QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe met Cloud Backup Sync verbinding te maken met Azure Storage?

Azure Storage

Azure is de openbare cloudservice van Microsoft. QNAP heeft de Cloud Backup Sync app die u kunt gebruiken bij Azure Blob Storage, de service voor het opslaan van objecten van Azure voor het opslaan en ophalen van grote hoeveelheden ongestructureerde data. Er zijn twee typen Azure Blob Storages: Page Blob en Block Blob. De app gebruikt Block Blob Storage, en elk van uw bestanden wordt als één enkel object opgeslagen in Azure.

Als uw bedrijf een contract heeft met Microsoft, dan kunt u uw huidige contract gebruiken om de services van Azure te kunnen gebruiken. Tevens kunt u betere prestaties eruit halen als u een betere internetverbinding hebt met het dichtstbijzijnde datacentrum van Azure. De Cloud Backup app werkt met de standaardregio's van Azure en ook met Azure China. Merk op dat de Cloud Backup Sync App geen relatie heeft met de Azure Backup service. Ga voor meer informatie naar: http://azure.microsoft.com/.

U kunt eerst een account creëren en opslagruimte creëren waarna u de opslagruimte kunt gebruiken om back-up- en hersteltaken te creëren.

Account

Na het openen van Hybrid Backup Sync, moet u het tabblad “Storage Space” (Opslagruimte) op het linkerpaneel uitvouwen en op “Profile” (Profiel) klikken om een nieuwe cloud-account te creëren. In dit scherm kunt u accounts creëren, bewerken en verwijderen, en de snelheidslimietinstellingen voor elk account configureren. Als u de identiteit van de opslagaccount in de cloud veranderd (als u bijvoorbeeld de gebruikersnaam of toegangscode ervan veranderd) wordt de status van de bijbehorende taken gereset en moeten alle bestanden ervan weer worden geüpload omdat de back-upbestemming eveneens is veranderd.

Klik op “Create” (Creëren) en selecteer "Cloudaccount" om een cloudaccount te creëren.

Kies een cloudservice en klik op “Next” (Volgende) om naar de accountinformatie te gaan.


De Cloud Backup Sync app stelt u in staat om de Azure Storage service te gebruiken vanuit de wereldwijde websites van Azure en de websites in China. Aangezien de twee websites apart worden beheerd, kunt u de inloginformatie van de ene website NIET gebruiken om in te loggen op de cloudservices van de andere website. U hebt een opslagaccount en de toegangscode van uw console voor het cloudbeheer nodig en u moet de informatie invoeren tijdens het creëren van een account in de app als u gebruik wilt maken van Azure Storage.

De regio van een opslagaccount in Azure wordt bepaald op het moment dat u het aan het creëren bent. Tevens kunt u in de beheerconsole van Azure Storage de beschermingsniveaus voor het beschermen van data instellen voor uw opslagaccount van Azure.

Opslagruimte

Na het creëren van een cloudaccount gaat u naar “Storage Space” (Opslagruimte) om een opslagruimte in de cloud te creëren. Daarna kunt u deze opslagruimte gebruiken om back-up- en hersteltaken te creëren.

Klik op het pictogram “Adding Storage Space” (Opslagruimte toevoegen), en selecteer “On cloud” (In de cloud) en klik op een cloudservice en voer daarna de naam van de opslagruimte in en selecteer een cloudaccount om een opslagruimte in te stellen.


U moet een container selecteren of een nieuwe container in gebruik nemen voor de opslagruimte. De blokgrootte bepaald de grote van de data-eenheid die moet worden overgebracht.

De regio van een opslagaccount in Azure wordt bepaald op het moment dat u het cloudaccount aan het creëren bent. Klik op “Settings” (Instellen) om uw regio te weten te komen. Tevens kunt u in de beheerconsole van Azure Storage een beschermingsniveau voor het beschermen van data instellen voor uw opslagaccount van Azure. Als u ervoor kiest om het beschermingsniveau te verlagen, wordt de betrouwbaarheid van uw data gereduceerd in vergelijking met de standaard opslag in de cloud, en tevens loopt u het risico uw data kwijt te raken of niet meer in staat te zijn enkelen van uw bestanden te herstellen.

Als u geen cloudaccount hebt gecreëerd, dan moet u “New Profile” (Nieuw profiel) selecteren en “Settings” (Instellingen) selecteren om een nieuw account te creëren.

Uitgavedatum: 2016-01-30
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
100% van de mensen vond dit nuttig