QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Time Machine gebruiken om uw Mac naar een QNAP NAS te back-uppen via SMB

Met de release van macOS Sierra gebruikt Time Machine naast AFP ook SMB voor back-up's. Uw QNAP NAS is Mac-vriendelijk en compatibel met Time Machine.

In deze tutorial leert u hoe u foto's, muziekbestanden, video's, documenten, instellingen en toepassingen op uw Mac automatisch naar uw QNAP NAS kunt back-uppen via SMB-protocol.

Voorwaarden:

Een Mac-computer met macOS 10.12 Sierra of hoger.
Een QNAP NAS met QTS 4.3.0 of hoger.

U kunt op twee manieren Time Machine-back-up's op uw QNAP NAS instellen. Kies een van de volgende mogelijkheden:

Een of meer Macs back-uppen met verschillende NAS-gebruikersaccounts

 1. Het NAS voor Time Machine-back-up's voorbereiden
  1.1 Een Time Machine-back-upgebruiker maken
  1.2 Een gedeelde map voor Time Machine-back-up's maken
  1.3 QTS configureren om SMB 3.0 te gebruiken
 2. Time Machine configureren om het NAS voor back-up's te gebruiken

Een Mac back-uppen met de standaard Time Machine-back-upaccount

 1. Het NAS voor Time Machine-back-up's voorbereiden
 2. Time Machine configureren om het NAS voor back-up's te gebruiken

 

Een of meer Macs back-uppen met verschillende NAS-gebruikersaccounts

Volg de instructies van deze tutorial wanneer u meerdere Mac-computers hebt en het NAS voor Time Machine-back-up's wilt gebruiken.

1. Het NAS voor Time Machine-back-up's voorbereiden

1.1 Een Time Machine-back-upgebruiker maken

U kunt voor Time Machine een specifieke back-upgebruikersaccount maken. Hierdoor hebt u de optie om een opslagquotum voor elke Mac in te stellen, wat ook veiliger is.

Wilt u bestaande NAS-gebruikeraccounts voor back-up gebruiken, dan kunt u deze stap overslaan.

 1. Ga naar "Configuratiescherm" > "Machtiging" > "Gebruikers" > "Maken" en selecteer "Een gebruiker maken".
 2. Geef een gebruikersnaam en wachtwoord op. Deze gebruiker wordt gebruikt voor Time Machine-back-up's voor dit NAS.
 3. (Optioneel) Stel een opslagquotum voor deze account in om te voorkomen dat dit NAS teveel ruimte voor back-up's gebruikt. We raden u aan om een quotum te maken van minstens twee keer de totale opslagcapaciteit van uw Mac.
 4. Klik op "Maken" om een gebruikersaccount aan te maken.

1.2 Een gedeelde map voor Time Machine-back-up's maken

 1. Ga naar "Configuratiescherm" > "Machtiging" > "Gedeelde mappen" > "Maken" > "Gedeelde map".
 2. Geef een mapnaam op. Deze map wordt gebruikt voor de opslag van back-upgegevens van deze Mac.
 3. Klik op "Bewerken" om de toegangsmachtigingen van gebruikers te configureren.
 4. Schakel het selectievakje "RW" in voor de back-upgebruiker. Dit kan een eerder in deze tutorial gemaakte gebruiker zijn of een bestaande NAS-gebruiker.
 5. Klik op "Maken" om een gedeelde map te maken.

1.3 QTS configureren om SMB 3.0 te gebruiken

 1. Ga naar "Configuratiescherm" > "Netwerk- en bestandsservices" > "Win/Mac/NFS" > "Microsoft Netwerken" > "Geavanceerde opties".
 2. Selecteer "SMB 3.0" in de vervolgkeuzelijst "Hoogste SMB-versie" en klik vervolgens op "Toepassen".

2. Time Machine configureren om het NAS voor back-up's te gebruiken

 1. Start "Finder" op de Mac.
 2. Open in "Finder" het menu "Gaan" en klik op "Verbinden met server".
 3. Typ "smb://<NAS-naam.local of IP-adres>" in.
 4. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van de back-upgebruikersaccount op zodra u daarom wordt gevraagd. Dit kan een eerder in deze tutorial gemaakte gebruiker zijn of een bestaande NAS-gebruiker.
 5. Selecteer de eerder in deze tutorial gemaakte NAS-gedeelde back-upmap.
 6. Start "Time Machine" op de Mac.
 7. Klik op "Back-upschijf selecteren" om een back-updoel op te geven. Selecteer de NAS-gedeelde back-upmap en klik op "Schijf gebruiken".
 8. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van de NAS-back-upgebruiker op. Dit kan een eerder in deze tutorial gemaakte gebruiker zijn of een bestaande NAS-gebruiker. Klik op "Connect" (Verbinden).
 9. U kunt Time Machine nu gebruiken om deze Mac naar uw QNAP NAS te back-uppen.

Een Mac back-uppen met de standaard Time Machine-back-upaccount

Volg de instructies van deze tutorial als u een Mac-computer hebt.

1. Het NAS voor Time Machine-back-up's voorbereiden

 1. Ga naar "Hoofdmenu" > "Hybrid Backup Sync" > "Back-upserver" > "Time Machine" en schakel het selectievakje "Time Machine-ondersteuning inschakelen" in.
  Opmerking: is Hybrid Backup Sync niet geïnstalleerd, dan kunt u het in App Center downloaden en installeren. Deze instelling vindt u ook in "Backup Station" > "Back-upserver" > "Time Machine-ondersteuning".
 2. Geef het wachtwoord voor Time Machine op.
 3. Stel een maximum opslagquotum in voor Time Machine-back-up's in het veld "Capaciteit". Nul betekent geen quotum; onbeperkte opslagruimte.
  Opmerking: is de back-upgegevensgrootte groter dan de waarde in het veld "Capaciteit", dan zal de Time Machine-back-up mislukken.
 4. Ga naar "Configuratiescherm" > "Netwerk- en bestandsservices" > "Win/Mac/NFS" > "Microsoft Netwerken" > "Geavanceerde opties".
 5. Selecteer "SMB 3.0" in de vervolgkeuzelijst "Hoogste SMB-versie" en klik op "Toepassen".

2. Time Machine configureren om het NAS voor back-up's te gebruiken

 1. Volg deze stappen als uw Mac en NAS niet tot hetzelfde netwerk en subnetwerk behoren. Sla deze stap over als uw Mac en NAS tot hetzelfde netwerk en subnetwerk behoren.
  1. Start "Finder" op uw Mac.
  2. Open in "Finder" het menu "Gaan" en klik op "Verbinden met server".
  3. Voer "smb://<NAS-naam.local of IP-adres>/TMBackup" in.
  4. Voer de gebruikersnaam "TimeMachine" in samen met het Time Machine-wachtwoord dat u eerder in deze tutorial hebt aangemaakt.
 2. Start "Time Machine" op uw Mac en klik op "Back-upschijf selecteren".
 3. Selecteer de NAS-gedeelde map "TMBackup". Door de muiscursor op de schijf te plaatsen kunt u zien dat de back-up via SMB verloopt.
 4. Voer de gebruikersnaam "TimeMachine" in samen met het Time Machine-wachtwoord dat u eerder in deze tutorial hebt aangemaakt.
 5. U kunt Time Machine nu gebruiken om uw Mac naar uw NAS te back-uppen.
 6. Open File Station op het NAS en lokaliseer de gedeelde map "TMBackup" om de back-up te controleren.
Uitgavedatum: 2017-04-07
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
67% van de mensen vond dit nuttig
o