QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

QNAP NAS Cloud Backup Sync Begeleidende tekst

Data back-uppen, archiveren en synchroniseren vanuit een QNAP NAS naar verschillende opslagruimtes in de cloud.

 

Inleiding

Overzicht

QNAP heeft een gebruiksvriendelijke, veelzijdige en veilige oplossing voor het back-uppen en synchroniseren in de cloud dat uw data beschermt door een kopie ervan op te slaan in de cloudopslag, oude data archiveert in de cloudopslag voor opslag op de lange termijn en synchroniseert data tussen een locale NAS en meerdere cloudservices. Er worden verschillende openbare cloudopslagservices van de enterprise-class aangeboden, waaronder Microsoft Azure, Amazon S3, Amazon Glacier, Google Cloud Storage, Rackspace, IBM SoftLayer, en meer. Tevens kunt u particuliere cloudopslagsystemen gebruiken die compatibel zijn met S3, OpenStack Swift en WebDAV. Bovendien kunt u uw data synchroniseren naar Amazon Drive, OneDrive, Google Drive, Dropbox, Box en Yandex.disk.

Locale netwerkopslag gebruiken is de beste optie als het gaat om prestaties en de controle over de veiligheid. Maar in geval van data dat onregelmatig wordt gebruikt (zogenaamde cold data), kan het uploaden naar de openbare cloudopslag de tijd besteed aan opslagbeheer enorm reduceren en tevens de kosten minimaliseren vanwege hun pay-as-you-go prijsmodellen.

De QNAP Cloud Backup Sync App is een plug-in App voor de Hybrid Backup Sync App waarmee u elke cloudopslag via één interface kunt gebruiken. Het bevat een uitstekende gateway voor cloudopslagsystemen om de cloudopslag te kunnen gebruiken. Nu hebt u de beschikking over een betaalbaar herstelplan voor rampen, en tevens een zorgeloos archiveringssysteem voor het archiveren van data zodat uw digitale bezittingen of compliance behouden blijven.

Belangrijke functies

 • Heeft flexibele opties zodat er zowel handmatig als via een schema kan wordt geback-upt, hersteld of worden gesynchroniseerd.
 • Heeft kan in in één richting (uploaden / downloaden) en twee richtingen synchroniseren.
 • Werkt met data-mirroring, kopiëren en verplaatsen voor synchroniseren in één richting.
 • Kan volledige en incrementele back-ups en synchronisaties uitvoeren.
 • Filter bestanden flexibel door middel van type, datum en grootte.
 • Werkt met SSL-overdrachtscodering en AES-256 codering bij de client.
 • Kan bestanden comprimeren om op kosten te besparen en data efficiënter over te brengen.
 • Kan verwijderde bestanden reserveren in de cloud en retentieperioden voor het back-uppen configureren.
 • Kan geavanceerde ACLs en uitgebreide attributen bewaren voor het back-uppen.
 • Kan 'sparse' bestanden detecteren om te back-uppen.
 • Kan archiveren in de cloud om te back-uppen.
 • Kan taken tegelijkertijd uitvoeren en kan data in meerdere kanalen overbrengen.
 • Kan de snelheid van de bandbreedte per account instellen met verschillende instelbare tijdsperioden.
 • Kan direct herstellen vanuit de cloud voor scenario's waarbij rampen moeten worden hersteld
 • Werkt met instelbare opties voor het herstellen van netwerkfouten.
 • Er kunnen meerdere cloudaccounts worden beheerd.
 • Werkt met statistieken en de status van taken.
 • Loggen van taakactiviteiten voor het volgen van de geschiedenis van de status en statistieken.
 • Regio, bucket en map kunnen flexibel als back-upbestemmingen worden ingesteld.
 • Kan grote bestanden back-uppen door middel van S3 multi-part load en grote objecten van OpenStack.
 • Werkt met AWS S3 Server Side Encryption en Reduced Redundancy.
 • Werkt met speciale cloudregio's: AWS China, AWS GovCloud, en Azure China
 • Werkt met services die compatibel zijn met S3 en OpenStack als back-upbestemming.
 • Kan back-uppen naar populaire cloudopslag: Amazon S3, Amazon Glacier, Google Cloud Storage, Microsoft Azure, OpenStack Swift, en WebDAV
 • Kan synchroniseren naar de cloudopslag: Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, en Yandex.disk

Hoe te beginnen

Voer de volgende procedure uit om te beginnen met het back-uppen van uw data naar de cloudopslag:

 1. Installeer de Cloud Backup Sync App vanuit het QTS App Center voor uw cloudopslag.
 2. Ga naar het hoofdmenu van QTS en open de Hybrid Backup Sync App.
 3. Gebruik uw inloginformatie om back-uptaken te creëren in de Hybrid Backup Sync App.
 4. Creëer hersteltaken in de Hybrid Backup Sync App vanuit de back-uptaken of vanuit de cloud.
 5. Gebruik de synchroniseren in een richting of twee richtingen om synchronisatietaken te creëren in de Hybrid Backup Sync App.
 6. Bekijk de taaklijst in de Hybrid Backup Sync App om achter de status van de taak te komen.

Log in op QTS als beheerder in als u de Cloud Backup Sync App op uw NAS wilt installeren. Ga daarna naar "App Center" en zoek de Cloud Backup Sync App, en klik op “Add to QTS” (Toevoegen aan QTS). Na het downloaden van de App kunt u alle cloudservices in de Hybrid Backup Sync App gebruiken.

Cloudopslag

Cloudopslag wordt in verschillende technologieën aangeboden en op verschillende manieren geïmplementeerd. Er zijn drie typen: opslag voor bestanden, voor objecten en voor het archiveren.

