nie będzie można uzyskać dostępu do znajdujących się w niej danych.
Data wydania: 2016-03-17
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
26% ludzi uważa, że to pomaga.