QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe File Station te gebruiken voor het beheren van bestanden op een QNAP NAS?

File Station is de bestandsbeheerder voor QNAP NAS. Ongeacht waar u bent, u kunt gemakkelijk NAS bestanden uploaden, downloaden en beheren met een webbrowser. U kunt ook verbindingen maken op afstand met de "Cloud service" en het "Remote device network protocol", waardoor u al uw bestanden over verschillende servers en services beheren kunt.

File Station inschakelen

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Applications" (Toepassingen) > "Station Manager", kies "File Station" en daarna "Enable File Station" (File Station inschakelen).

QNAP

Bestanden uploaden naar uw NAS

 1. Kies de doelmap uit de linkerbalk.
 2. Selecteer "QNAP" en kies ervoor bestanden of mappen te uploaden.
  QNAP
 3. Daarna zal u gevraagd worden hoe om te gaan met bestanden met identieke namen in de doelmap:
  • “Skip the files” (De bestanden overslaan): Bestanden met dezelfde naam niet uploaden.
  • “Overwrite the files” (De bestanden overschrijven): De bestanden uploaden en die verplaatsen als ze reeds bestaan in de doelmap staan.
 4. De bestanden zullen daarna geüpload worden naar de NAS.

NAS mappen maken

 1. Kies de folder waarin u een map wilt maken en kies "QNAP".
 2. Kies het privilege-type dat de map zal hebben:
  • “Folder” (Map): Maak een normale map.
  • “Shared folder” (Gedeelde map): Configureer privileges voor gebruikerstoegang en andere geavanceerde instellingen.
  • “Share a space with a user”(Een ruimte delen met een gebruiker): Een nieuwe gebruiker maken en de NAS met hen delen.
   QNAP

NAS mediabestanden afspelen met Netwerk Mediaspeler

 1. Ga naar “Control Panel” (Configuratiescherm) > “Applications” (Toepassingen) > “DLNA Media Server”.
 2. Kies “Enable DLNA Media Server” (DLNA Media Server inschakelen).
  QNAP
 3. Kies de bestanden die afspelen wilt met de netwerk mediaspeler en kies "QNAP".
 4. Alle mediaspelers op hetzelfde netwerk zullen weergegeven worden.
  QNAP
 5. Kies de netwerkspeler die u gebruiken wilt, kies "Play the selected item on this player. Please select files to stream" (Het gekozen item op deze speler afspelen. Kies de bestanden die gestreamd moeten worden.) Druk daarna op "OK".
  QNAP
 6. U zult het onderstaande venster zien, hetgeen betekent dat de bestanden afgespeeld worden op de netwerk mediaspeler.
  QNAP

Zoeken naar NAS bestanden

 1. Kies de map die u doorzoeken wilt in de linker balk, en vul dan het trefwoord in in de zoekbalk bovenaan.
  QNAP
 2. Door "QNAP" te kiezen kunt u bestandstypen filteren.
 3. Kies “Advanced Search” (Geavanceerd zoeken), stel de zoekregels in en schakel daarna in “Filter based on the rules specified above” (Filteren op basis van de hierboven gespecificeerde regels) en klik op “Search” (Zoeken).
  QNAP
 4. De zoekresultaten zullen getoond worden onder de geavanceerde zoekbalk.

NAS bestanden delen

 1. Kies de bestanden die u delen wilt en kies "QNAP".
 2. Kies uw manier van delen:"Via Email" , "To Social Network" (Naar sociale netwerken), "Create share link only" (Alleen een gedeelde link maken) en "To NAS user" (Naar NAS-gebruikers).
  QNAP

NAS mappen delen (sta het uploaden toe van bestanden naar deze map)

 1. Klik met de rechtermuisknop op de map die u delen wilt en kies "Share" (Delen).
 2. Kies uw manier van delen:"Via Email", "To Social Network" (Naar sociale netwerken), "Create share link only" (Alleen een gedeelde link maken) en "To NAS user" (Naar NAS-gebruikers).
  QNAP
 3. Schakel in "Allow file upload to this folder" (Het uploaden toestaan van bestanden naar deze map) om uw vrienden de mogelijkheid te geven bestanden aan deze map toe te voegen.
  QNAP
  • Om de gedeelde link te openen, kies de knop rechtsboven "Upload" waarna u bestanden kunt uploaden naar de QNAP NAS.
   QNAP

Mediabestanden transcoderen

Transcodeer videobestanden naar meerdere resoluties met universele bestandsformaten om het gemakkelijker te maken ze af te spelen op verschillende apparaten en langzamere/beperkte Internet verbindingen.

 1. Kies de bestanden die transcoderen wilt, klik er met rechtermuisknop op en kies "+Add to Transcode (Beta)" (Aan Transcode toevoegen).
  QNAP
 2. Kies de resoluties waarnaar u transcoderen wilt en kies "OK".
  QNAP
 3. Na het transcoderen zullen de nieuwe videobestanden opgeslagen worden in een submap getiteld "@Transcode".
  QNAP

Verbinding op afstand maken—Cloud service

U kunt bestanden copiëren van cloud-services naar de NAS of vice versa.

Zes cloud-services worden momenteel ondersteund. Alvorens deze functie te gebruiken, moet u "Connect to Cloud Drive" (Verbinden met Cloud Drive) installeren vanaf de App Center.