Opslag voor bestanden is hetzelfde als het normale bestandssysteem in uw computer. U kunt uw data in de cloudopslag op soortgelijke wijze beheren. Cloudopslagservices die bestanden opslaan bieden vaak niet alleen opslag van data aan, maar ook toepassingen zoals online bewerken en samenwerken. De meeste van hen worden als 'drives' aangeboden, zoals Google Drive, Amazon Drive, of Microsoft One Drive, en meestal werken ze alleen met APIs. WebDAV is het protocol dat het meest wordt gebruikt door cloudopslag voor bestanden.

Opslag voor objecten is ontworpen voor grootschalige aanpassing en hoge beschikbaarheid. Elk object staat apart van andere objecten en er is geen boomachtige mapstructuur. Objecten moet u zien als een groot aantal bestanden in een map zonder submappen. Elk object wordt geïdentificeerd met behulp van een code (een tekststring als uniek identificatiemiddel), en mensen hebben de neiging om padachtige codes te gebruiken om objecten te beheren. U hebt bijvoorbeeld twee objecten “/abc/object1” en “/abc/object2”, en dus zodanig dat de toepassingen van de objectopslagclient de twee objecten, “object1” en “object2”, als twee bestanden in een map, “/abc/” kan weergeven. In feite is er helemaal niets met de naam "/abc/" in de objectopslag.

Archiefopslag is een nieuwe loot aan de boom van de cloudopslagservices. Het lijkt op objectopslag, maar is ontworpen voor het opslaan van onregelmatig gebruikte data (ook wel 'cold' data genoemd) tegen lagere kosten, en dus duurt het langer om een gearchiveerd object op te halen, in combinatie met enkele aanvullende beperkingen.

De Cloud Backup Sync App transformeert uw bestanden en mappen in verschillende cloudopslag-technologieën en beheerd uw data in de cloudopslag op een wijze die het beste haalt uit de meeste functies van cloudopslag-technologieën zodat de verschillen in cloudopslag-technologieën worden overwonnen en de gebruiker er consistent het beste uit kan halen.

Dankzij de Cloud Backup Sync App kunt u meerder accounts en opslagruimtes configureren, elk van hen staat voor de service van de cloudopslag en de inloginformatie nodig om de cloudopslag te kunnen gebruiken. Als u een back-up- en hersteltaak creëert, kunt u de voor de taak te gebruiken opslagruimte opgeven, in plaats van dat u de accountinformatie voor elke taak moet invoeren. U kunt de informatie over het account en de opslagruimte op één plek veranderen zodat het van toepassing is op alle gerelateerde taken. Hiermee wordt het configuratieproces vereenvoudigd.

Raadpleeg de volgende informatie als u meer wilt weten over de eigenschappen van elke cloudopslagservice en hoe u een account en een opslagruimte moet creëren:

In de meeste gevallen hebt u slechts één account voor elke taak nodig. Het is echter mogelijk om meerdere accounts te gebruiken voor een beter beveiliging en voor het scheiden van accounts. Tevens kunt u één account hebben voor elke locatie als u uw data wilt opslaan op verschillende locaties voor risicomigratie en het reduceren van de kosten. Aangezien het beheer van de snelheidslimiet is gebaseerd op één account per keer, kunt u verschillende instellingen voor snelheidslimieten voor dezelfde cloudopslag hebben door verschillende accounts voor taken te gebruiken.

De Cloud Backup Sync App stelt u tevens in staat om een synchronisatietaak in de cloudopslag te maken. Het werkt met OneDrive, Dropbox, Amazon Drive, Google Drive, Box, en Yandex.disk.

Let wel op dat de technologie van de cloudopslag snel aan het ontwikkelen is en dat de informatie die hier staat alleen ter referentie is en misschien is verouderd. Neem contact op met uw providers van opslag in de cloud voor meer gedetailleerde informatie.

Back-uppen

Het back-uppen van data wordt uitgevoerd door back-uptaken in de Cloud Backup Sync App. Na het starten zal een back-uptaak de opgegeven mappen scannen met het door de gebruiker ingestelde filterbeleid om te bepalen welke bestanden en mappen moeten worden geback-upt. Daarna zal het bestanden naar de cloudopslag uploaden en mappen creëren indien nodig. Tevens zal het de informatie (inclusief toegangsmachtigingen, modificatietijd, en uitgebreide attributen) geassocieerd met de geback-upte bestanden en mappen opslaan in een metadata-database. Nadat alle bestanden werd geüpload, zal de App de metadata-database inpakken in een bestand en het uploaden naar de cloud.

Cloudtaken bekijken

U kunt meerdere back-uptaken met verschillende configuraties en instellingen van uitvoertijden creëren in de Cloud Backup Sync App. Deze back-uptaken worden als een lijst weergegeven met de status en de basisinformatie in het scherm “All Jobs” (Alle taken) waarin alle locale, externe en cloudtaken staan. U kunt op de actieknoppen drukken om taken handmatige te starten of te stoppen, op het pictogram Bewerken klikken om de taakinstellingen te bewerken, op de taaknaam klikken om de taakstatus te bekijken, en een taak selecteren om het te verwijderen.

