QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe met Cloud Backup Sync verbinding te maken met Amazon S3?

Amazon S3

Amazon Web Service (AWS) Simple Storage Service (S3) is een veilige, betrouwbare en zeer makkelijk aan te passen service voor objectopslag. Amazon S3 is een van de services voor cloudopslag met de grootste instelcapaciteit op de markt. QNAP biedt Cloud Backup Sync aan om gebruik te kunnen maken van de services van S3. Het werkt met alle AWS standaardregio's wereldwijd maar ook speciale regio's zoals China (https://www.amazonaws.cn/) en US Government Cloud (GovCloud: http://aws.amazon.com/govcloud-us/). Ga voor meer informatie naar http://aws.amazon.com/s3/.

Er zijn veel andere Internetserviceproviders en laaS-providers die diensten bieden die compatibel zijn met S3 zoals DreamHost, Softbank, SFR en hicloud S3. Tevens zijn er bedrijven die opslagruimte verkopen zodat u in staat wordt gesteld een privé cloudopslag die compatibel is met S3 te bouwen, waaronder de QNAP Object Storage Server. De Cloud Backup Sync app stelt u in staat uw data op te slaan in elke cloudopslag die compatibel is met S3.

U kunt eerst een account creëren en opslagruimte creëren waarna u de opslagruimte kunt gebruiken om back-up- en hersteltaken te creëren.

Account

Na het openen van Hybrid Backup Sync, moet u het tabblad “Storage Space” (Opslagruimte) op het linkerpaneel uitvouwen en op “Profile” (Profiel) klikken om een nieuwe cloud-account te creëren. In dit scherm kunt u accounts creëren, bewerken en verwijderen, en de snelheidslimietinstellingen voor elk account configureren. Als u de identiteit van de opslagaccount in de cloud veranderd (als u bijvoorbeeld de gebruikersnaam of toegangscode ervan veranderd) wordt de status van de bijbehorende taken gereset en moeten alle bestand ervan weer worden geüpload omdat de back-upbestemming eveneens is veranderd.

Klik op “Create” (Creëren) en selecteer "Cloudaccount" om een cloudaccount te creëren.

Kies een cloudservice en klik op “Next” (Volgende) om naar de accountinformatie te gaan.


De instellingen voor een account zijn afhankelijk van de gebruikte cloudopslag. Met de Cloud Backup Sync app kunt u de volgende S3-services gebruiken:

  • AWS global service: account voor reguliere AWS-service
  • AWS GovCloud (US) service: AWS-datacentrum voor de Amerikaanse regering
  • AWS China service: AWS-datacentrum voor gebruikers in China
  • Service compatibel met S3: openbare of privé cloudopslag met API die compatibel is met S3.
  • QNAP OSS service: een QNAP NAS waarop de Object Storage Server app is geïnstalleerd

U hebt een toegangscode en een geheime code van uw console voor cloudbeheer nodig om de cloudopslag van S3 te kunnen gebruiken. Voer de belangrijke informatie in tijdens het creëren van een account in de app. Als u opslagruimte wilt gebruiken dat compatibel is met S3, heeft u ook het IP-adres of de domeinnaam van de opslagruimte en het poortnummer nodig als er geen gebruik wordt gemaakt van de standaard HTTP of HTTPS-poort.

Merk op dat AWS-websites apart worden beheerd. U kunt de inloginformatie van de ene website niet gebruiken om de cloudservices van een andere website te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld niet de inloginformatie van de website van AWS Global gebruiken om toegang te krijgen tot de services van AWS China. Wij raden aan dat u de toegangscode van de gebruikers van AWS IAM in plaats van de toegangscodes de AWS-rootaccount gebruikt.

Opslagruimte

Na het creëren van een cloudaccount gaat u naar “Storage Space” (Opslagruimte) om een opslagruimte in de cloud te creëren. Daarna kunt u deze opslagruimte gebruiken om back-up- en hersteltaken te creëren.

Klik op het pictogram “Adding Storage Space” (Opslagruimte toevoegen), en selecteer “On cloud” (In de cloud) en klik op een cloudservice en voer daarna de naam van de opslagruimte in en selecteer een cloudaccount om een opslagruimte in te stellen.


U moet een bucket selecteren of een nieuwe bucket in gebruik nemen voor de opslagruimte. Merk op dat bucketnamen door alle AWS-accounts worden gedeeld. Dus u kunt alleen een bucket creëren met een naam die niet door andere AWS-accounts wordt gebruikt. Er verschijnt een foutmelding als u een bucket-naam invoert die reeds door een ander AWS-account wordt gebruikt. De back-uptaak zal een object in de cloudopslag creëren voor elk bestand dat werd geback-upt.

De meerdelige grootte bepaald de grote van de data-eenheden die moeten worden overgebracht. Het gebruik van grotere meerdelige groottes kan de overdrachtssnelheid van data verbeteren omdat er minder netwerkverbindingen nodig zijn voor het overbrengen van een bestand. Grotere meerdelige groottes hebben moeten wel grotere datastukken opnieuw overbrengen als een verbinding wordt verbroken. Gebruik geen grote meerdelige groottes als uw netwerk instabiel is. Afhankelijk van de specificaties van de cloudopslag is er ook een bovengrens voor het aantal delen van enkelvoudige bestanden die u kunt uploaden. Bij Amazon S3 geldt een limiet van 10.000 delen. Als u ervoor kiest om 32MB te gebruiken als meerdelige grootte voor uw taak, dan zal de maximum grootte van een enkele bestand 320.000 MB zijn. Tevens is er ook een cloudopslag dat compatibel is met S3 en dat niet werkt met het uploaden van meerdere delen zodat de maximum bestandsgrootte slechts zo groot kan zijn als de geconfigureerde meerdelige grootte. Als u bijvoorbeeld ervoor kiest om 32MB te gebruiken als meerdelige grootte voor uw taak, dan zal de maximum grootte van een enkele bestand 32 MB zijn. Neem contact op met uw providers van opslag in de cloud voor meer informatie.

De cloudservice van Amazon bestaat uit drie verschillen opslagklassen: Standard, Infrequent Access (IA) en Reduced Redundancy Storage (RSS). IA biedt de hoge duurzaamheid, lage latentie, en de hoge verwerkingscapaciteit van de Amazon S3 Standard, maar tegen lagere prijzen. Met RRS kunt u kosten besparen, maar de betrouwbaarheid van uw data wordt gereduceerd in vergelijking met de standaard opslag in de cloud, en tevens loopt u het risico uw data kwijt te raken of niet meer in staat te zijn enkelen van uw bestanden te herstellen.

Het doel van Server Side Encryption is om u data op de servers van Amazon te coderen. Het zorgt voor de basisbescherming van uw data, maar het kan nog steeds worden gedecodeerd als iemand uw inloginformatie van uw Amazon S3 heeft. Maak gebruik van client-side encryption in het back-upbeleid als u extra beveiliging nodig hebt.

Als u geen cloudaccount hebt gecreëerd, dan moet u “New Profile” (Nieuw profiel) selecteren en “Settings” (Instellingen) selecteren om een nieuw account te creëren.

Uitgavedatum: 2016-01-30
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
53% van de mensen vond dit nuttig