QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

QNAP Turbo NAS back-uppen met CloudBackup Station

INLEIDING

QNAP QTS ONDERSTEUNT MEERDERE CLOUD BACK-UPOPLOSSINGEN

QNAP QTS is eenvoudig te gebruiken, rijk aan functies, en een veilige cloud backup-oplossing die u in staat stelt om uw gegevens toe te vertrouwen aan een scala van enterprise-class publieke cloudopslag-diensten, waaronder Microsoft Azure, Amazon S3, Amazon Glacier, Google Cloud Storage , Rackspace, IBM SoftLayer, HP Helion Cloud, en nog veel meer. Het ondersteunt ook verschillende private cloudopslag-oplossingen die compatibel zijn met S3, OpenStack en WebDAV. QNAP QTS is uw cloudopslag-gateway die u helpt bij het bouwen van een eenvoudig en betaalbaar noodherstelplan, alsmede het zorgeloos gegevens bewaren voor archivering of juridische doeleinden.

Deze tutorial beschrijft hoe QNAP's Cloud Backup Station App te gebruiken is op Turbo NAS voor het maken van een back-up van uw gegevens naar de cloud.

QNAP QTS MAAKT KRACHTIGE EN VEILIGE BACK-UP MOGELIJK

QNAP QTS Cloud Backup Station ondersteunt de volgende functies:

 • Handmatige en geplande back-up/herstel met flexibele opties
 • Volledige en incrementele back-up
 • Flexibele bestandsfiltering op type, datum en omvang
 • SSL transfer encryptie en client-side AES-256 encryptie
 • Bestandscompressie voor kostenbesparing en efficiënte bestandsoverdracht
 • Bewaren van verwijderde bestanden in de cloud en configureerbare retentieperiodes
 • Het behouden van geavanceerde ACLs en uitgebreide attributen
 • Het detecteren van ‘sparse’-bestanden
 • Cloud archiveermodus
 • Gelijktijdige uitvoering van taken en snelle multi-threaded datatransfer*
 • Bandbreedteregeling per account met configureerbare duur
 • Direct herstellen vanaf de cloud in noodsituaties
 • Configureerbare opties voor het herstellen bij netwerkfouten
 • Het beheren van meerdere cloud-accounts
 • Dashboard voor taakstatus en statistieken
 • Het loggen van taakactiviteiten om de historie van de status en de statistiek te volgen
 • Flexibele keuze van regio, bucket en map als back-upbestemming
 • Back-up van grote bestanden d.m.v. S3 multi-part upload en OpenStack grote objecten
 • AWS S3 Server Side Encryptie en gereduceerde redundantie
 • Speciale cloud-regio’s: AWS China, AWS GovCloud en Azure China
 • Gebruikmakend van S3 en OpenStack-compatibele services zoals back-upbestemming

  *Let op: De WebDAV CloudBackup App ondersteunt geen multi-threaded datatransfer

VOORBEREIDING VAN CLOUDOPSLAG

REGEL EEN ACCOUNT BIJ UW CLOUDOPSLAG-PROVIDER

De details van het account en de procedure kunnen verschillen, afhankelijk van wat voor soort cloudopslag u gebruikt, waarbij het volgende vereist kan zijn:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegangssleutel en geheime sleutel
 • Service-account en certificaat-bestand

De Cloud Backup Station interface zal zich automatisch aanpassen en zal alleen de informatie tonen die u invullen moet.

Bijvoorbeeld, u heeft een Amazon Web Service (AWS) account nodig alvorens u Amazon S3 of Glacier kunt gaan gebruiken. Meer informatie over het aanmaken van een AWS-account.


Voor Microsoft Azure kunt u het voorbeeld volgen in de notities over de Microsoft Azure toepassing beschikbaar op de QNAP Website: “Home” > “Tutorials & FAQ” > “Tutorials” > “Cloud Backup”.

INSTALLATIE OP QNAP TURBO NAS

DE CLOUD BACKUP APP INSTALLEREN

Om de Cloud Backup App op uw Turbo NAS te installeren, meldt u zich aan op de QTS-webinterface als beheerder. Ga dan naar “App Center” > “Backup/Sync”, kies de cloudopslag die u wilt gebruiken en klik op “Add to QTS” (Aan QTS toevoegen).

Let op dat andere cloudopslag-providers in de lijst kunnen staan die niet deel uitmaken van Cloud Backup Station.

