QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe uw Netwerk & Virtuele Switch te gebruiken en op te zetten?

Inleiding:

Netwerk & Virtuele Switch integreert het beheer van IPv4, IPv6, Wi-Fi* en Thunderbolt in combinatie met een virtuele switch. Netwerk & Virtuele Switch biedt een centrale locatie waar u netwerkverbindingen kunt aanmaken, configureren en beheren, waardoor u uw computers of apparaten kunt verbinden met zowel lokale als externe netwerken. Met de eenvoudig te gebruiken en intuïtieve grafische gebruikersinterface kunt u snel de status van de netwerkverbindingen overzien. Dit artikel beschrijft de taken en procedures voor het beheren van de Netwerk & Virtuele Switch.

*Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde modellen.

1. Overzicht

Om toegang te krijgen tot de Netwerk & Virtuele Switch, logt u in op de NAS als een beheerder, en daarna gaat u naar “Control Panel” (Configuratiescherm) > “Network” (Netwerk)> “Network & Virtual Switch”.

In de pagina “Overview” (Overzicht) kunt u de huidige status van de netwerkverbinding zien, de download/upload-snelheid en de netwerk-topologie. Zoals weergegeven in het onderstaande diagram is de standaard gateway van het systeem geconfigureerd op Adapter 1, en verbindingen met het internet gaan via deze interface. Het diagram laat ook zien dat Adapter 2 en Adapter 3 verbonden zijn met andere apparaten. Virtuele switches aangemaakt via Container Station en Virtualization Station worden hier ook weergegeven.

Meer informatie over de netwerkadapters kan getoond worden door te klikken op “More” (Meer) aan de rechterkant.

Op de TBS-453A heeft Adapter 2 een ingebouwde fysieke switch, en wordt als volgt weergegeven:

Klik op de adapter om de locatie ervan weer te geven.

U kunt ook bandbreedte-informatie verkrijgen van elke LAN-poort op de adapter.

2. Interfaces

Het laat de basisinstellingen van de netwerkadapter zien, zoals het ip-adres, het NAS-serveradres, ‘Port Trunking’ en IPv6 instellingen. Gebruik virtuele switches om netwerkverbindingen te overbruggen zodat zij met elkaar kunnen communiceren. Bijvoorbeeld, u kunt een brug maken tussen een internetverbinding en een netwerkverbinding, zodat andere apparaten verbinding kunnen maken met het internet.

a. Een netwerkadapter configureren

Om de instellingen van een netwerkadapter te configureren (bijvoorbeeld: ip-adres en VLAN lidmaatschap), klik op “edit” (wijzigen) .

Kies voor het verkrijgen van een ip-adres via een DHCP-server of vul handmatig een ip-adres in.

U kunt ook een VLAN ID configureren voor de netwerkinterface, om deze toe te wijzen aan een logisch gesegmenteerd netwerk. Omdat een VLAN beschouwd wordt als een gescheiden logisch netwerk, moet verkeer naar apparaten die bij verschillende VLAN's behoren gerouteerd worden. Het aanmaken van VLAN's kan de beveiliging en betrouwbaarheid van uw netwerk verhogen.

Opgelet: Het VLAN ID moet een getal zijn tussen 1 en 4094.

b. Een DNS-server specificeren

Wijs een DNS-server toe, of verkrijg automatisch een DNS-serveradres.

C. 'Port Trunking' configureren

Met 'Port Trunking' kunt u meerdere LAN-interfaces combineren voor meer bandbreedte, verdeling van belastingen, en voor 'traffic failover' om de netwerkconnectiviteit te behouden in geval van een netwerkpoort-storing.

Opgelet: Bepaalde 'Port Trunking' modi vereisen corresponderende ondersteuning en correcte configuratie van aangesloten switches. Bijvoorbeeld, IEEE 802.3ad moet ingeschakeld zijn op switches om gebruik te maken van IEEE 802.3ad 'Dynamic Link Aggregation'.

1. Klik op “Add” (Toevoegen) om de configuratie van 'Port Trunking' te starten.

2. Kies netwerkadapters en de 'Port Trunking' modus.

3. Klik op "Apply" (Toepassen).

*Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde modellen.
*Deze functie wordt niet ondersteund door de TBS-453A.

d. IPv6 configureren

Om IPv6 in te schakelen, klik op "IPv6" en vink aan de optie "Enable IPv6" (IPv6 inschakelen).