QNAP
 1. Druk op "QNAP" en kies "Create remote connection" (Verbinding op afstand maken).
  QNAP
 2. Kies een "Cloud service" om daarmee een verbinding te maken.
  QNAP
 3. Na het kiezen van een cloud service, druk op “Next” (Volgende) (het volgende voorbeeld maakt gebruik van Dropbox.)
 4. Meld aan met uw cloudservice account.
  QNAP
 5. U moet de algemene voorwaarden lezen en ermee instemmen om deze functie te gebruiken.
 6. Vul een naam voor de verbinding in en kies “Apply” (Toepassen).
  QNAP
 7. Deze verbinding zal bewaard worden in de linkerbalk onder de cloudservicenaam.
  QNAP

Opgelet:

De standaard instelling van de verbinding is "Admin only" (Alleen admin). Als u deze instelling veranderen wilt, kies "QNAP" en kies "Remote connection" (Verbinding op afstand) om het te wijzigen.

QNAP

Verbinding op afstand maken—Remote device network protocol

 1. Druk op "QNAP" en kies "Create remote connection" (Verbinding op afstand maken).
  QNAP
 2. Kies een “Remote device network protocol” (Netwerkprotocol voor het apparaat op afstand).
  QNAP
 3. Na voltooiing, druk op “Next” (Volgende) (het volgende voorbeeld maakt gebruik van Microsoft Networking.)
  Stel in "Hostname/IP", "Account", "Password" (Wachtwoord), en "Connection name" (Verbindingsnaam), druk daarna op "QNAP" en schakel in "Mount specific folder" (Specifieke map aankoppelen).
  QNAP
  • Microsoft Networking ondersteunt het afspelen van multimedia en het weergeven van thumbnails voor een betere gebruikerservaring ten koste van wat extra schijfruimte. Dit kan indien nodig uitgeschakeld worden. Als het doel op afstand een QNAP NAS is, dan moet het firmware 4.2.0 (of hoger) hebben om deze functie te gebruiken.
 4. Daarna zult u aangekoppelde mappen zien.
  QNAP

Opgelet:

De standaard instelling van de verbinding is "Admin only" (Alleen admin). Als u deze instelling veranderen wilt, kies "QNAP" en kies "Remote connection" (Verbinding op afstand) om het te wijzigen.

QNAP

Hoe in File Station “Show files and folders of my PC” (Toon bestanden en mappen van mijn pc) te activeren via Firefox en IE?

 • Deze functie vereist een Java plugin/add-on in uw webbrowser.
  Chrome after version 45 ondersteunt niet langer NPAPI (een functie die voor Java applets vereist is) dus ondersteunt het deze functie niet.
  Microsoft Edge ondersteunt momenteel geen add-ons, dus ondersteunt het deze functie ook niet.
  Zie de volgende link:
  https://www.java.com/en/download/help/enable_browser.xml

 

 1. Ga naar de link hieronder om Java te downloaden op uw platform.
  https://java.com/en/download/
 2. Herstart uw browser om de Java-installatie te detecteren.
 3. Open Firefox of Internet Explorer, maak verbinding met uw NAS en draai File Station. Een bericht zal verschijnen die u vraagt een Java-toepassing uit te voeren. U moet kiezen “Run” (Uitvoeren).
  QNAP
 4. Wanneer u verzocht wordt "Allow access to the following application from this web site" (Toegang toestaan tot de volgende toepassing vanaf deze website) kies dan “Allow” (Toestaan).
  QNAP
 5. Open File Station, kies de knop “QNAP” en schakel in “Show files and folders of my PC” (Toon bestanden en mappen van mijn pc).
  QNAP
 6. U zult uw pc in de linkerbalk zien.
  QNAP

Hoe in File Station “Show files and folders of my PC” (Toon bestanden en mappen van mijn pc) te activeren via Safari?

 • Deze functie vereist een Java plugin/add-on in uw webbrowser.
  Chrome after version 45 ondersteunt niet langer NPAPI (een functie die voor Java applets vereist is) dus ondersteunt het deze functie niet.
  Microsoft Edge ondersteunt niet langer add-ons, dus ondersteunt het deze functie ook niet.
  Zie de volgende link:
  https://www.java.com/en/download/help/enable_browser.xml

 

 1. Ga naar de onderstaande link en download Java naar uw platform.
  https://java.com/en/download/
 2. Herstart uw browser om de Java-installatie te laten detecteren.
 3. Open Safari, maak verbinding met uw NAS en draai File Station. Een bericht zal verschijnen die u vraagt een Java-toepassing uit te voeren. Kies “Run” (Uitvoeren).
  QNAP
 4. Wanneer u verzocht wordt "Allow access to the following application from this web site" (Toegang toestaan tot de volgende toepassing vanaf deze website) kies dan “Allow” (Toestaan).
  QNAP
 5. Ga naar “Safari” > “Preferences” (Voorkeuren).
 6. Ga naar “Security” (Beveiliging) en kies “Plug-in Settings” (Plug-in instellingen).
  QNAP
 7. Zoek “Java”, kies de NAS IP/website om deze functie in te schakelen en schakel in “Run in Unsafe Mode” (In de onveilige modus uitvoeren).
  QNAP
 8. Open File Station, kies de knop “QNAP” en schakel in “Show files and folders of my PC” (Toon bestanden en mappen van mijn pc).
  QNAP
 9. U zult uw pc in de linkerbalk zien.
  QNAP
Uitgavedatum: 2015-10-16
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
38% van de mensen vond dit nuttig