QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Maak, beheer en gebruik snapshots op de QNAP Turbo NAS

"Geen dataverlies meer met snapshots!"

Snapshots van de Turbo NAS registreren de staat van het systeem op ieder gewenst moment. Als zich een onverwachte noodsituatie voordoet kan uw systeem teruggebracht worden naar de vorige staat waarin de snapshot genomen werd. Deze informatie laat zien hoe u snapshots van volumes moet maken en hoe u deze kunt aanwenden in de snapshot-manager.

Let op: De snapshot-functie is slechts beschikbaar voor specifieke modellen met QTS 4.2.0 of hoger. Zie de QNAP-website voor meer informatie.

Inhoud:

 

Een snapshot nemen

Alvorens u een snapshot gaat nemen, moet er minstens een volume in uw Turbo NAS aanwezig zijn. Als u een volume moet opbouwen, ga dan naar "Storage" (Opslag) > "Storage Space" (Opslagruimte).

 1. Ga naar "Storage Space" (Opslagruimte) en kies het bronvolume waarvan u het snapshot maken wilt.
 2. Kies "Snapshot" > "Take a snapshot" (Een snapshot nemen).
 3. Het venster met instellingen zal weergegeven worden. Vul een naam in (of gebruik de standaardnaam) voor de snapshot, en kies een bewaarduur voor de snapshot. Kies "OK".
 4. De snapshot-taak zal onmiddellijk uitgevoerd worden. Als deze klaar is, zult u een bevestigingsbericht te zien krijgen.
 5. Ga naar "Snapshot" > "Snapshot Manager" voor informatie over de snapshot die u zojuist gemaakt heeft.
 6. In de Snapshot Manager kunt u in het linker venster een synopsis zien van de snapshots, en aan de rechterkant kunt u door de mappen bladeren en de bestanden van de snapshots zien.
 7. Klik om geavanceerde informatie te verkrijgen over snapshots in een uitgebreider venster

Een snapshot-schema maken

 1. In "Snapshot Manager" kiest u "Schedule" (Schema)
 2. Vink "Enable schedule" (Schema inschakelen) aan en specificeer de schema-instellingen. Kies "OK".

Bestanden herstellen vanuit een snapshot

U kunt een snapshot gebruiken voor het herstellen van bestanden die per ongeluk verwijderd, overschreven of beschadigd zijn

 1. In de "Snapshot Manager" kiest u de snapshot en de mappen/bestanden die u herstellen wilt in het rechter venster. Kies dan "Restore" (Herstellen) > "Restore" (Herstellen).
 2. U moet de herstelactie bevestigen.
 3. De mappen/bestanden zullen hersteld worden. Dit kan enige tijd duren.

Het systeem terugzetten met een snapshot

U kunt ook alle systeembestanden terugzetten naar een situatie waarop de snapshot genomen werd.

Let op: Bij het terugzetten van een snapshot zullen alle veranderingen verdwijnen die na het maken van dat snapshot aangebracht zijn.
 1. In de "Snapshot Manager" kiest u de bron-snapshot en kies dan "Revert" (Terugzetten).
 2. U zult een systeemwaarschuwing ontvangen om u erop attent te maken niet per ongeluk een snapshot terug te zetten. Kies “OK” om terug te zetten.
 3. De taak zal automatisch uitgevoerd worden. Het terugzetten van een snapshot kan enige tijd in beslag nemen.
 4. Eenmaal klaar zult u een bevestigingsbericht zien. Uw Turbo NAS zal zich nu in de vorige staat bevinden.
Uitgavedatum: 2015-03-04
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
58% van de mensen vond dit nuttig