Een back-uptaak creëren

Met de Cloud Backup Sync App kunt u een back-uptaak in de cloud creëren als u de volgende stappen uitvoert:

 1. Selecteer een taaktype dat u wilt instellen in het scherm Overzicht.
  Klik op het pictogram “Backup” (Back-uppen) om een back-uptaak in de cloud te creëren.
 2. Selecteer “Cloud Backup” (Cloud back-up) om bestanden naar de cloudopslag te back-uppen.
 3. Voer de taaknaam in, selecteer de bronlocatie en back-upbestemming, en klik op “Apply” (Toepassen) om een back-uptaak te creëren. U kunt ook, als alternatief, een taakschema en andere geavanceerde instellingen instellen. In het volgende deel beschrijven we in detail elke instelling.
 • Taaknaam
  De App zal de taak automatisch van een naam voorzie. U kunt de naam veranderen.
 • Bron locatie selecteren
  U kunt door gedeelde mappen bladeren en hun submappen voor het back-uppen selecteren. Als u alleen de bestanden van het eerste niveau in een map wilt back-uppen, kunt u “All of the files in the folder” (Alle bestanden in de map) aanvinken. Hier worden verborgen bestanden en mappen weergegeven, maar u kunt filteropties gebruiken om deze over te slaan. Na het selecteren van de mappen, zal de app als back-upreferentie de informatie van de mappen berekenen zoals de totale bestandsgrootte, het totaal aantal bestanden en het totaal aantal mappen.
 • Schema
  Er zijn vier schema-opties voor een back-uptaak: (1) handmatig starten (2) regelmatig (3) eenmaal uitvoeren (4) nadat deze taak is voltooid. U kunt op het pictogram “scheduled icon” (Schema) klikken of naar “Advanced Settings > Schedule” (Geavanceerde instellingen > Schema) gaan om de configuratie in te stellen.

  Voor regelmatig, kunt u ervoor kiezen de taak eenmaal of maximaal acht keer per uur, dag, week of maand te laten uitvoeren, en u kunt de starttijd van de taak opgeven. Als een taak niet is voltooid en de volgende ingeplande uitvoer is begonnen, wordt de taak die op dat moment wordt uitgevoerd gecontinueerd terwijl de ingeplande uitvoer zal worden afgebroken.

  Aangezien het uitvoeren van meerdere taken tegelijkertijd erg veel systeembronnen kan vergen, kunt u “after this job finishes” (nadat deze taak is voltooid) gebruiken om taken achterelkaar in plaats van tegelijkertijd te laten uitvoeren.
 • Back-upbestemming selecteren
  Klik op " < Add Cloud Storage Space >"( Toevoegen aan Cloudopslagruimte) om een nieuwe cloudopslag te creëren of om een bestaande te selecteren.

  Na het selecteren van een opslagruimte kunt u een nieuwe mapnaam invoeren, of een bestaande map selecteren als u een back-up wilt maken. De app laat u alleen lege mappen gebruiken om te voorkomen dat u geback-upte data overschrijft.
 • Nu back-uppen
  Vink deze instelling aan als u deze back-uptaak direct na het creëren ervan wilt uitvoeren.
 • Geavanceerde instellingen > Beleid
  U kunt de volgende typen back-upbeleid configureren:
  (1) Alleen bijgewerkte bestanden back-uppen: indien ingeschakeld, zal de back-uptaak alleen nieuwe en veranderde bestanden uploaden naar de cloudopslag. Het reduceert de overdrachtsgrootte van de data en zorgt ervoor dat de back-uptaak sneller klaar is. Als u de taak wilt dwingen om alle bestanden te uploaden naar de cloudopslag, moet u deze optie uitschakelen. Als u ervoor kiest vanwege de kosten een cloudopslag de minder betrouwbaar is, dan kunt u deze optie uitschakelen om er zeker van te zijn dat uw back-updata elke keer wordt vernieuwd als de back-uptaak wordt uitgevoerd. Houd er rekening mee dat als u een bestand/map een andere naam geeft, de back-uptaak het als een nieuw bestand/map zal zien en de data weer zal uploaden. Het eerder geback-upte bestand/map zal als verwijderd worden gemarkeerd. Aangezien de meeste cloudopslagservices data gratis laten uploaden en het mogelijk is de verwijderde data later schoon te maken, heeft het bovengenoemde gedrag geen ernstige impact en leidt het alleen tot langere back-uptijden.
  (2) Het schoonmaken van verwijderde data in de cloud: indien ingeschakeld zal als er data op de NAS wordt verwijderd de daarbij behorende data in de cloudopslag eveneens worden verwijderd als de back-uptaak wordt uitgevoerd. Als u de back-updata wilt bewaren nadat de locale data werd verwijderd, moet u het aantal dagen opgeven dat de verwijderde bestanden moeten worden blijven bestaan.
  (3) ACL en uitgebreide attributen bewaren: indien ingeschakeld zullen de ACL (inclusief het geavanceerde toegangsbeheer ingesteld door Windows clients) en de uitgebreide attributen van data worden opgeslagen in de metadata-database die door de back-uptaak naar de cloudopslag zal worden geüpload. Als u de data hersteld, worden de bijbehorende en uitgebreide attributen toegepast op de herstelde data. Toegangsmachtigingen van data worden echter bewaard met behulp van een gebruikers-ID en een groep-ID (niet de namen). Zorg er dus voor dat de geback-upte data dezelfde gebruikers-ID en groep-ID heeft als de NAS om de data te herstellen zodat het toegangsrechtenbeheer van de herstelde data goed functioneert.
  (4) Bron na succesvolle overdracht verwijderen: deze optie is een eenvoudig archiveringsoplossing voor data waarmee u ruimte op locale schijfvolumes kunt besparen. Als deze optie is ingeschakeld worden de bestanden op het locale bestandssysteem waarvan een back-up is gemaakt in de cloudopslag verwijdert, terwijl de mapstructuren van de geselecteerde bron behouden zal blijven.
  (5) Codering aan clientzijde: indien ingeschakeld, worden uw bestanden gecodeerd voordat ze worden overgebracht naar de cloudopslag en uw data blijft gecodeerd in de cloudopslag. De coderingscode wordt afgeleid van het wachtwoord dat u invoert voor deze taak. Zonder het wachtwoord voor het decoderen van het bestand kan uw oorspronkelijke data niet worden gedecodeerd. Dit voorkomt onbevoegde toegang tot uw vertrouwelijke data zelfs als u inloginformatie van de cloudopslag zijn achterhaald, of als uw provider van de cloudopslag probeert uw data te gebruiken. Aangezien standaard openssl wordt gebruikt voor het coderen van de bestanden, kunt u het gebruiken om uw bestanden de decoderen nadat u de bestanden hebt gedownload met behulp van andere programma's zonder dat u daarvoor een NAS nodig hebt. Merk op dat u de instellingen hiervan niet kunt veranderen nadat een taak werd gecreëerd.
  (6) Bestandscompressie: indien ingeschakeld worden u bestanden gecomprimeerd voordat ze naar de cloudopslag worden overgebracht, zodat u bespaart op bandbreedte en capaciteit van de cloudopslag. Het laat de back-uptaak sneller werken, reduceert het gebruik van de bandbreedte en bespaart op nuttige ruimte in de cloud. U kunt het compressieniveau instellen en bepaalde bestanden van compressie uitsluiten. De compressie wordt met behulp van bzip uitgevoerd. U kunt uw bestanden dus uitpakken met behulp van bzip nadat u de bestanden met andere programma's hebt gedownload en u heeft daarbij zelfs geen NAS nodig.
  (7) Sparse-bestanden detecteren: sparse-bestanden zijn bestanden die geen geldige data hebben in al hun inhoud, en hun logische grootte is groter dan hun fysieke grootte. Bestanden gegenereerd door databaseservers zijn vaak 'sparse'-bestanden om ruimte te besparen en het interne software-ontwerp te vereenvoudigen. Als deze optie niet is ingeschakeld zal de back-uptaak de geldigheid van de inhoud van de bestanden niet controleren en dus wordt de logische grootte de grootte van de data die moet worden overgebracht naar en opgeslagen in de cloudopslag. Als deze optie wordt ingeschakeld laat het de back-uptaak sneller werken, reduceert het gebruik van de bandbreedte en bespaart op nuttige ruimte in de cloud. De data in de cloudopslag kan later door de hersteltaken van de Cloud Backup Sync App als de originele sparse-bestanden worden hersteld in het locale bestandssysteem.

