QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe een QNAP Turbo NAS te koppelen aan een VPN-netwerk?

Een virtueel privé netwerk (VPN) breidt een privé-netwerk uit over het internet. Hierdoor kunnen apparaten data versturen en ontvangen over gedeelde of openbare netwerken alsof deze rechtstreeks aangesloten zijn op het privé netwerk met de hoge beveiligingsgraad en het beheerbeleid van het privé netwerk.

De QNAP Turbo NAS biedt de VPN-clientservice, die contact kan maken met een VPN-server via PPTP of OpenVPN om een beveiligde verbinding op te zetten en op afstand toegang te krijgen tot het privé netwerk. De Turbo NAS ondersteunt ook het opslaan van meerdere VPN-instellingen om gemakkelijk tussen de verschillende verbindingen te kunnen schakelen.

De VPN-clientservice instellen

Volg de onderstaande instructies om voor de eerste keer de VPN-clientservice op de Turbo NAS in te stellen.

 1. Voor u begint.
 2. Verbinding maken met een VPN-server via PPTP.
 3. Verbinding maken met een VPN-server via OpenVPN.

1. Voor u begint

Alvorens u de VPN-clientservice gaat starten, moet u ervoor zorgen dat uw Turbo NAS als volgt ingesteld is:

 1. De internetverbinding is normaal.
 2. Uw QTS-versie is 4.1.2 of later.
 3. Als u een actieve VPN-serverservice heeft, moet u deze uitschakelen. De client- en serverservices kunnen niet tegelijkertijd draaien.

2. Verbinding maken met een VPN-server via PPTP

Het Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) is een algemeen gebruikte methode voor het implementeren van VPN en wordt ondersteund door de meeste clients, waaronder Windows, Mac OS X, Linux en mobiele apparaten.

Ga naar het "Control Panel" (Configuratiescherm) en klik op "VPN Client".

Klik op "Add" (Toevoegen) en kies "PPTP" om verbinding te maken met een VPN-server.

Vul de configuratie-instellingen van de verbinding in, inclusief de profielnaam, het serveradres (waarmee u een verbinding maken wilt), en de gebruikersnaam en het wachtwoord van de VPN-server.

Kies een van de volgende authenticatie-mechanismen uit het "Authentication" (Authenticatie)- menu om het wachtwoord van de VPN-client te beschermen tijdens authenticatie:

 • MS-CHAPv2: Het wachtwoord zal versleuteld worden met Microsoft CHAP version 2.
 • MS-CHAP: Het wachtwoord zal versleuteld worden met Microsoft CHAP version 1.
 • PAP: Het wachtwoord zal niet versleuteld worden.
 • CHAP: Het wachtwoord zal versleuteld worden met CHAP.

Als u kiest MS-CHAP of MS-CHAPv2, ga dan naar het "Encryption" (Encryptie)-menu en kies een optie:

 • "None" (geen): De VPN-verbinding zal niet versleuteld worden.
 • "Medium (AES 40/128 bit)": De VPN-verbinding zal versleuteld worden met een 40-bit of 128-bit sleutel.
 • "High (AES 256 bit)" (Hoog): De VPN-verbinding zal versleuteld worden met een 256-bit sleutel (het hoogste mogelijke niveau).

Vink de volgende opties aan afhankelijk van uw configuraties:

 •  "Use the default gateway on remote network" (De standaard gataeway op het externe netwerk gebruiken): Hiermee kunnen alle pakketjes verzonden worden vai de VPN-server.
 • "Allow other network devices to connect to the VPN through the NAS" (Toestaan dat andere netwerkapparaten verbinding kunnen maken met de VPN via de NAS): Hierdoor kunnen andere netwerkapparaten op dezelfde LAN als de NAS verbinding maken met dezelfde VPN.
 • "Reconnect when the VPN connection is lost" (Weer verbinding maken wanneer de VPN-verbinding verbroken wordt): Hierdoor zal automatisch weer een verbinding gemaakt worden met de VPN-server wanneer de verbinding verbroken wordt.

Kies "Connect" (Verbinden) om te starten.

Let op:
Als u aanvinkt "Use the default gateway on remote network" (De standaard gateway op het externe netwerk gebruiken), zal de standaard gateway op uw Turbo NAS veranderen in de standaard gateway van de VPN-server.

Als u aanvinkt "Allow other network devices to connect to the VPN through the NAS" (Andere netwerkapparaten toestaan te verbinden met VPN via de NAS), dan moet u de standaard gateway op dat andere apparaat veranderen. Met Windows PC als voorbeeld:

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network and Sharing Center" (Netwerkcentrum) > "Change adapter settings" (Adapterinstellingen veranderen)

Klik met de rechtermuisknop op het verbindingsicoon en kies "Properties" (Eigenschappen)

Kies "Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)" en klik op "Properties" (Eigenschappen).

Kies "Use the following IP address" (Het volgende IP-adres gebruiken) en verander de standaard gataway in het IP-adres van de Turbo NAS waarop de VPN-clientservice draait (in dit geval is dat 192.168.1.14), klik daarna op "OK".

3. Verbinding maken met een VPN-server via OpenVPN

De Turbo NAS ondersteunt ook OpenVPN, dat een open source oplossing is voor VPN-services. Het beschermt de VPN-verbinding met het SSL/TLS-encryptiemechanisme. Het is ook beschikbaar op Windows, Mac OS X, Linux, Android en iOS.

Ga naar "VPN Client", klik op "Add" (Toevoegen) en kies "OpenVPN" om verbinding te maken met een VPN-server.

Vul de configuratie-instellingen van de verbinding in, inclusief de profielnaam, het serveradres (waarmee u een verbinding maken wilt), en de gebruikersnaam en het wachtwoord van de VPN-server. Kies dezelfde configuratie als de OpenVPN-server in "Server Port" (Serverpoort). Klik op "Certification" (Certificering) om het certificaat (ca.crt) te importeren vanuit de OpenVPN server. Vink de volgende opties aan, afhankelijk van uw configuraties:

 • "Enable compressed VPN link" (Gecomprimeerde VPN-link inschakelen): Dit zal data comprimeren alvorens het via VPN verzonden gaat worden.
 • "Use the default gateway on remote network" (De standaard gateway op het externe netwerk gebruiken): Hiermee kunnen alle pekketjes verzonden worden vai de VPN-server.
 • "Allow other network devices to connect to the VPN through the NAS" (Toestaan dat andere netwerkapparaten verbinding kunnen maken met de VPN via de NAS): Hierdoor kunnen andere netwerkapparaten op dezelfde LAN als de NAS verbinding maken met dezelfde VPN.
 • "Reconnect when the VPN connection is lost" (Weer verbinding maken wanneer de VPN-verbinding verbroken wordt): Hierdoor zal automatisch weer een verbinding gemaakt worden met de VPN-server wanneer de verbinding verbroken wordt.

Klik op "Connect" (Verbinden) om te starten.

Als u aanvinkt "Use the default gateway on remote network" (De standaard gateway gebruiken op het externe netwerk), dan zal de standaard gateway op uw Turbo NAS veranderen naar de standaard gateway van de VPN-server.

Als u aanvinkt "Allow other network devices to connect to the VPN through the NAS" (Andere netwerkapparaten toestaan te verbinden met VPN via de NAS), dan moet u de standaard gateway op het andere apparaat veranderen. Zie de tutorial hierboven voor meer details.

Uitgavedatum: 2014-12-22
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
47% van de mensen vond dit nuttig