Centrum aplikacji :: QNAP

Language
Centrum aplikacji
Aplikacje zainstalowane na żądanie rozszerzają
funkcje NAS
App Center to platforma do publikowania i pobierania aplikacji przez deweloperów i ich użytkowników końcowych. W stosunku do aplikacji opublikowanych i udostępnianych przez zewnętrznych deweloperów w App Center, producent sprzętu NIE jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za (i) treści aplikacji, (ii) jakiekolwiek problemy, uszkodzenia lub straty spowodowane zainstalowaniem lub korzystaniem z aplikacji, (iii) jakiekolwiek gwarancje lub zobowiązania odszkodowawcze związane z aplikacjami, włączając, ale nie ograniczając się do tych poczynionych przez zewnętrznych deweloperów.

網頁內容高 :
網頁內容限制高 :
window top value :
window bottom value :
goal point value :
goal point go mark :
goal point go range :
goal point name set :
執行次數記錄 :