QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe een netwerkprinter in te stellen via QNAP NAS?

Een printerserver kan gebruikt worden op uw thuis/kantoor-netwerk om een of meer USB-printers te delen met meerdere computers. In plaats van iedere printer te verbinden met een individuele computer, kunt u simpel de printers verbinden met een QNAP NAS, waardoor iedere computer op uw netwerk printtaken kan versturen naar deze netwerkprinters, wat tijd en geld bespaart.

De printerserver-functie op de QNAP NAS biedt het Internet Printing Protocol (IPP), zero-configuration setup via Bonjour, Samba printing protocol, en andere functies voor thuis/kantoor-omgevingen. U kunt ook de printer queue status controleren en beheren via de webinterface. Aanvullende beveiligingsopties worden ook aangeboden om toegang te beperken op basis van ip-adressen en domeinnamen.

QNAP

QNAP NAS ondersteunt het delen van printers onder Windows, Mac en Linux. Om een netwerkprinter op te zetten via een QNAP NAS volgt u deze stappen.

Voorbereiding voor gebruik

 1. Download de drivers voor de printer vanaf het internet of neem die van een installatieschijf.
 2. Verbind de printer met een NAS USB poort. Als de printer compatibel is met de NAS zal een bericht weergeven worden om te bevestigen dat de printer verbonden is. Kies deze en ga naar“System Settings” (Systeeminstellingen) > “External Device” (Extern apparaat) >“USB printer”.
  QNAP

Printerbeheer

Kies de printer om de instellingen ervan te wijzigen/bekijken.

QNAP
 • Printer Info: Laat informatie en de status van de printer zien.
 • Printer Log: Laat gebruikersnamen, bron-ip's, bestandsnamen en taakstatus zien. U kunt taken, die geprint worden of in de wachtrij staan, pauzeren, hervatten of verwijderen. U kunt ook de taakrecord na voltooiing verwijderen.
 • "Clean Up Spool Space" (De spool-ruimte van de printer opruimen): Handmatig de taakrecord verwijderen.
 • "Settings" (Instellingen):
  "Stop printer sharing and clear print spool" (Stop het delen van de printer en wis de printbuffer): Stop tijdelijk het delen van de printer en wis alle records.
  "Bonjour printer support": Inschakelen om de Apple Mac 'zero-configuration setup' te activeren via Bonjour.
  "Service name" (Servicenaam): Wijzig hier de printernaam.
 • "Maximum number of jobs per printer" (Het maximum aantal taken per printer): Wijzig het aantal records per printer.
 • "Enter the IP address or domain names which are allowed or denied to use the printer service" (Vul het ip-adres of de domeinnamen in die de printerservice wel of niet gebruiken mogen): Stel toegangsrechten in om het printen vanaf specifieke ip's of domeinadressen via IPP toe te staan of te weigeren.

Wees ervan bewust dat de printrecord gewist zal worden nadat de NAS herstart wordt.

Windows installatie: Gebruikmaken van Samba

 1. Ga naar “Control Panel” (Configuratiescherm) > “Network Services” > “Win/Mac/NFS” en vink aan “Enable file service for Microsoft networking” (Bestandsservice inschakelen voor Microsoft networking) in “Microsoft Networking”.
  QNAP
 2. Open een Windows-map en vul het Samba-pad van de NAS in.
  Bijvoorbeeld: \\172.17.32.5
 3. U zult de gedeelde mappen en verbonden printers zien.
  QNAP
 4. Kies de printer waarmee u een verbinding wilt maken, en daarna wordt u verzocht drivers te installeren. Klik op “OK” om het printermodel te kiezen en de driver te installeren.
  QNAP
  QNAP
 5. Na voltooiing zal het beheervenster van de printer getoond worden. Ga naar “Printer”> “Properties” (Eigenschappen) voor meer informatie. U kunt hier een testpagina afdrukken om de verbinding te controleren.
  QNAP
  QNAP

Windows installatie: Gebruikmaken van het Internet Printing Protocol (IPP)

 1. Ga naar “Settings” (Instellingen).
  QNAP
 2. Kies “Devices” (Apparaten).
  QNAP
 3. Druk op "Add a printer or scanner” (Een printer of scanner toevoegen) en kies “The printer that I want isn’t listed” (De printer die ik wil is niet weergegeven).
  QNAP
  QNAP
 4. Klik op “Select a shared printer by name” (Kies een gedeelde printer op naam) en vul het ip-adres van de printer in. Bijvoorbeeld: http://172.17.32.5:631/printers/bobbyofficePR3.
  • Het adres gebruikt het volgende formaat:
   http://NAS_IP:631/printers/PRINTERNAME, waar NAS_IP ook een domeinnaamadres kan zijn als u op afstand printen wilt.
  • De poort 631 is de standaard poort van het Internet Printing Protocol.
   QNAP
 5. U zult verzocht worden de printerdrivers te installeren.
  QNAP
 6. Nadat de driver geïnstalleerd is, zal de printernaam en de driver weergegeven worden.
  QNAP
 7. U kunt deze ook als uw standaard printer instellen of een testpagina afdrukken.
  QNAP
 8. De nieuwe netwerkprinter is nu beschikbaar voor printen.

Mac OS installatie

 1. Schakel “Bonjour printer support” in op de instellingspagina. U kunt ook de “Service name” (Servicenaam) veranderen.
  QNAP
 2. Ga naar “System Preferences” (Systeemvoorkeuren) en kies daarna “Printers & Scanners”.
  QNAP
 3. Druk op “+” om een printer toe te voegen.
  QNAP
 4. Bonjour zal alle printers op het locale netwerk laten zien. Kies de printer die met de NAS verbonden is, controleer of het model correct is, en kies het printermodel in “Use” (Gebruiken). Klik op “Add” (Toevoegen) om verbinding te maken.
  QNAP
 5. Andere opties moeten misschien geconfigureerd worden voor bepaalde printers. Klik op “Continue” (Doorgaan) om de instellingen te voltooien.
 6. De printer zou nu klaar moeten zijn voor gebruik.
  QNAP
Uitgavedatum: 2013-06-27
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
33% van de mensen vond dit nuttig