QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe voeg ik een nieuw speciaal netwerk toe in Virtualization Station?

Wat is een "Speciaal netwerk"?
Als veel virtuele machines (VMs) dezelfde fysieke netwerkinterfacecontroller (NIC - 'Network Interface Controller') delen, zal de overdrachtssnelheid afnemen. Daarom kan Virtualization Station, in het geval dat een bepaalde VM veel data moet verzenden of ontvangen, een speciale NIC toewijzen die alleen door deze VM mag worden gebruikt. Dit is een "Speciaal netwerk".

Met Virtualization Station kunt u een speciaal netwerk instellen die alleen door VMs (Virtuele Machines) kan worden gebruikt. Het aantal speciale netwerken is afhankelijk van het aantal NICs (Network Interface Controllers) dat u heeft. Het maximum aantal speciale netwerken is 8. (Opmerking: de NAS heeft één NIC nodig om te kunnen werken. De eerste NIC wordt daarom ingesteld als "Standaard gateway" in plaats van een speciaal netwerk voor de VM. Bovendien, als u slechts één kabel aansluit op de NIC, zou het hele netwerk van VMs worden afgekoppeld.)

NAS met twee NICs

Als u slechts twee NICs heeft, wordt de eerste NIC gebruikt door de NAS, en wordt de tweede NIC ingesteld als "Speciaal 1"; daarom hebt u in een dergelijke situatie slechts een speciaal netwerk.

NAS met vier NICs

Ga naar Virtualization Station en klik op “Network Setting" (Netwerkinstellingen).

De eerste NIC wordt gebruikt door de NAS, en de tweede NIC ingesteld als "Speciaal 1".

Klik op Klik op “Add Dedicated” (Speciaal netwerk toevoegen).

"Speciaal 2" wordt toegevoegd en Ethernet 2 (de tweede NIC) toont om aan de gebruiker aan te geven dat deze NIC door een ander speciaal netwerk wordt gebruikt. Het gevolg is dat deze NIC niet kan worden geselecteerd.

Selecteer "Ethernet 3" en klik op “Apply” (Toepassen). (Opmerking: als u de netwerkinstellingen van de NAS veranderd, kunt u een Ethernet selecteren en op “Restart” (Opnieuw opstarten) klikken om het Ethernet te resetten voor gebruik door het speciale netwerk; anders kunnen uw VMs (Virtuele Machines) niet worden afgekoppeld.)U moet dezelfde procedure uitvoeren bij het toevoegen van Speciaal 3 om Speciaal 4 toe te voegen.

Uitgavedatum: 2014-03-06
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.