QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Sluit soepel aan op uw cloudopslag met Cloud Drive Sync op QNAP NAS

Overzicht

Met Cloud Drive Sync kunt u eenvoudig een synchronisatietaak opzetten tussen een QNAP NAS en Google Drive, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business of hubiC via een wizard.

Belangrijkste functies

 • Beheer van de meerdere cloudaccounts zoals Google Drive,Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business en hubiC
 • Handmatige, geplande, periodieke en continue synchronisatie
 • Flexibele filtering van bestanden op type, datum en grootte
 • Encryptie van de SSL-overdracht
 • Dashboard en taakstatistieken
 • Configureerbare herstelopties bij netwerkfouten
 • Uitgebreide activiteitenlogging voor het traceren van de statushistorie en statistieken
 • Gelijktijdige taakuitvoering en multi-threaded datatransfer
 • Regeling van bandbreedte per account

Installeer Cloud Drive Sync

1. Open de QTS App Center.

QNAP

2. Zoek naar “Cloud Drive Sync” en klik op “Add to QTS” (Aan QTS toevoegen) om te downloaden en installeren.

QNAP

3. Als alternatief kunt u deze app vinden in de “Backup / Sync” categorie. Heeft u die eenmaal gevonden, klik dan op “Add to QTS” (Aan QTS toevoegen) om te downloaden en installeren.           

QNAP

4. Klik op “Open” om de Cloud Drive Sync App te openen.

QNAP

Cloudaccount aanmaken

1. Als u geen cloudaccounts heeft, klik dan “here” (hier) in “Job Status” (Taakstatus) op de “Dashboard”-pagina.

QNAP

2. Als alternatief kunt u klikken op “Cloud Account Management” (Cloudaccount beheren) > “Create Account” (Account aanmaken).

QNAP

3. Kies Google Drive, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business of hubiC als “Cloud storage” (Cloudopslag) en vul een naam in voor het account, klik daarna op “Sign in” (Aanmelden).

QNAP

4. Met Dropbox als voorbeeld, Cloud Drive Sync zal de aanmeldingspagina van Dropbox openen. Vul de Dropbox gebruikersnaam en het wachtwoord in.

QNAP

5. Klik op “OK” om te voltooien.

QNAP

Cloudaccount bewerken

U kunt de “Display name” (Weergavenaam) en “Rate limit” (Snelheidslimiet) bewerken bij bestaande accounts via het bewerkingsicoon op de pagina “Cloud Account Management” (Cloudaccount beheren).      

QNAP
QNAP

Synchronisatietaak aanmaken

1. Klik op “Sync Job Management” (Synctaak beheren) > “Create Job” (Taak aanmaken).

QNAP

2. Klik op “Next” (Volgende).

QNAP

3. Kies “Local location” (Locale locatie), “Account name” (Accountnaam), en “Remote location” (Externe locatie), klik daarna op “Next” (Volgende).

QNAP

4. U kunt als schema instellen “Start manually” (Handmatig starten), “Continuous” (Continu), “Periodically” (Periodiek), “Start once at” (Eenmalig starten), en “After this job finishes” (Nadat deze taak klaar is).

QNAP

5. Stel het “conflict policy” (conflictbeleid) in en klik daarna op “Next” (Volgende).

QNAP

6. Stel de filters in voor “file size” (bestandsgrootte), “file date” (bestandsdatum), “hidden files/folders” (verborgen bestanden/mappen), en “file types” (bestandstypen) en klik daarna op “Next” (Volgende).

QNAP

7. Stel andere opties in zoals “Timeout”, “Number of retries” (Aantal nieuwe pogingen), “Retry interval” (Interval tussen pogingen), “Maximum skipped files” (Maximum aantal bestanden dat overgeslagen mag worden), en “Concurrent processing files” (Gelijktijdige verwerking van bestanden), klik daarna op “Next” (Volgende).

QNAP

8. Bevestig deze instellingen als ze correct zijn, alvorens te klikken op “Next” (Volgende).

QNAP

9. Klik op “Finish” (Voltooien).

QNAP

Synctaak beheren

U kunt taken beheren via “Stop”, “Scan”, “Edit” (Bewerken), “View Logs” (Logs bekijken), en “Delete” (Verwijderen) op de pagina “Sync Job Management” (Synctaak beheren).

QNAP
 • Taak wijzigen
  Wijzig instellingen zoals “Job Name” (Taaknaam), “Schedule” (Schema), “Storage” (Opslag), “Policy” (Beleid), “Filter” en “Options” (Opties).
  QNAP
 • Logs bekijken
  Bekijk logs zoals “Status”, “Event” (Gebeurtenis), “Transfer” (Overdracht) en “History” (Historie).
  QNAP
  QNAP
  QNAP
  QNAP

Systeemlogs bekijken

Cloud Drive Sync biedt informatie, waarschuwingen en foutenlogs aan de hand waarvan u de systeemstatus controleren kunt.

QNAP

Dashboard

Het dashboard biedt taakstatus en capaciteitdetails van het cloudaccount.

 • “Job Status” (Taakstatus)
  Dit toont de “Last finished job” (Laatst voltooide taak), “Running job” (Lopende taak), en “Next job to run” (Eerst volgende taak) en geeft de verhouding weer van de verschillende taaksoorten.
 • “Account Capability” (Accountcapaciteit)
  Dit toont de gebruikte capaciteit van de cloudaccount.
  QNAP

Meerdere gebruikers ondersteunen

Cloud Drive Sync ondersteunt meerdere gebruikers en de beheerder hoeft alleen maar permissie te verschaffen.

1. Nadat de beheerder inlogt op de QTS, ga naar “App Center” > “My Apps” (Mijn apps), zoek “Cloud Drive Sync”, en stel het uitklapmenu in op “Display on every user’s main menu” (Weergeven in het hoofdmenu van elk gebruiker).

QNAP

2. Wanneer een normale NAS-gebruiker inlogt op QTS, zullen zij de Cloud Drive Sync App in hun hoofdmenu zien. Iedere gebruiker kan zijn eigen account en synctaken aanmaken, en hun accountinstellingen worden niet gedeeld met andere gebruikers.

QNAP
Uitgavedatum: 2015-08-31
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
69% van de mensen vond dit nuttig