QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

QNAP MKB/KMO-oplossing Bescherm met back-up versiebeheer uw bedrijf tegen het risico van dataverlies

Inleiding en functie

Een van de kernwaarden van QNAP NAS is om kleine en middelgrote bedrijven altijd betrouwbare hulp te bieden bij het handhaven van hun gegevens. Daarom hebben wij een nieuwe functie gecreëerd in de RTRR-functie van onze Backup Station: back-up versiebeheer. Deze functie bevat onze laatste back-uptechnologie waarmee gebruikers meerdere versies van dezelfde bestanden en mappen naar believen kunnen genereren en herstellen, niet slechts één keer maar op gekozen tijdstippen, terwijl de benodigde opslagruimte minimaal blijft. Back-up versiebeheer beschermt daarom uw bedrijf tegen het risico van onbedoelde wijzigingen, corruptie, of verwijdering van belangrijke bestanden in een gekozen periode.

 

Doelgroep

Deze toepassingsnotities zijn bedoeld voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheren van een QNAP NAS voor zakelijk gebruik (zoals als een back-upcentrum met RTRR), en daarom zullen details over het bestaande RTRR back-upproces buiten beschouwing blijven.

1. Hoe te beginnen

1.1 Wat is back-up versiebeheer?

Een normale back-uptaak zal slechts één bestand / map tegelijk verwerken tijdens de replicatie, en als er een back-uptaak herhaaldelijk uitgevoerd wordt en het back-upbestand moet opgeslagen worden in dezelfde bestemmingsmap, dan wordt het eerder gemaakte back-upbestand vervangen. In een gedeeld datacenter verhoogt dit het risico van het overschrijven van belangrijke gegevens elke keer dat een back-up gemaakt wordt.

Back-up versiebeheer in RTRR creëert een nieuwe bestemmingsmap om de nieuwe back-upgegevens in op te slaan, aldus verschillende versies van de back-upbestanden creërend afhankelijk van wanneer de back-up uitgevoerd wordt en of het bestand gewijzigd is sinds de laatste back-up. Een voorbeeld van de gunstige werking hiervan is dat een softwarebedrijf nog steeds de originele werkende code kan behouden terwijl zij eraan blijven werken, en als de nieuwere code niet werkt, kunnen ze gemakkelijk de oorspronkelijke werkende code herstellen:

1.2. Systeemvereisten

Om back-up versiebeheer in Backup Station te gebruiken, moet u de Backup Versioning App installeren vanaf de App Center. Klikt u op de App Center in QTS desktop, zoek en installeer van Backup Versioning en voeg het toe aan QTS op zowel de lokale als de externe NAS.

Wanneer geïnstalleerd, gaat u naar Backup Station en maak een back-uptaak aan. Voordat u begint, schakelt u de RTRR-server in op de remote NAS (kies de RTRR-server in de rechterhoek en controleer of de Real-time Remote Replication Server ingeschakeld is). Alvorens op “Apply” (Toepassen) te klikken, moet u ook het poortnummer opgeven die gekoppeld is aan uw externe apparaat of andere NAS als het systeem de standaardwaarde niet automatisch aanreikt. U moet ook het admin-wachtwoord invoeren van dat apparaat (niet nodig voor lokale naar lokale back-up).

Als dit de eerste keer is dat u de RTRR-service op de externe NAS gebruikt, ga dan naar de RTRR-server in Backup Station en schakel de Real-time Remote Replication Server in op de externe NAS.

2. Een replicatietaak aanmaken

2.1. Back-up met versiebeheer

Om back-up versiebeheer te gebruiken, gaat u naar Backup Station en kies RTRR uit “Remote Replication” (Externe replicatie). Klik op “Create a Replication Job” (Een replicatietaak aanmaken) om de “Synchronization Job Wizard” te openen en maak een back-up van uw bestanden met back-up versiebeheer.

