QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe kunt u het ''admin'' gebruikersaccount uitschakelen?

Het beheerderaccount voor QTS is standaard "admin". Het hebben van een generiek en gemakkelijk te raden naam voor een systeemkritisch account is niet aanbevolen voor beveiligingsdoeleinden, omdat een potentiële hacker alleen maar het juiste wachtwoord hoeft te raden om de volledige controle over uw systeem te verkrijgen. Om u te beschermen tegen dit scenario, raden wij u ten zeerste aan een ander systeembeheerder-account aan te maken en daarna het standaard "admin"-account uit te schakelen. Om deze handeling uit te voeren, volgt u de onderstaande stappen:

Let op: Het "admin"-account kan niet uitgeschakeld worden als u toegang wilt hebben tot de Turbo NAS via SSH of Telnet. Ook is de optie voor het uitschakelen van het "admin"-account alleen beschikbaar bij QTS 4.1.2 of hogere versies.

1. Een nieuw beheerderaccount maken

  1. Log in op QTS met het "admin"-account.
  2. Ga naar Control Panel (Configuratiescherm) > Users (Gebruikers).
  3. Maak een gebruiker aan (in dit voorbeeld: "Ben") en wijs het toe aan de “administrators" (beheerders) gebruikersgroep.

2. Het "admin"-account uitschakelen

  1. Log in op QTS als Ben.
  2. Ga naar Control Panel (Configuratiescherm) > Users (Gebruikers) en wijzig het "admin"-accountprofiel.
  3. Vink aan de optie “Disable this account” (Dit account uitschakelen) en kies "OK".  

Merk op: Alleen locale gebruikers kunnen gebruikersaccounts uitschakelen.

Uitgavedatum: 2014-12-22
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
77% van de mensen vond dit nuttig