  U mag uw data niet tijdens het back-uppen niet veranderen in verband met de consistentie van de back-updata. Een bestand zal enkele keren opnieuw worden geüpload als het wordt veranderd terwijl een taak bezig is met het overbrengen van het bestand. Als het aantal nieuwe uploads de limiet overschrijdt zal het bestand niet worden geüpload. Iets soortgelijks gaat op als een bestand wordt verplaatst, hernoemd of wordt verwijderd na het scannen. De back-uptaak zal het niet vinden tijdens de overdracht.
 • Geavanceerde instellingen > Filter
  De Cloud Backup Sync App heeft verschillende filteropties die u helpen bij het alleen maar back-uppen van belangrijke data om de back-uptaak sneller te laten verlopen, het gebruik van de bandbreedte te reduceren, en om de kosten van de cloud te verminderen.

  U kunt de volgende filteropties voor het back-uppen configureren:
  (1) Bestandsgrootte: alleen bestanden van een bepaald bereik aan bestandsgroottes back-uppen.
  (2) Bestandsdatum: alleen bestanden die op een bepaalde datum werden gecreëerd/gemodificeerd back-uppen.
  (3) Symbolisch links (snelkoppelingen) negeren: een back-uptaak volgt de symbolische links niet om bestanden op te halen of te bladeren in de doelmappen. Als het wordt ingeschakeld zal de back-uptaak geen bestanden met een link uploaden, en als het wordt uitgeschakeld zal de back-uptaak de bestanden met een link uploaden (alleen de bestanden met een link, niet de bestanden waar de symbolische links naar wijzen).
  (4) Inclusief verborgen bestanden en mappen: indien ingeschakeld, worden verborgen bestanden en mappen geback-upt naar de cloud. U kunt het uitschakelen om op bandbreedte en opslagruimte in de cloud te besparen als de verborgen bestanden of mappen uit de originele data kunnen worden afgeleid (bijvoorbeeld miniaturen die uit foto- en videobestanden worden afgeleid).
  (5) Bestandstype: u kunt kiezen alleen bepaalde bestandstypen (op een witte lijst) te back-uppen, of om alle bestandstypen met uitzondering van bepaalde typen te back-uppen (zwarte lijst).
 • Geavanceerde instellingen > Opties
  U kunt de volgende opties configureren:
  (1) Time-out (seconden): het maximum aantal seconden dat wordt gewacht om een netwerkverbinding tot stand te brengen. Als uw netwerk instabiel is of de insteltijd van de verbinding met uw cloudopslag duurt langer, dan moet u dit aantal verhogen.
  (2) Aantal nieuwe pogingen: Het maximum aantal nieuwe pogingen die een taak zal ondernemen om een netwerkverbinding of zal proberen een bestand te verwerken. Als uw netwerk instabiel is of als u bestanden misschien zijn gewijzigd tijdens het back-uppen dan moet u dit aantal verhogen. Merk op dat als uw cloudopslagservices verbinding kunnen maken maar toch interne foutmeldingen geeft, de back-uptaak een onbeperkt aantal pogingen zal doen om de situatie te redden.
  (3) Interval tussen pogingen: Geef het aantal seconden op dat moet worden gewacht voordat een taak een nieuwe poging tot verbinding uitvoert. Een langere intervalperiode kan ervoor zorgen dat uw taak de tijdelijke verbindingsfouten van het netwerk of problemen met de beschikbaarheid van de cloudopslag overleeft.
  (4) Maximum overgeslagen bestanden: het maximum aantal bestanden dat niet kan worden overgebracht. Als het aantal wordt overschreden wordt de taak gestopt. Het wordt aanbevolen om een groot aantal te gebruiken om zo het succes van uw taak te garanderen. Het is echter ook mogelijk een kleiner aantal te gebruiken als u een falende taak niet verder wilt laten gaan.
  (5) Gelijktijdig verwerken van bestanden: het maximum aantal bestanden dat gelijktijdig door een taak kan worden verwerkt en overgebracht. De overdrachtssnelheid gaat omhoog als u meer bestanden tegelijkertijd laat verwerken. Dit vergt echter wel meer systeembronnen. Het reduceren van dit aantal kan de belasting op uw systeem reduceren en de impact op de prestaties van normale systeemactiviteiten minimaliseren.