Open “Backup Station” en kies de RTRR-functie. Creëer een RTRR-taak door te klikken op “Create a Replication Job” (Een replicatietaak aanmaken)

Wanneer u gevraagd wordt naar de acties van een taak, kies dan “Backup” (Back-up) om een back-uptaak aan te maken met de mogelijkheid van back-up versiebeheer. Hieronder kunt u kiezen of de gegevens een geback-upt moeten worden naar een externe map, lokale map of een externe schijf. In dit voorbeeld zullen we “Local folder to remote folder” (Locale map naar externe map) kiezen (dit proces is vergelijkbaar met “Local folder to local folder” (Lokale map naar lokale map)).

Kies “Backup” (Back-up) in de Job Wizard om back-up versiebeheer te gebruiken.

De volgende stap wordt het configureren van externe host instellingen. Als u het poortadres opgegeven heeft in de RTRR-server, dan moet het hier aanwezig zijn en kunt u het IP-adres van de externe host invoeren waarop u de back-up maken wilt. Bijvoorbeeld, als we een andere NAS hebben dan voeren we het IP-adres en het admin-wachtwoord ervan in. We kunnen controleren of deze gegevens correct zijn door te drukken op de Test-knop.

* U kunt de maximale overdrachtsnelheid nu instellen of nadat de taak aangemaakt is om het gebruik van uw netwerkbronnen te optimaliseren.

Configureer de verbindingsinstellingen van de externe host.

De volgende stappen in de wizard zijn hetzelfde voor het selecteren van zowel externe en lokale mappen als de back-upmap. In het venster kunt u de mappen kiezen die u wilt back-uppen en waarnaar ze geback-upt zullen worden.

Kies de bron en doelmappen.

Als we de back-upactie gekozen hebben, hoeven we in de “Replication Options” (Replicatie-opties) alleen nog maar de “Schedule” (Planning) te kiezen, en deze in te stellen op “Hourly” (uurlijks), “Daily” (Dagelijks), “Weekly” (Wekelijks) of “Monthly” (Maandelijks). Het is essentieel om “Configure policies, filters and Version Control” (Beleid, filters en versiecontrole inschakelen) aan te vinken, aangezien dit de back-up versiebeheer zal inschakelen voor deze taak.

Stel het planningsschema in van de back-uptaak en schakel back-up versiebeheer in door de optie “Configure policies, filters and Version Control” (Beleid, filters en versiebeheer configureren) aan te vinken.

In de volgende stap, om versiebeheer in te schakelen en te configureren, vinkt u "Enable Version Control" (Versiebeheer inschakelen) aan, waarna twee opties zullen verschijnen. De eerste is “Simple Versioning” (eenvoudig versiebeheer), waarmee u het maximum aantal versies van een bestand instelt en het aantal dagen om ze te bewaren. Wanneer het maximum aantal versies bereikt wordt, zal de oudste back-up door de laatste taak vervangen worden. Terwijl “Days to Retain” (Aantal bewaardagen) bepaalt hoe lang een bestandsversie zal blijven bestaan nadat het aangemaakt werd.

De instellingen voor eenvoudig versiebeheer configureren.

De tweede is “Smart Versioning” (Slim versiebeheer), waarmee u het maximum aantal versies per uur en het maximaal aantal dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse versies instelt.

De instellingen van slim versiebeheer configureren.

De back-uptaak creëert de nieuwste versie, en zet eerdere versies om naar versies per uur / dag / week / maand op basis van de instellingen (dagelijkse versies worden wekelijkse versies, wekelijkse versies worden maandelijkse versies, enzovoort). Hier zijn enkele voorbeelden om de voordelen van de instellingen te begrijpen:

