QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe een proxy-server op te zetten op een QNAP Turbo NAS?

Moderne bedrijven stellen gewoonlijk strenge firewall-regels op om hun netwerk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Een proxy-server is onontbeerlijk om gebruikers op het kantoor netwerktoegang te verschaffen tot geblokkeerde internetbronnen. Het helpt IT-beheerders ook efficiënt de bandbreedte van het netwerk te beheren door het verminderen van onnodige HTTP-verzoeken. Bovendien kan een proxy-server ook gebruikers helpen bij het omzeilen van regionale blokkeringen en beperkte websites/diensten tijdens hun reis in het buitenland. Nu kunnen gebruikers de Turbo NAS omzetten in een proxy-server door het installeren van de Squid QPKG add-on.

Inhoud:

Opmerking: Als gevolg van Squid-beperkingen, kunt u, als het actief is, alleen bestanden die kleiner zijn dan 2GB.

Proxy-server opzetten

Voorwaarden:

 • Optware QPKG (U kunt Optware QPKG installeren vanuit "App Center" > "Developer Tools" (Ontwikkeltools) )

  De Squid QPKG add-on installeren
  Login op de Turbo NAS als beheerder, installeer de Squid QPKG add-on vanuit "App Center" > "Business" (Zakelijk)


  Klik op "Open" om de configuratiepagina te openen

  Login met het admin-account.
 1. Met de 'Simple configuration' (Eenvoudige configuratie) kunt u de basisinstellingen configureren.

  De standaardpoort voor de HTTP-service is 3128. U moet deze poort handmatig openen op de router voor externe toegang. U kunt de hoeveelheid RAM (cache memory) en schijfruimte (cache directory) voor de proxy-service reserveren. Kies "Grant access to system user accounts" (Toegang verlenen aan gebruikersaccounts) om de toegang op de proxy-server te beperken tot lokale gebruikers van de Turbo NAS. Kies "Grant access to administrators group only" (Alleen toegang verlenen aan de beheerdergroep) om de toegang op de proxy-server te beperken tot de beheerders van de Turbo NAS.
 2. Handmatige configuratiemodus
  Gevorderde gebruikers kunnen kiezen voor de handmatige configuratiemodus om naar wens de configuratie-instellingen vast te leggen. De volgende instructies brengen u op de hoogte van enkele nuttige geavanceerde instellingen:

  2.1 “Cache settings” (Cache-instellingen): u kunt de cache instellen om de beste efficiëntie te bereiken.
  • “Space of disk cache” (De hoeveelheid schijfcache): Het systeem zal deze waarde volgen voor het reserveren van ruimte (in megabytes) dat aan de cache-map toegewezen zal worden. Bijvoorbeeld het rode getal geeft aan dat de gebruiker 100MB gereserveerd heeft.

  • “Minimum/Maximum file size for disk cache” (De minimum/maximum bestandsgrootte voor de schijfcache): Het systeem zal geen bestanden cachen die kleiner of groter dan deze grootte zijn. Bijvoorbeeld, de gebruiker heeft een minimum bestandsgrootte van 0KB en een maximum bestandsgrootte van 4096KB ingesteld.


    
  • “Cache swap floor/ceiling percentage” (Vloer/Plafond-percentage van de Cache-swap): het systeem zal deze waarden volgen voor het verwijderen van oudere cache-bestanden. Wanneer de cache-opslag het plafondpercentage bereikt heeft, zal het systeem de verwijderde gecachte bestanden verwijderen tot het plafondpercentage bereikt wordt. Bijvoorbeeld, de gebruiker heeft het vloerpercentage van de cache-swap ingesteld op 90% en het plafondpercentage van de cache-swap op 95%.


    
  • “Additional cache memory size” (Extra geheugenruimte voor de cache): Het systeem zal deze waarde gebruiken als geheugencache. Bijvoorbeeld, de gebruiker heeft 16MB ingezet als extra geheugencache.


    
  • Merk op dat de Squid Proxy Server 15MB RAM reserveert en voor iedere 1GB die u toewijst aan schijfcache zal het systeem 10MB RAM reserveren. Bijvoorbeeld, als u 2GB toewijst als schijfcache en de grootte van het extra cachegeheugen instelt op 16MB, zal het totale RAM-gebruik van de Squid Proxy Server 51MB (2*10+15+16) zijn. Zorg ervoor dat u van te voren nauwkeurig het gebruik van uw systeembronnen controleert, zodat u niet andere systeemfuncties beïnvloedt.