Het systeem zal herstarten nadat u de IPv6 instellingen ingeschakeld heeft. Nadat het systeem opnieuw opgestart is, zal de IPv6 pagina de beschikbare IPv6 configuratie-instellingen weergeven. Gebruik deze pagina om de IPv6 en DNS-serverinstellingen te configureren, of de radvd-service (Router Advertisement Deamon voor IPv6) in te schakelen.

Opgelet: radvd kan alleen geconfigureerd worden op Adapter 1.

e. Een virtuele switch aanmaken

Met de Virtuele Switch functie kunt u virtuele switches aanmaken of informatie verkrijgen over virtuele switches die u aangemaakt heeft in Virtualization Station, Container Station of Linux Station. Er zijn twee virtuele switch-modi om u te helpen bij het opzetten van netwerkverbindingen afhankelijk van uw omgeving.

 • Een virtuele switch aanmaken met de "Private Network Mode" (Privé netwerkmodus)

  Een privé netwerk beperkt de toegang tot uitsluitend communicatie tussen computers die op hetzelfde fysieke netwerk zitten. Deze configuratie is ideaal voor communicatie of het delen van data binnen een netwerk, en internetconnectiviteit niet nodig of wenselijk is. Bijvoorbeeld, u kunt een geïsoleerde LAN-omgeving bouwen voor toegang tot surveillance-systemen met betere data-beveiliging.

  Om een virtuele switch aan te maken voor een privé netwerk:

  1. In het tabblad "Virtual Switch" klik op "Add" (Toevoegen) > "Private Network Mode" (Privé netwerkmodus).


  2. Selecteer de adapters die u toevoegen wilt aan dit privé netwerk. Vul daarna de vereiste parameters in, zoals het ip-adresbereik en de 'lease time'.

  3. Klik op "Add" (Toevoegen).

De apparaten die met deze adapters verbonden zijn, zullen een ip-adres verkrijgen. Echter, zij kunnen alleen communiceren met andere apparaten die tot dezelfde virtuele switch behoren.

 • Een virtuele switch aanmaken met de ‘switch modus’

  Een virtuele switch verbindt uw locale netwerk met een ander netwerk of de internetverbinding. Om een virtuele switch aan te maken die twee netwerken overbrugt:

  1. In het tabblad "Virtual Switch" klik op "Add" (Toevoegen) > "Private Network Mode" (Privé netwerkmodus).  2. Kies "Uplink" voor de adapter die een verbinding maakt met een ander netwerk of het internet, en "Downlink" voor de apparaten die verbinding zullen maken met de virtuele switch.

  3. Klik op "Add" (Toevoegen).

Nadat de opzet klaar is, kunnen apparaten verbonden worden met een ander netwerk of het internet via de aangewezen uplink-poort van de virtuele switch.

Opgelet: Bij zowel de Switch als de Privé Netwerkmodus moet u vermijden een "looped topology" (lus-topologie) aan te maken. Als dit gebeurt op uw netwerk zal geen enkel apparaat meer kunnen communiceren op het netwerk.

f. Fysieke switch ingebouwd in TBS-453A

De TBS-453A heeft een geïntegreerde hardware switch naast geavanceerde virtuele switch functionaliteit. Standaard kunt u de LAN-poorten eenvoudig gebruiken als netwerk switch poorten. Of u kunt naar wens specifieke poorten configureren als een "secure private network" (beveiligd privé netwerk).

 • Om verbinding te maken met het internet via de fysieke switch:

  1. Adapter 2 vertegenwoordigt de geïntegreerde switch en staat u toe de LAN-poorten 2-1 tot en met 2-4 te configureren als netwerk switch poorten.

  2. Ga naar “Network & Virtual Switch” > “Interfaces” > “Physical Switch” (Fysieke switch).  3. De standaard modus is de switch modus; verbindt een van deze poorten (2-1 tot en met 2-4) met het internet, en gebruik de resterende poorten om de andere apparaten aan te koppelen.

