QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Ononderbroken bescherming van gegevens op QNAP NAS dankzij de ElephantDrive

QNAP NAS gegevens back-uppen in cloudopslag

ElephantDrive is een online-back-up- en opslagservice voor het direct vanuit QNAP NAS op schema en in realtime back-uppen van gegevens naar een account van ElephantDrive. U kunt de back-up- en hersteltaken via een webinterface-manager beheren (http://www.elephantdrive.com/qnap/).

Dit document leert u hoe een ElephantDrive-account vanuit QNAP NAS te maken, en hoe gegevens te back-uppen vanuit de NAS naar de service van ElephantDrive.

Een ElephantDrive-account aanmaken op QNAP NAS

 1. Log in als beheerder in NAS en ga naar 'Back-uppen' > 'Cloudback-uppen' > 'ElephantDrive'.

 2. Selecteer: ‘Schakel ElephantDrive Service in’.

 3. Voer een e-mailadres in dat zal worden gebruikt om een ElephantDrive-account aan te maken.

 4. Voer een wachtwoord in voor uw ElephantDrive-account en verifieer het wachtwoord.

 5. Klik op ‘CREËREN' om ene ElephantDrive-account aan te maken, en klik op 'OK' om te bevestigen.

 6. Klik op ‘TOEPASSEN' om de service te starten. Als u reeds een ElephantDrive-account hebt, dan hoeft u slechts uw inloginformatie in te voeren en op ‘TOEPASSEN’ te drukken.

 7. Klik nu op de link: https://www.elephantdrive.com/qnap en u gaat naar de servicepagina van ElephantDrive voor het beheer van uw back-uptaken.

 

Back-uptaken op ElephantDrive beheren

 1. Selecteer op de servicepagina van ElephantDrive, (https://www.elephantdrive.com/qnap), uw taal en klik op ‘Hier inloggen’ in de rechterbovenhoek.

 2. Voer uw inloginformatie in (dezelfde informatie als het e-mailadres en het wachtwoord dat opgaf toe u ging inloggen in de NAS), en klik op 'Versturen'.

 3. Klik op het tabblad ‘Back-uppen/Herstellen’, en selecteer: ‘Back-uptaken beheren’.

  Opmerking: Elke deelmap op de NAS heeft al een back-uptaak; standaard is deze uitgeschakeld.

 4. Een back-uptaak inschakelen en bewerken. Selecteer onder ‘Mijn apparaten’ uw NAS. Het is mogelijk om meerdere QNAP NAS-server toe te voegen door dezelfde inloginformatie op de webpagina van ElephantDrive van de NAS in te voeren.

 5. Selecteer onder ‘Back-uptaak’ het NAS-deelnetwerk, bijvoorbeeld Multimedia, en klik op ‘Taak bewerken’.

 6. Selecteer: ‘Automatisch/Ingeschakeld’ om de back-uptaak in te schakelen. U kunt ook de naam van de taak wijzigen.

 7. Klik op ‘Wijzigingen opslaan’. Er kan nu een back-uptaak worden uitgevoerd.

 8. U kunt de huidige activiteiten van back-up controleren in ‘Rapporten’ > ‘Huidige back-up activiteiten’. Selecteer uw NAS-apparaat en klik op ‘Versturen’. Er zal worden begonnen met het maken van een back-up van de map Multimedia in de cloudopslag. De status wordt als ‘Actief’ weergegeven.

 9. De status zal na het voltooien van de operatie veranderen in ‘Controle’ en het aantal en de grootte van de bestanden waarvan een back-up is gemaakt wordt weergegeven onder 'Beschermde bestanden'. ElephantDrive zal de NAS-map blijven monitoren en elke verandering onmiddellijk back-uppen.


  Ga naar de tutorialspagina van ElephantDrive om te leren hoe bestanden te delen, uw bestandsversies en archiveringsvoorkeuren te beheren, en hoe uw bestanden op afstand te openen.
Uitgavedatum: 2013-06-26
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
20% van de mensen vond dit nuttig