  2.2 “Access control” (Toegangscontrole): U kunt toegangscontroleregels definiëren voor de Squid Proxy Server door het IP-adres/domeinnaam van de bron en het doel te specificeren. Allereerst moet u de “aclname” en andere instellingen configureren.  De naam “aclname” is gebaseerd op uw voorkeuren. In het volgende voorbeeld laten wij u kennis maken met het algemeen gebruikte “acltype”.

  • Source IP (IP-adres van de bron), “src”: u kunt bepalen welke IP-adressen toegankelijk zijn vanuit de Squid Proxy Server. Bijvoorbeeld, het privé IP-adres van uw netwerk thuis: 192.168.1.0~192.168.1.255.


    
  • Of een reeks van IP-adressen: 192.168.1.100~192.168.1.200.


    
  • Source domain name (domeinnaam van de bron), “srcdomain”: U kunt ook bepalen met welke domeinnaam gebruikers een verbinding kunnen maken vanuit de Squid Proxy Server. Bijvoorbeeld de gebruiker vanuit .no-ip.com.


    
  • Destination IP (Doel-IP), “dst”: U kunt bepalen tot welke IP-adressen van de doelservers die Squid Proxy Server toegang kan hebben. Bijvoorbeeld de website op 61.62.220.174.


    
  • Destination hostname (hostnaamdoel), “dstdomain”: U kunt ook bepalen tot welke domeinnamen van de doelservers die Squid Proxy Server toegang kan hebben. Bijvoorbeeld facebook.com.   Na het voltooien van de bovenstaande instellingen moet u aangeven welke “allow” (toegestaan) zijn en welke “deny” (niet toegestaan) zijn. (Bijvoorbeeld, u wilt dat gebruikers thuis alleen toegang hebben tot de Squid Proxy Server en hen verbieden facebook.com te openen.   Let op dat de Squid Proxy Server de regels van boven naar onder controleren zal. Als er een regel is die aan het verzoek voldoet, zal het dit verzoek toestaan of afwijzen. Als u bij het bovenstaande voorbeeld de volgorde verandert, kunt u gebruikers met een thuisnetwerk de toegang tot facebook.com niet beletten.

  Als u meer wenst te weten, raadpleeg dan de volgende voorbeelden:
  http://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples
  http://www.squid-cache.org/Doc/config/
 3. Clear Proxy Cache (Proxy-cache opschonen)
  Dit zal de tijdelijk opgeslagen bestanden in het cache-geheugen en de cache-map verwijderen voordat de proxy-server gestart wordt.

Proxy-client opzetten

 • Met Internet Explorer 11 als voorbeeld:
  1. Klik op "Tools" en kies "Internet options" (Internetopties)
  2. Ga naar "Connections" (Verbindingen) en klik op "LAN Settings" (LAN-instellingen).
  3. Vul de proxy-informatie van de Turbo NAS in.
  4. Als u toegangscontrole ingeschakeld heeft op de proxy-server moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeven.
 • Proxy-instellingen voor andere webbrowsers:
  Safari: http://support.apple.com/kb/PH10934
  Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Options%20window%20-%20Advanced%20panel?s=proxy&r=0&e=sph&as=s#w_connection
  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=96815
 • iOS (iPhone, iPod Touch en iPad)
  1. Ga naar "Settings" (Instellingen).
  2. Ga naar "Wi-Fi", kies een verbinding die u gebruiken wilt met de HTTP-proxy, en maak de verbinding. Druk op de knop met de rechterpijl om de gedetailleerde instellingen te openen.
  3. In de HTTP-proxy-instellingen kiest u "Manual" (Handmatig) en vul daar het ip-adres en de proxy-poort in van de Turbo NAS. U moet ook de gebruikersnaam en het wachtwoord opgeven als u toegangscontrole ingeschakeld heeft.
 • Android (Met HTC-phone als voorbeeld)
  1. Ga naar "Settings" (Instellingen).
  2. Ga naar "Wi-Fi".
  3. Maak een verbinding met uw Wi-Fi netwerk naar keuze. Druk dan op het gekozen Wi-Fi netwerk en hou deze 3 seconden lang ingedrukt.
  4. Kies "Modify network" (Netwerk wijzigen).
  5. Kies "Show advanced options" (Geavanceerde opties tonen).
  6. Kies "Proxy".
  7. Kies "Manual" (Handmatig).
  8. Vul de proxy-informatie in en kies "Save" (Bewaren).
Uitgavedatum: 2016-03-02
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
60% van de mensen vond dit nuttig
o