 • Om een privé netwerk aan te maken:

  1. Zorg ervoor dat de poorten 2-1 tot en met 2-4 niet verbonden zijn met een ander netwerk.

  2. Klik op het tabblad “Interfaces” en kies “Physical Switch” (Fysieke switch).  3. Klik op "Apply" (Toepassen). Maak nu een verbinding met poort 2-1 tot en met 2-4 om een beveiligd lokaal netwerk te vormen.

Opgelet: Bij zowel de Switch als de Privé Netwerkmodus moet u vermijden een "looped topology" (lus-topologie) aan te maken. Als dit gebeurt op uw netwerk zal geen enkel apparaat meer kunnen communiceren op het netwerk.

3. Wi-Fi

Sluit een USB Wi-Fi adapter aan op de NAS om deze te koppelen aan een draadloos netwerk. De NAS zal gaan luisteren naar draadloze netwerken die binnen het bereik liggen. Hieronder volgen twee methoden voor het maken van een verbinding met een draadloos netwerk.

a. Maak een verbinding met een draadloos netwerk dat zichtbaar en binnen bereik is

De meeste toegangspunten van draadloze netwerken kunnen zodanig geconfigureerd worden dat zij een Service Set Identifier (SSID) uitzenden, of niet uitzenden. Als een draadloos toegangspunt wel uitzendt, dan kan de NAS dit detecteren. De Wi-Fi zal alle compatibele draadloze netwerken weergeven die gedetecteerd zijn, de kracht van het signaal, en of het met een wachtwoord beschermd is. Om verbinding te maken met een netwerk dat zichtbaar en binnen bereik is:

1. Kies het netwerk waarmee u een verbinding wilt maken, en klik daarna op “Connect” (Verbinden).

2. Het systeem zal de beveiligingseisen vaststellen, bijvoorbeeld, Wired Equivalent Privacy (WEP) en Wi-Fi Protected Access (WPA), en andere ondersteunde encryptiemethoden. U zal gevraagd worden een "security key" (beveiligingsleutel) in te vullen als het netwerk dat vereist.

b. Een verbinding maken met een onzichtbaar draadloos netwerk

U kunt nog steeds verbinding maken met een draadloos netwerk verbindingspunt dat zijn SSID niet uitzendt door handmatig de SSID en beveiligingsinformatie in te voeren.

Om handmatig verbinding te maken met een draadloos netwerk, klik op "Connect to a Wi-Fi network” (Met een Wi-Fi netwerk verbinden). Vul daarna de informatie in die nodig is om de verbinding te voltooien. U kunt ook een ad-hoc netwerk bouwen waarin nodes direct kunnen communiceren (van computer naar computer) zonder een ‘Access Point’ nodig te hebben.

Opgelet: Het systeem ondersteunt slechts één draadloze USB-adapter per keer.

4. DHCP Server

Met de DHCP-serverfunctie kunt u de DHCP van de NAS configureren. De NAS kan fungeren als een DHCP-server voor uw netwerk. Een DHCP-server kent automatisch een ip-adres toe aan elke computer of apparaat op uw netwerk. Om de DHCP-service op de NAS in te schakelen:

1. Klik op het tabblad "DHCP Server", en klik dan op "Add" (Toevoegen).

2. Kies de netwerkadapter voor de DHCP-service en vul de gevraagde instellingen in, zoals het ip-adresbereik en de 'client lease time'. Klik daarna op "Apply" (Toepassen).

3. De DHCP-server zal de DHCP-serverinformatie weergeven.

5. Standaard Gateway

Gebruik de volgende instructies om een standaard gateway in te stellen die contact mogelijk maakt tussen de NAS en een extern netwerk (bijvoorbeeld het internet) of een host.

1. Klik op “Default gateway” (Standaard gateway).

2. Het systeem zal automatisch adapters detecteren die het internet kunnen bereiken, en een ervan instellen als de primaire interface van waaruit pakketjes verzonden zullen worden.

3. Als u handmatig een standaard gateway kiezen wilt, kies dan “Manually choose the system’s default gateway” (Handmatig de standaard gateway van het systeem kiezen). Kies een secundaire interface voor het geval de primaire interface het aangewezen externe netwerk niet bereiken kan.

Uitgavedatum: 2016-01-19
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
26% van de mensen vond dit nuttig