QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe meerdere volumes opnieuw opgebouwd kunnen worden met snapshots na upgrade naar QTS 4.2.0

Na de upgrade naar QTS 4.2.0, kunt u ‘het hele QNAP volume’/’de snapshots van de LUN’ gebruiken om snel bestanden naar een bepaalde staat te herstellen in geval van gegevensverlies. De voordelen van snapshots zijn:

  • Ruimte-efficiëntie en tot aan 256 kopieën voor elk volume
  • Herstel op bestandsniveau en direct herstel met een klik
  • Flexibel herstel van meerdere sites naar een lokale NAS of externe server

Aangezien vorige versies van QTS snapshots niet ondersteunen, kan bij een upgrade naar QTS 4.2.0 het oorspronkelijke volume deze functie niet direct gebruiken. Om dit probleem op te lossen, moet u een back-up maken van de bestaande gegevens op uw QNAP NAS naar externe opslagmedia. Dan kunt u de QNAP NAS opnieuw opbouwen en snapshots nemen naar de nieuwe opslag-pools met meerdere volumes. Hou er rekening mee dat u opnieuw de toegangsrechten tot de gedeelde map moet instellen.

Aandacht: Het verwijderen van opslagpools of systeemvolumes betekent ook het verwijderen van gegevens uit databases, iSCSI LUN en apps. Maak een back-up van deze gegevens naar andere apparaten. Nadat de stappen voltooid zijn die snapshots mogelijk maken, kunt u deze gegevens terug importeren naar de NAS.

Back-up van gegevens naar externe opslag

Koppel de externe opslag aan de QNAP NAS.

Kies de “Backup Station” app uit QTS desktop.

Kies “Remote Replication” (Externe replicatie) > “RTRR” > “Create a Replication Job” (Een nieuwe replicatietaak maken).

U zult de ‘Synchronization Job Wizard’ zien verschijnen. Om verder te gaan bij iedere stap, kiest u “Next” (Volgende). Als u een vergissing begaat of uw instellingen veranderen wilt, kies dan “Back” (Terug).

Voor het kiezen van een synchronisatie-bestemming kiest u “Local folder to local folder/external drive” (Locale map naar locale map/externe schijf).

Kies de mappen waarvan u een back-up wilt maken in “Source Folder” (Bronmap), en waarnaar u de gegevens wilt repliceren in “Destination Folder” (Doelmap).


Let op: Bestanden in de doelmap die niet overeenkomen met bestanden in de bronmap zullen verwijderd worden door de synchronisatiefunctie. Maak een back-up van deze gegevens naar een andere locatie alvorens u verder gaat.

Kies “Schedule” (Schema) en kies “Replicate Now” (Nu repliceren) in het menu.

Vul een naam in voor de synchronisatietaak. U kunt of de standaardnaam gebruiken of een naar eigen keuze.

De synchronisatie-instellingen zullen getoond worden als laatste controle.

De instellingen zijn nu compleet en uw replicatietaak is ingesteld.

De taak zal nu onmiddellijk van start gaan en uw geselecteerde gegevens zullen gesynchroniseerd worden naar de externe opslag.

Maak een nieuwe opslagpool en een nieuw volume

Ga naar “Storage Manager” (Opslagbeheer) > “Storage Space” (Opslagruimte). Kies een bepaald volume en ga naar “Manage” (Beheren) > “Remove” (Verwijderen) om uw bestaande volumes te verwijderen. Dit zal ook al de services op uw QNAP NAS beëindigen.


Verwijder alle iSCSI-doelen alvorens de volumes te verwijderen.

Na het respectievelijk verwijderen van alle volumes kiest u de opslag-pool en gaat u naar “Manage” (Beheren) > “Remove” (Verwijderen) > “Remove Pool” (Pool verwijderen).

Daarna gaat u naar “Storage Space” (Opslag-pool) en kiest u “New Storage Pool” (Nieuwe opslag-pool)

Kies een of meer beschikbare schijven en het te gebruiken RAID-type. De geschatte capaciteit zal getoond worden. Kies “Create” (Maken).

Configureer de instelling van de snapshot-bescherming en kies “Create” (Maken)

De QNAP NAS zal piepen en beginnen met de opbouw van de RAID.

U kunt nu gaan naar “Manage” (Beheren) om de opbouwstatus te bekijken.

Na het opbouwen van de RAID zal de status veranderen naar “Ready” (Gereed). U kunt nu beginnen met het gebruik van de opslag-pool.

Ga naar “Storage Space” (Opslagruimte). Kies “Create” (Maken) > “New Volume” (Nieuw volume) om een nieuw volume in de opslag-pool te maken.

Overeenkomstig uw persoonlijke behoeftes, kunt u kiezen voor ‘Static Volume’ (Statisch volume – voor een betere prestatie), ‘Thick Volume’ (Dik volume – voor een goede prestatie en flexibiliteit) en ‘Thin Volumes’ (Dunne volumes – voor betere flexibiliteit).

Standaard zal bijna de helft van de opslag-poolcapaciteit gebruikt worden. U kunt de capaciteit, waarschuwingsdrempels en instellingen van de volume-alias veranderen. U kunt er ook voor kiezen dit volume te versleutelen.

De instellingen voor het maken van het volume zullen getoond worden ter laatste controle.

Het volume zal opgebouwd worden en de status ervan zal aangeduid worden als “Creating…” (In de maak…)

Na de opbouw van het volume zal de status veranderen naar “Ready” (Klaar). U kunt nu het volume gaan gebruiken.

Indien noodzakelijk kunt u meerdere volumes opbouwen via deze stappen.

Data herstellen naar het nieuwe volume

Tot slot moet u de data herstellen naar de aangegeven volumes die u zojuist gemaakt heeft. U kunt gebruikmaken van de functie “RTRR” in “Backup Station” voor hulp bij de data-overdracht. Kies gewoon uw back-upapparaat in “Source Folder” (Bronmap) en specificeer de doelmap in uw nieuwe volume.

Uitgavedatum: 2014-12-18
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
60% van de mensen vond dit nuttig