DE CLOUD BACKUP STATION APP LANCEREN

U kunt de geïnstalleerde cloud backup station lanceren vanuit QTS desktop. Deze tutorial is gebaseerd op Amazon Glacier. Andere soorten cloudopslag kunnen geïnstalleerd worden. Het proces blijft hetzelfde met slechts enkele kleine verschillen in de instellingen.EEN ACCOUNT AANMAKEN

Kies “Account” > “Create Account” (Account aanmaken) voor back-up- en hersteltaken.

 1. Vul in de “Display name” (Weergavenaam) om uw account in deze app aan te geven.
 2. Vul in de “Access Key” (Toegangssleutel) en de “Secret Key” (Geheime sleutel) die u ontvangen heeft van uw cloudopslag-provider om de instellingen van “Create Account” (Account aanmaken) te voltooien.

EEN BACK-UPTAAK MAKEN

Kies “Backup” > “Create Job” (Taak aanmaken) om een nieuwe back-uptaak te maken.

De Backup-wizard zal u helpen bij het maken van een back-uptaak via de onderstaande stappen. Kies de back-upmap(pen). Een of meer bronmappen kunnen voor de back-up gekozen worden.

Configureer het back-upschema. U kunt kiezen “Start manually” (Handmatig starten), of overgaan op periodieke schema’s met “Daily” (Dagelijks), “Weekly” (Wekelijks), “Monthly” (Maandelijks), of u kunt eenmalig starten op een specifiek tijstip.

Configureer de instellingen van het back-upbeleid naar uw wens (u kunt de tooltips lezen naast de opties voor meer details.) Opties kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte cloudopslag.

Kies de bestandsfilter-opties. Standaard worden alle bestanden geback-upt, maar indien nodig is het mogelijk te filteren en slechts bepaalde bestanden te back-uppen. U kunt alleen specifieke bestanden opnemen of specifieke bestanden uitsluiten.

Kies “Vault” en vul de “Vault naam” in om te testen of uw account wel of niet actief is. De Vault naam kan een bestaande Vault zijn, gekozen uit de lijst. Het is ook mogelijk een nieuwe Vault te maken door de naam in te typen. Typ de naam in voor de map die u gebruiken wilt voor het opslaan van de back-up in deze Vault.

*Let op: In de Glacier App, kan slechts een vault-opslag gebruikt worden per back-uptaak, maar in andere CloudBackup Station Apps, kunt u meerdere back-uptaken maken en dezelfde opslag gebruiken door het maken van submappen. Voor Azure kunt u meerdere back-uptaken maken en dezelfde container-opslag gebruiken.

Vul een naam in voor uw back-uptaak (Standaard: Doelmap -> “Vault”)

Extra opties, zoals de timeout van de verbinding en het aantal pogingen, kan ingesteld worden voor eventuele fouten.

De instellingen zijn nu voltooid. U kunt enkele acties uitvoeren voor deze back-uptaak, waaronder aan taak starten/stoppen, taakconfiguraties wijzigen, taaklogs bekijken of een taak verwijderen.

HERSTELTAKEN MAKEN

Kies “Restore” (Herstellen) > “Create Job” (Taak aanmaken) om een hersteltaak te maken.

U kunt herstellen vanuit een bestaande back-uptaak (als de instellingen van de back-uptaak nog steeds beschikbaar zijn op de NAS) of herstellen direct vanuit cloudopslag (in het geval van een noodsituatie als de configuratie van de back-uptaak niet langer beschikbaar is op de NAS.) Als u herstelt vanuit een back-uptaak, kunt u kiezen welke mappen hersteld moeten worden, in de volgende stap.Kies de doelmap op uw Turbo NAS voor de hersteltaak. U kunt de originele gedeelde map kiezen, of een andere map op de Turbo NAS.

U kunt enkele verbindingsparameters instellen, waaronder hoe bestaande bestanden behandeld moeten worden. U kunt ervoor kiezen de back-up direct te starten of de hersteltaak op een specifiek tijdstip inplannen.

Vul een naam in voor de hersteltaak (Standaard: Bestemming <- Vault naam)

De instellingen zijn nu voltooid. U kunt extra acties voor deze taak uitvoeren: een taak starten/stoppen, taakinstellingen wijzigen, taaklogs bekijken of een taak verwijderen.

Referenties

Uitgavedatum: 2015-02-17
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
100% van de mensen vond dit nuttig