QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe uw Gmail-account te back-uppen naar een QNAP Turbo NAS?

Sinds de introductie in 2004 is Gmail uitgegroeid tot de e-mailservice voor talloze mensen en organisaties omdat het een perfecte gebruikerservaring biedt op verschillende apparaten en met tal van andere diensten van Google geïntegreerd is. In dit artikel zullen we u vertellen hoe u de QNAP Gmail Backup app kunt gebruiken om al uw e-mails te archiveren naar een Turbo NAS.

Gmail Backup app biedt een manier om e-mails te back-uppen en te herstellen van zowel individuele als domein-accounts. Gmail kan geback-upt worden via een tijdschema en de inhoud kan bekeken worden via een webbeheer-interface. Geback-upte e-mail kan worden teruggezet naar het originele e-mail account of naar andere accounts.

Ondersteunde modellen: Alleen x86-gebaseerde Turbo NAS eenheden worden ondersteund (waaronder de TS-x51, TS-x53, TVS-x63, TS-x69, TS-x70, TVS-x71, TS-x79 en TVS-x80). Zie de QNAP-website voor meer informatie.

De Gmail back-up en herstel service opzetten

Volg de instructies hieronder bij het voor de eerste keer opzetten van de Gmail back-upservice.

 1. De Gmail Backup app installeren.
 2. Een Gmail back-uptaak aanmaken.
 3. Uw Gmail back-uptaken beheren.
 4. E-mail herstellen op de Turbo NAS naar het Gmail-account.

1. De Gmail Backup app installeren

Ga naar de QTS App Center, zoek “Gmail Backup”, en selecteer dan “Add To QTS” (Aan QTS toevoegen).

2. Een Gmail back-uptaak aanmaken

Wanneer u de Gmail Backup app voor de eerste keer opent, zal u gevraagd worden een back-uptaak aan te maken.

Gmail Backup ondersteunt twee soorten back-uptaken:

 • Om een individueel account te back-uppen, vul het Gmail e-mailadres in en selecteer “Next” (Volgende).

  De app moet geautoriseerd worden toegang te krijgen tot uw Gmail-account. Klik op “Google OAuth2” om de autorisatie-pagina te openen. Voor meer informatie over OAuth kunt u terecht op: http://wikipedia.org/wiki/OAuth.

  Uw webbrowser zal u naar de Google OAuth autorisatie-pagina brengen. Kies “Allow access” (Toegang toestaan).

  U zult een Authenticatie-code ontvangen. Kopieer en plak die vanaf deze pagina in de app. Om de code te verifiëren kies “Account Test” (Account testen).


 • Om een domein-account te back-uppen vult u de domein-naam in, en volg de stappen hieronder om de sleutel te ontvangen.
 • A. Een service-account registreren
  1. Log in op https://console.developers.google.com
  2. Maak een nieuw Project aan


  3. Vul de “Home page” (Thuispagina) in, en schakel in op “Dashboard” > “Use Google APIs” (Google API's gebruiken):
   • Admin SDK
   • Gmail API


  4. In “Permissions” (Permissies) > “Service accounts”, klik op “Create service account” (Service-account aanmaken).

  5. Kies bestandsformaat P12, klik op “Create” (Aanmaken), en een sleutelbestand getiteld xxxxx.p12 zal gedownload worden. Berg dit bestand veilig op.  6. Keer terug naar “Service accounts” en klik op “View Client ID” (Client-ID bekijken) in het scherm hieronder:
   • Client ID: Gebruikt voor het instellen van domein-beveiliging
   • "Email address" (E-mailadres): Gebruikt voor het aanmaken van Gmail domein back-uptaken

   

 • B. Domein-beveiliging instellen
  Log in op http://www.google.com/work/apps/business/
  1. In “Admin Console” > “Security” (Beveiliging) > “API reference”, vink aan “Enable API access” (API-toegang inschakelen)