 • Als een back-uptaak ingesteld is op ieder uur en met een maximum van 5 per uur, dagelijks 6, wekelijks 3, maandelijks 4
  1. Dan zullen er in dit geval 6 versies per uur zijn voor de huidige dag, 6 versies zullen bewaard worden gedurende 6 dagen, daarna 3 versies gedurende 3 weken, daarna 4 versies gedurende 4 maanden.
  2. Het totaal is 18 versies.
  3. De back-up bewaartijd is 6 dagen + 3 weken + 4 maanden, gedurende een totaal van 5 maanden.
De back-up per uur met versies verdeeld over verschillende dagen
 • Als dezelfde back-uptaak iedere 2 dagen handmatig gestart wordt met een maximum van 5 per week, 6 per dag, 3 per week, 4 per maand
  1. Dan zullen er geen uurlijkse versies zijn, omdat de back-up slechts om de 2 dagen draait, en er zullen 6 dagelijkse versies zijn, gemaakt om de twee dagen (dus zo’n 12 dagen aan back-ups), daarna 3 wekelijkse versies (ouder dan de dagelijkse versie, dus nog eens 3 weken aan back-ups), daarna 4 maandelijkse back-ups.
  2. Dus de back-up bewaartijd is 12 dagen + 3 weken + 4 maanden met een totaal van zo’n 5 maanden en 1 week.
Een back-uptaak om de twee dagen met versies verspreid over verschillende dagen
 • Als dezelfde back-uptaak iedere week start met een maximum van 5 per uur, 6 per dag, 3 per week, 4 per maand
  1. Dan zullen er geen uurlijkse versies zijn, omdat de back-up slechts iedere week draait, en er zullen 6 dagelijkse versies zijn, elk gemaakt elke week (dus zo’n weken weken aan back-ups, daarna 4 wekelijkse versies (ouder dan de dagelijkse versie, dus nog eens 4 weken aan back-ups), daarna 4 maandelijkse versies.
  2. Dus de back-up bewaartijd is 10 weken + 4 maanden met een totaal van zo’n 6 maanden.
Wekelijkse back-uptaak met versies verspreid over verschillende dagen
 • Als de wekelijkse versie ingesteld wordt op 0, dan worden de dagelijkse versies direct maandelijks:
  1. Als de back-uptaak ieder uur start met een maximum van 5 per uur, 6 per dag, 0 per week, 7 per maand.
Uurlijkse back-uptaken (geen wekelijkse versies) met versies verspreid over verschillende dagen

Kortom, dit maakt een flexibele back-up bewaartijd mogelijk versus datagebruik. Het is mogelijk minder versies te bewaren terwijl de back-ups ouder worden.

Na het selecteren van het versiebeheermodel, is de resterende configuratie dezelfde als de oorspronkelijke RTRR Backup Wizard. U moet de time-out / het aantal nieuwe pogingen en de geavanceerde instellingen aanpassen voor het back-upproces en de bestandstypen die geback-upt moeten worden. Aan het einde van de Wizard kunt u controleren of de informatie over het versiebeheer correct is, en of de taak aangemaakt is in de RTRR back-uplijst.

Wanneer voltooid, moet de informatie over het versiebeheer weergegeven worden in de laatste stap.

2.2. Een back-uptaak met versiebeheer wijzigen

Nadat een back-uptaak aangemaakt is, kunt u het versiebeheerbeleid wijzigen in de sectie RTRR van Backup Station. Om dit te doen, opent u Backup Station en kies RTRR in het drop-down menu. U kunt elke backup-taak controleren in het content-venster, het icoon “Edit” (Wijzigen) kiezen naast iedere back-uptaak, en het tabblad “Version Control” (Versiebeheer) bekijken. Hier kunt u aangeven of een back-uptaak wel of niet gebruik moet maken van versiebeheer via "Enable version control" (Versiebeheer inschakelen). U kunt ook de waarden van simpel en slim versiebeheer instellen voor de back-uptaak.

Wijzig uw back-uptaak in het RTRR-segment door te klikken op de knop “Edit” (Wijzigen) naast iedere back-uptaak.
Ga naar het tabblad “Version Control” (Versiebeheer) om de waarden van de simpel/slim versiebeheer te veranderen, of versiebeheer uit te schakelen door "Enable version control" (Versiebeheer inschakelen) uit te vinken.