Een back-uptaak bewerken

Door op het pictogram “Edit” (Bewerken) in de lijst met cloudtaken te klikken, kunt u de instellingen van een back-uptaak veranderen.

Deze veranderingen gaan wel pas in als de taak weer wordt uitgevoerd. Neem ook de volgende punten goed in acht:

 1. De back-upbestemming veranderen: als u de back-upbestemming verandert, als u bijvoorbeeld een andere cloudopslag of een andere map gaat gebruiken, dan moet al uw data opnieuw worden geback-upt.
 2. De naam van de taak veranderen: als u de naam van de taak verandert, kunt u de logs van de vorige gebeurtenissen in de logviewer van de taak niet meer raadplegen omdat de logs worden vastgelegd met de naam van de taak als sleutelwoord.
 3. De bron of het filteren veranderen: als u de bestanden hebt geback-upt naar de cloudopslag en u wilt ze later uitsluiten door de geselecteerde bronnen of de filtercriteria te bewerken, dan worden die bestanden als verwijderd in de cloudopslag gemarkeerd, zelfs als er nog steeds kopieën van zijn.
 4. Beleid of cloudopslagopties veranderen: de meeste opties kunnen niet worden toegepast op bestanden die zijn geback-upt in de cloudopslag. Als u bijvoorbeeld het compressieniveau van laag naar hoog hebt verandert, blijft bestanden die met een laag compressieniveau zijn geback-upt onveranderd. Ze zullen pas worden vervangen door bestanden met een hoger compressieniveau als hun locale kopie weer naar de cloudopslag wordt geüpload. Voer een volledige back-up uit door de optie "Alleen bijgewerkte bestanden back-uppen" uit te schakelen als u het vernieuwen van de geback-upte bestanden wilt afdwingen.

De status van een back-uptaak bekijken.

U kunt de gedetailleerde status en logs van een back-uptaak raadplegen door op de taaknaam in de lijst met cloudtaken te klikken.

 1. Status: u kunt de status en de uitgebreide statistieken van de taak hier bekijken. Let goed op de volgende zaken als u de statistieken leest:
  (1) Voordat het scannen wordt voltooid zullen veel statistieken niet beschikbaar zijn.
  (2) Het verschil in het aantal bestanden tussen de gescande en de over te brengen bestanden wordt veroorzaakt door filteren en incrementeel back-uppen. Er kunnen bijvoorbeeld 500 bestanden in de geselecteerde mappen zitten, maar slechts 5 bestanden zijn gemodificeerd en moeten worden geback-upt.
  (3) Het verschil in het aantal bestanden tussen de over te brengen bestanden en de overgebrachte bestanden wordt veroorzaakt doordat het niet gelukt is bestanden te uploaden naar de cloudopslag. Dit kan zijn doordat een aantal bestanden werd gewijzigd tijdens de overdracht van data en werd overgeslagen. Het kan ook zijn dat de cloudopslag niet beschikbaar is als de bestanden worden geback-upt.
  (4) Er kan ook een verschil in grootte zijn zelfs als het aantal bestanden gelijk is. Het kan zijn dat de bestanden werden gemodificeerd na het scannen of dat de bestanden werden gecomprimeerd voordat ze werden geüpload naar de cloudopslag.
  (5) Als de fouttelling het maximum aantal overgeslagen bestanden overschrijdt zal de taak stoppen.
 2. Gebeurtenissen: hier kunt u de geschiedenis van de taak raadplegen. Het bevat ook de fouten die hebben plaatsgevonden tijdens het uitvoeren van de taak.
 3. Overdracht: hier kunt u een lijst van bestanden raadplegen die op dit moment worden overgebracht.
 4. Geschiedenis: hier kunt u de lijst met historische taakuitvoeringen raadplegen.

Een back-uptaak verwijderen.

U kunt een back-uptaak verwijderen door op “Delete” (Verwijderen) te klikken in de de lijst met back-uptaken in de cloud. De geback-upte data in de cloudopslag blijft behouden ongeacht het verwijderen van de back-uptaak. U kunt de beheerconsole van uw cloudopslag of andere programma's gebruiken om de back-updata te verwijderen.

Herstellen

De Cloud Backup Sync App stelt u in staat om een hersteltaak te creëren om data te herstellen van een back-uptaak of van een opgegeven locatie in de cloudopslag. Als u hersteld van een back-uptaak, zal de hersteltaak de metadata-database geassocieerd met de back-uptaak gebruiken om de data uit de cloud te halen. De metadata-database levert de informatie over waar de bestanden naar toe moeten worden gedownload, en de namen en attributen voor de geback-upte data. Als u aan het herstellen bent vanuit de cloud, moet een hersteltaak eerst de metadata-database ophalen vanuit de cloudopslag en daarna de informatie in de metadata-database volgen om de bestanden te downloaden.