  2. In “Admin console” > “Security” (Beveiliging) > “Advanced Settings” (Geavanceerde instellingen) > “Manage API Client access" (API clienttoegang beheren)
   Vul de Client ID in bij “Client name” (Clientnaam), kopieer en plak daarna de onderstaande API naar het veld “One or More API Scopes” (Eén of meer API-scopes), en klik op "Authorize" (Autoriseren)
   • https://apps-apis.google.com/a/feeds/group/#readonly,
   • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly,
   • https://www.googleapis.com/auth/apps.groups.migration,
   • https://mail.google.com/

   

 • C. Gmail back-up configureren
  • "Domain" (Domein): Vul de domein-naam in
  • Service account : Vul het e-mailadres in van het door u aangemaakte project (bijvoorbeeld: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@developer.gserviceaccount.com)
  • "Admin name" (Admin-naam): Het account van de domeinbeheerder
  • "Key file" (Sleutelbestand): Het sleutelbestand genaamd xxxxxxxxx.p12 dat u ontvangen heeft bij het aanmaken van het project
  • Klik op "Next” (Volgende) of “Account Test” om de instellingen te verifiëren
  • Klik op “Select Member” (Lid kiezen) om een domein-account te kiezen voor back-up

Na het autoriseren van uw account kunt u de back-uptaak configureren:

 • "Backup path" (Back-uppad): De doelmap voor het bewaren van de geback-upte e-mail.
 • "Backup all mail" (Alle mail back-uppen): Dit zal al uw e-mails back-uppen. Alternatief kunt u een tijdsperiode kiezen om e-mails vanaf specifieke datums te back-uppen.
 • "Backup frequency" (Back-upfrequentie): Hoe vaak de Turbo NAS uw e-mail zal back-uppen.

Klik daarna op "Next" (Volgende).

In de laatste stap zal het systeem u vragen de instellingen te bevestigen.

3. Uw Gmail back-uptaken beheren

Op de “Backup” pagina kunt u de bewaarde back-uptaken beheren.

 • "Create" (Aanmaken): Een nieuwe back-uptaak aanmaken.
 • "Backup Now" (Nu back-uppen): Een back-uptaak starten.
 • "Edit" (Wijzigen): De configuratie van een back-uptaak veranderen. Als u uw Gmail wachtwoord of autorisatie-sleutel verandert, moet u ze hier veranderen.
 • "Delete" (Verwijderen): Verwijdert een back-uptaak.
 • "Select Member" (Lid kiezen): Hier kunt u specifieke leden kiezen voor domein back-uptaken.
 • Stop: Om een lopende back-uptaak te stoppen.

4. E-mail herstellen op de Turbo NAS naar het Gmail-account

Als u e-mail wilt herstellen op de Turbo NAS, moet u de volgende handelingen verrichten:

 • "Restore all of the backup mail to the origin account" (Alle geback-upte mail herstellen naar het originele account):
  Vink de back-uptaak aan en kies "Restore" (Herstellen). Dit zal geen invloed hebben op de e-mails op de Gmail-server.

 • "View and download saved emails" (Bewaarde e-mails bekijken en downloaden):
  Vink de back-uptaak aan en kies "View" (Bekijken).

  U zult een lijst van e-mails aantreffen. Met de knoppen kunt u ze bekijken, verwijderen en downloaden.

 • "Migrate the backup mail to an assigned Gmail account" (De geback-upte mail migreren naar een aangewezen Gmail-account)
  Vink de back-uptaak aan en kies “Migrate” (Migreren).

  Vul het Gmail e-mailadres in en kies "OK".

  De app moet geautoriseerd worden toegang om te krijgen tot uw Gmail-account. Klik op “Google OAuth2” om de autorisatie-pagina te openen. Uw webbrowser zal naar de Google OAuth authorisatie-pagina gaan, kies “Allow access” (Toegang toestaan). Kopieer en plak de code op het blanko veld en klik op “OK”.

Uitgavedatum: 2014-11-14
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
63% van de mensen vond dit nuttig