3. Back-upbestand herstellen

3.1 Back-upgedrag

Wanneer back-uptaken met versiebeheer worden gecreëerd en uitgevoerd, kunt u de status van elke back-uptaak in de sectie RTRR van Backup Station controleren. Bij het controleren van de map backup van Windows of File Station op de NAS, kunt u zien dat de verschillende back-upmappen worden gemaakt met de naam van de back-uptijd.

Meerdere bestanden verschijnen in verschillende back-upversies, maar zij zullen alleen extra ruimte innemen als ze anders zijn. Indien geen wijzigingen worden aangebracht tussen versies, is er geen extra back-upruimte vereist. En zelfs als vroege bestandsversies verwijderd worden, zullen de latere bestandsversies nog steeds toegankelijk zijn.

Er zijn verschillende gedragingen van het back-up versiebeheer die aandacht nodig hebben.

 1. De nieuwste back-upversie zal altijd het laatste benoemd worden, en deze versie zal niet behandeld worden overeenkomstig de maximale instellingen.
 2. Afgezien van de laatste versie, zullen de namen van de back-upmappen het volgende formaat hebben: yyyy/mm/dd/hh/mm om verschillende versies te kunnen identificeren. De bestanden in elke map zullen hun oorspronkelijke bestandsnamen behouden.
 3. In het slimme versiebeheer zal aan het eind van elke map ook een letter staan om aan te geven of het een uurlijkse, dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse back-upversie is.
 4. Het slimme versiebeheer zal de oudste versie omzetten naar een volgend versietype wanneer de omzettingsperiode verstreken is. Bijvoorbeeld, op 07/15/2015 (17 juli 2015) zijn er uurlijkse versies om 21:00, 22:00 en 23:00 uur ’s avonds, en wanneer het 07/16 wordt, zal de versie van 21:00 uur omgezet worden in een dagelijkse versie van 07/15. (De omzetting zal alleen gebeuren tijdens de back-up.)
Het beleid van mapnamen bij back-up met simpel versiebeheer.
Het beleid van mapnamen bij back-up met slim versiebeheer.

3.2. Back-upbestand herstellen in File Station

Om een bestand / map terug te zetten vanuit een back-upmap met versiebeheer, opent u de File Station van de NAS waar u de back-updata opgeslagen heeft, kies de gewenste back-upmappen, en kopieer het bestand naar de gewenste locatie. U kunt met de rechtermuisknop klikken op het bestand om te controleren of de wijzigingsdatum overeenkomt met uw gewenste tijd.

Herstel het bestand of de map vanuit File Station door de back-upmap te openen en de gewenste mappen te kiezen.

3.3. Back-upbestand herstellen in Backup Station

Net als bij het normale RTRR-herstelproces, kiest u de RTRR uit het drop-down menu van Backup Station en klik op “Create a Replication Job” (Een replicatietaak aanmaken) om de ‘Synchronization Job Wizard’ te openen. Kies “Restore” (Herstellen), en vul het IP-adres en het wachtwoord in van uw externe apparaat.

Kies herstellen in de Replicatie Wizard om bestanden terug te zetten vanuit een extern apparaat.

Wanneer u zich in de fase van mapkeuze bevindt, kiest u de gewenste versies van de back-upmappen kiezen overeenkomstig de tijd en de datum van de foldernaam. Na deze gekozen te hebben, kunt u de time-out instellen en de opties ten aanzien van nieuwe pogingen, en daarna is de Wizard klaar. Na voltooiing controleert u de verwerking vanuit het RTRR-venster.

Kies de gewenste versiemappen die hersteld moeten worden vanuit de back-upmappen.
Controleer de hersteltaak in het RTRR-venster.
Uitgavedatum: 2015-08-26
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
80% van de mensen vond dit nuttig