Een hersteltaak creëren

Met de Cloud Backup Sync app kunt u een hersteltaak creëren als u de volgende stappen uitvoert:

 1. Klik op het pictogram “Restore” (Herstellen) in het scherm Overzicht om een hersteltaak in de cloud te creëren.
 2. Klik op het pictogram "Cloud" en selecteer daarna de bron.
  U kunt een taak creëren om data te herstellen op basis van een van de back-uptaken in dezelfde NAS of vanuit de cloudopslag.
 • Vanuit back-uptaken.
  Als u ervoor kiest om te herstellen vanuit een back-uptaak, moet u de back-uptaak selecteren. U gebruikt dit om verwijderde data en vorige versies te herstellen, of om gearchiveerde data te herstellen. De hersteloperatie kan alleen goed worden uitgevoerd als uw back-uptaak met succes werd afgerond. In de volgende stap kunt u selecteren welke mappen u wilt herstellen omdat de hersteltaak de lokaal opgeslagen metadata kan gebruiken om de inhoud van uw back-updata weer te geven. Als u “Skip deleted files/folders” (Verwijderde bestanden/mappen overslaan) inschakelt, wordt de back-updata als verwijderd gemarkeerd en zal niet worden hersteld.
 • Vanuit de bestemming
  Als u ervoor kiest om data te herstellen dat werd geback-upt vanuit een andere QNAP NAS, dan moet u herstellen vanuit de cloud selecteren. U kunt dit gebruiken om te herstellen na rampen of om data te migreren vanuit een andere QNAP NAS. Als er echter geen metadata bestaat op de locatie van de NAS, dan kunt u niet selecteren welke mappen hersteld moeten worden en wordt alle back-updata hersteld. Selecteer "Alleen metadata" als u een hersteltaak creëert om metadata te herstellen. Als de taak is voltooid, kunt u de taak bewerken en selecteren welke mappen u wilt herstellen. De herstelprocedure met twee stappen helpt u bij het maken van prioriteiten wat betreft de te herstellen data. Als u "Verwijderde bestanden/mappen overslaan" inschakelt, wordt de back-updata als verwijderd gemarkeerd en zal niet worden hersteld.

Merk ook de volgende zaken op met betrekking tot herstellen vanuit de cloud:

 • Toegangsmachtigingen tot de data worden beschermt door een gebruikers-ID en een groep-ID, niet de namen. Het is dus van belang om goed op te slaan tussen IDs en namen om het beheer van de toegangsrechten goed te laten werken.
 • De App download alleen bestanden waarvan door de Cloud Backup Sync App een back-up is gemaakt in de cloudopslag. Voor elke back-uptaak wordt een metadatabase geüpload naar de cloudopslag, en een hersteltaak gebruikt de database om de geback-upte bestanden in de cloudopslag te herkennen, in plaats van dat het alle bestanden in de cloudopslag download. Dus als u gebruik maakt van andere programma's om data op te slaan in de bestemming van een back-uptaak, dan is het niet mogelijk om de data op te halen via de hersteltaken.
 • Op dit moment werkt de Cloud Backup Sync App niet met het herstellen van enkelvoudige bestanden. Aangezien de back-updata in de cloudopslag is gesorteerd volgens de locale mapstructuur en padnamen, kunt u andere programma's gebruiken om door de back-updata te bladeren om de bestanden die u nodig hebt te downloaden. U moet echter wel de data handmatig uitpakken en decoderen nadat u de bestanden hebt gedownload.

Als u van Glacier gebruik maakt voor uw cloudopslag, moet u het volgende in acht nemen met betrekking tot herstellen vanuit de cloud:

 • Aangezien u eerst het metadata-databasebestand moet downloaden en daarna de geback-upte bestanden, kan het 4 - 5 uren duren om een bestand vanuit Glacier te downloaden en u moet 8 - 10 uren wachten voordat enkele bestanden hersteld zullen zijn.
 • Aangezien Amazon de kluisinventaris ongeveer één keer pre dag bijwerkt moet u na het voltooien van een back-uptaak minimaal een dag wachten voordat u uw data probleemloos kunt herstellen vanuit de cloud.
 • Amazon heeft gratis ophaalquota per maand. Gebruik de bediening van de overdrachtssnelheid of herstel alleen geselecteerde mappen om uw budget te besparen.
 • Aangezien Glacier een speciaal type cloudopslag is, kunt u het beste naar hun FAQ-pagina gaan: http://aws.amazon.com/glacier/faqs/.
 1. Selecteer “Backup Jobs” (Back-uptaken) als de bron en vink een back-uptaak aan als u data vanuit een back-uptaak wilt herstellen.


  Klik op “Next” (Volgende) om een hersteltaak in te stellen. Voer een taaknaam in, selecteer de bronmap, bestemming en andere geavanceerde instellingen om een hersteltaak te creëren.

 • Selecteer de bron om te herstellen.
  Selecteer de mappen om te herstellen. Als verwijderde bestanden/mappen niet wilt herstellen, moet u “Skip deleted files/folders” (Verwijderde bestanden/mappen overslaan) aanvinken.
 • Selecteer de bestemming.
  Geef aan of u de data naar de oorspronkelijke locaties of naar een andere map wilt herstellen. Merk op dat het herstellen van data naar de oorspronkelijke locatie alleen werkt als de data wordt hersteld naar dezelfde NAS en als alle root-gedeelde mappen nog bestaan.
   
 • Conflictbeleid
  Voor dat u gaat herstellen moet u aangeven hoe de taak omgaat met bestaande data. U kunt bestanden herstellen overslaan, bestaande bestanden een nieuwe naam geven, of bestaande bestanden overschrijven.
 • Geavanceerde instellingen
  Configureer het schema en verschillende herstelopties hier voor de hersteltaak. De meeste opties zijn gelijk aan die van de back-upopties, zoals foutafhandeling.
 1. Selecteer “Destination” (Bestemming) als bron als u data vanuit een cloudopslag wilt herstellen, en creëer een nieuwe opslagruimte door op “Add Cloud Storage Space” (Cloudopslagruimte toevoegen) te klikken of door een bestaande te selecteren als u data wilt herstellen.


  Klik op “Next” (Volgende) om een hersteltaak in te stellen. Voer een taaknaam in, selecteer de bronmap, bestemming en andere geavanceerde instellingen om een hersteltaak te creëren.

 • Selecteer de bron om te herstellen.
  Selecteer een cloudmap als herstelbron en kies het type inhoud dat moet worden hersteld. Het type inhoud bevat "Metadata + Data" en “Metadata Only” (Alleen Metadata). Het selecteren van zowel metadata en data zal alle bestanden waarvan een back-up is gemaakt herstellen. Het eerst herstellen van metadata zal u in staat stellen om te kiezen welke mappen u later wilt herstellen.


  Geef aan welke mappen u wilt herstellen als u de metadata lokaal beschikbaar hebt. U kunt de hersteltaak bewerken en het type inhoud als “Data Only” (Alleen data) instellen - de app zal de mappen weergeven.

Een hersteltaak bewerken

U kunt de instellingen van een hersteltaak veranderen door op het pictogram “Edit” (Bewerken) in “All Jobs > Cloud Jobs” (Alle taken > Cloudtaken) lijst te klikken. Deze veranderingen gaan wel pas in als de taak weer wordt uitgevoerd.

Kies ervoor om alleen data te herstellen voor een back-uptaak dat klaar is met het herstellen van de metadata-database, en u kunt kiezen welke mappen in uw back-updata u wilt herstellen. Als u back-updata in cloudopslag is veranderd, dan moet u de metadata weer herstellen om bijgewerkte data te krijgen.

Status hersteltaak weergeven

Raadpleeg gedetailleerde statussen en logs van een hersteltaak door op de naam van de hersteltaak te klikken in “All Jobs > Cloud Jobs” (Alle taken > Cloudtaken) lijst. Net als bij back-uptaken kunt u de status, gebeurtenissen, overgebrachte bestanden en de geschiedenis van een hersteltaak bekijken.

Een hersteltaak verwijderen

Verwijder een hersteltaak door op “Delete” (Verwijderen) in “All Jobs > Cloud Jobs” (Alle taken > Cloudtaken) lijst te klikken. Het verwijderen van een hersteltaak verandert niets aan uw geback-upte/herstelde data.

Synchroniseren

Een synchronisatietaak creëren.

De Cloud Backup Sync App stelt u in staat om een synchronisatietaak te creëren om data te synchroniseren tussen een locale NAS en meerdere cloudopslagsystemen zoals Google Drive, Dropbox, Amazon Drive, OneDrive, Yandex.disk en Box. Het kan ook synchroniseren in een richting (uploaden en downloaden) en in twee richtingen.

Met de Cloud Backup Sync App kunt u een synchronisatietaak creëren als u de volgende stappen uitvoert:

 1. Klik op het pictogram “Sync” (Synchroniseren) in het scherm Overzicht om een synchronisatietaak in de cloud te creëren.
 2. Selecteer of u in een richting of in twee richtingen wilt synchroniseren en klik op “Sync with the cloud” (Synchroniseren met de cloud). Als u synchroniseren in een richting selecteert, kunt u uploaden of downloaden selecteren.
 3. Selecteer een bestaande cloudaccount of klik op het pictogram Cloudservice om een nieuwe account te creëren zodat u de synchronisatietaak kunt creëren.

Met Dropbox als voorbeeld zal de Cloud Backup Sync App openen in een nieuw scherm zodat u zich kunt verifiëren met Dropbox. Voer de inloginformatie van uw Dropbox-account in en klik op "Inloggen".

Opmerking: Het inlogscherm wordt beheerd door de cloudprovider. Iedere cloudservice heeft zijn eigen inlogscherm.

Na het invoeren van de vereiste invoer en het sluiten van het dialoogvenster, wordt accountinformatie getest. Het testen bevat de volgende items (maar is daar niet tot beperkt):

 • De server-URL valideren
 • De inloginformatie valideren
 • Valideren of het account genoeg toegangsrechten heeft om de handelingen die vereist zijn voor synchronisatietaken te mogen uitvoeren.

Indien de verificatie met succes is verlopen verschijnt uw account in de bovenstaande lijst. Daarna kunt u dit account selecteren en op “Next” (Volgende) klikken om een taak te creëren.

 1. Selecteer een cloudaccount en klik op “Next” (Volgende) om een synchronisatietaak te creëren. Voer een taaknaam, de bron- en bestemmingsmappen in, stel het schema in en andere geavanceerde instellingen in om een synchronisatietaak te creëren.
 • Schema
  Een synchronisatietaak bevat vijf typen schema's zoals handmatig starten, doorgaan, periodiek, eenmaal uitvoeren en nadat deze taak werd voltooid. Het instellen is gelijk aan dat bij de back-uptaken.
 • Geavanceerde instellingen > Beleid
  Configureer de volgende typen taakbeleid:
  (1) Codering aan clientzijde: Ga eerst naar “Storage Space > Profile” (Opslagruimte > Profiel) en bewerk uw cloudaccount om het coderen aan de clientzijde in te stellen. Lees de berichten grondig door voordat u het coderingswachtwoord gaat invoeren en vink “I understand” (Ik begrijp het) aan en klik op "OK" om het instellen te voltooien. Daarna kunt u het coderen aan clientzijde voor een synchronisatietaak inschakelen en de taak zal bestanden coderen voordat ze worden geüpload en de bestanden decoderen nadat ze werden gedownload.

  (2) Bestandscompressie: het instellen is gelijk aan dat bij de back-uptaken.
  (3) Handelingen: De App bevat drie typen handelingen (mirroren, kopiëren, en verplaatsen) waaruit u kunt kiezen hoe u uw data in de cloud wilt synchroniseren.

  Mirroren houdt in dat uw locale data en in de cloud na het synchroniseren identiek aan elkaar is, en dat extra bestanden/mappen in de bestemming zullen worden verwijderd.

  Kopiëren zal alle bestanden van de bron naar de bestemming overbrengen. Schakel "Alleen bijgewerkte bestanden overbrengen" in zodat bestanden die niet zijn veranderd worden overgeslagen. Deze instelling bevat ook het conflictbeleid “Rename/Replace/Skip” (Hernoemen/Vervangen/Overslaan). Cloud Backup Sync zal, voordat het synchroniseren begint, uw conflictbeleid volgen als er locale en cloudbestanden zijn met dezelfde naam.

  Verplaatsen zal deze bestanden na het synchroniseren bij de bron verwijderen. U kunt het conflictbeleid ook instellen als hernoemen/vervangen/overslaan. Continutaken werken niet met deze actie.


  Als u een synchronisatietaak in twee richtingen creëert, hoeft u alleen maar het conflictbeleid te selecteren.

 • Geavanceerde instellingen > Filter
  De Cloud Backup Sync App heeft verschillende filteropties die u helpen bij het alleen maar synchroniseren van belangrijke data om de synchronisatietaak sneller te laten verlopen, het gebruik van de bandbreedte te reduceren, en om de kosten van de cloud te verminderen.
 • Geavanceerde instellingen > Opties
  Het instellen is gelijk aan dat bij de back-uptaken. Wat betreft “Maximum skipped files” (Maximum overgeslagen bestanden), als u een continutaak hebt gecreëerd, en het aantal overgeslagen bestanden overschrijdt dit aantal dan zal de taak zijn status veranderen in “Warning” (Waarschuwing). Als u een ingeplande taak hebt gecreëerd, dan zal deze taak worden gestopt als het aantal overgeslagen bestanden dit aantal overschrijdt.

Een synchronisatietaak bewerken.

U kunt de instellingen van een synchronisatietaak veranderen door op het pictogram “Edit” (Bewerken) in “All Jobs > Cloud Jobs” (Alle taken > Cloudtaken) lijst te klikken. Deze veranderingen gaan wel pas in als de taak weer wordt uitgevoerd.

Een synchronisatietaak bekijken.

Raadpleeg gedetailleerde statussen en logs van een synchronisatietaak door op de naam van de synchronisatietaak te klikken in “All Jobs > Cloud Jobs” (Alle taken > Cloudtaken) lijst. Net als bij back-uptaken kunt u de status, gebeurtenissen, overgebrachte bestanden en de geschiedenis van een synchronisatietaak bekijken.

Een synchronisatietaak verwijderen.

Verwijder een synchronisatietaak door op “Delete” (Verwijderen) in “All Jobs > Cloud Jobs” (Alle taken > Cloudtaken) lijst te klikken.

Diversen

Beheer overdrachtssnelheid

De Cloud Backup Sync app stelt u in staat om de overdrachtslimieten van data voor elk account in te stellen. De maximum snelheid voor het uploaden en het downloaden kan voor elk apart worden ingesteld. Tevens kunt u de tijdsinterval en dagen van de week instellen om de limieten toe te passen. U kunt het bijvoorbeeld alleen tijdens kantooruren op werkdagen inschakelen om te voorkomen dat u bandbreedte voor het Internet volloopt en om de impact op de prestaties van normaal internetgebruik te minimaliseren. Tevens reduceert het de kosten van uw cloudservices als u een gratis quota van toegang tot data hebt binnen een bepaalde tijdsperiode.

Problemen rapporteren

De Cloud Backup Sync App gegenereerd intern debuglogs om te kunnen helpen bij het oplossen van problemen. Klik op "Help" rechtsboven in de venster van de App. Klik op “Download Diagnostic Report” (Diagnose rapport downloaden) om het logbestand van het debuggen te downloaden om het te sturen naar de QNAP Helpdesk tezamen met de details van uw probleem.

Andere toepassingen voor cloudopslag

Naast de Cloud Backup Sync App voor het gebruik van uw data in de cloudopslag, zijn er nog veel meer toepassingen die u kunnen helpen bij het beheren van uw data. Hieronder staan er een paar voor u:

 1. Cloudberry Lab (http://www.cloudberrylab.com/): S3, Glacier, Azure, Google Cloud, en OpenStack browser voor Windows.
 2. Cyberduck (https://cyberduck.io/): S3, Azure, Google Cloud, OpenStack, WebDAV browser voor Windows en Mac
 3. Duplicati (http://www.duplicati.com/): S3 en OpenStack backup client op Windows en Linux
 4. NetDrive (http://www.netdrive.net/): Koppel een WebDAV-server als diskdrive aan Windows.
 5. S3 Browser (http://s3browser.com/): S3 Windows client
 6. S3cmd (http://s3tools.org/): Command Line Client Software voor S3 in Linux
 7. Cloud Explorer (https://github.com/rusher81572/cloudExplorer): Een S3 browser voor Windows, Mac, en Linux
 8. s3fs (https://code.google.com/p/s3fs/): Een bestandssysteem op basis van FUSE ondersteunt door S3. Koppel een bucket als lokaal bestandssysteem voor lezen/schrijven.
Uitgavedatum: 2016-01-30
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
86% van de mensen vond dit nuttig