QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe een CrashPlan op te stellen op QNAP NAS voor het back-uppen van belangrijke data naar QNAP NAS of naar de cloud

CrashPlan kan gebruikt worden op QNAP NAS om uw pc te back-uppen naar een QNAP NAS of om uw NAS te back-uppen naar de cloud. Dit artikel begeleidt u stap voor stap bij het instellen van uw NAS, en zal u ook leren hoe u uw data kunt herstellen.

De onderstaande instructies leggen uit hoe een NAS naar de cloud en een pc naar de NAS geback-upt kan worden.

Webserver inschakelen op de NAS

Go to “Control Panel” (Configuratiescherm) > “Applications” (Toepassingen) > “Web Server”, en schakel de webserver in.

CrashPlan installeren op de NAS

1. De Java Runtime Environment (JRE) installeren

Aangezien de app in Java geschreven is, moet de JRE geïnstalleerd worden alvorens de app gebruikt kan worden. Ga naar "App Center", en zoek en installeer de "JRE" app.

2. De CrashPlan App installeren

Ga naar "App Center", en zoek en installeer de "CrashPlan" app.

3. CrashPlan-instellingen

Na het installeren van CrashPlan, klik op "Open". Vul op de nieuwe pagina die verschijnt de gebruikersnaam (admin) en het wachtwoord van de NAS-beheerder in.

(A). U zult het poortnummer, het ID en het NAS ip-adres zien waarnaar CrashPlan luistert.

(B). Kies het NAS ip-adres waarnaar CrashPlan zou moeten luisteren.

(C). Reserveer voldoende geheugen voor CrashPlan. Zie de onderstaande aanbevelingen die de app-ontwikkelaars opgesteld hebben.

https://support.code42.com/CrashPlan/5/Troubleshooting/Adjusting_CrashPlan_Settings_For_Memory_Usage_With_Large_Backups

(D). Klik op "Save" (Bewaren).

CrashPlan moet herstart worden na verandering van zijn instellingen. U kunt dit doen door te gaan naar "App Center" > "My Apps", en dan de CrashPlan-app te stoppen en te starten.Klik op "Open", en in het nieuwe venster dat verschijnt moet u controleren of de twee gemarkeerde ip-adressen hetzelfde zijn. Dit is het ID dat in de volgende stappen gebruikt gaat worden.

Installeer CrashPlan op uw computer om CrashPlan te beheren op de NAS

1. CrashPlan installeren

Download en installeer CrashPlan vanuit http://www.code42.com/crashplan/. Volg de instructies om de installatie te voltooien.

2. Modificeer het bestand .ui_info om verbinding te maken met de NAS

Deze instructies zijn verzameld van de ontwikkelaars-site. https://support.code42.com/CrashPlan/4/Configuring/Using_CrashPlan_On_A_Headless_Computer

Met Windows 10 als voorbeeld, het bestand .ui_info moet gemodificeerd worden in Notepad om verbinding met de NAS te maken. Beheerdersrechten zijn nodig om dit te doen, dus u moet rechtsklikken op Notepad en selecteren "Run as administrator" (Als Administrator uitvoeren).

.ui_info zal bewaard worden op verschillende locaties afhankelijk van uw besturingssysteem.

Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2008 en Server 2012

Opgelet: Om deze verborgen map te bekijken, open Windows Explorer (Verkenner) en plak het pad in de adresbalk.
Geïnstalleerd voor iedereen: 
%programdata%\CrashPlan\.ui_info
Geïnstalleerd per gebruiker: 
%localappdata%\.ui_info
of
%appdata%\.ui_info

OS X

Geïnstalleerd voor iedereen: /Library/Application Support/CrashPlan/.ui_info
Geïnstalleerd per gebruiker: ~/Library/Application Support/CrashPlan/.ui_info

Linux: /var/lib/crashplan/.ui_info
Solaris: /var/lib/crashplan/.ui_info

In Notepad, plak het pad in "File" (Bestand) > "Open" > "File name" (Bestandsnaam), klik op "Open".

Kopieer het ID vanuit de CrashPlan-app, plak het in .ui_info (overschrijf de bestaande inhoud) en bewaar het bestand. De CrashPlan-service zal dit bestand resetten iedere keer dat u uw computer herstart.

De volgende instructies zullen u laten zien:

Meerdere pc's (die van uzelf, uw gezin, vrienden…) naar de NAS

Als u CrashPlan gebruikt om meerdere pc's te back-uppen naar de NAS, zal CrashPlan u niet toestaan CrashPlan te gebruiken om deze data te back-uppen naar de cloud.

1. Creëer een gedeelde map op de NAS om back-upbestanden te bewaren

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen) > "Create" (Aanmaken) > "Shared Folder" (Gedeelde map). Het standaard pad is vergelijkbaar met > share (delen) > CACHEDEV1_DATA > .qpkg > CrashPlan > backupArchives. Wij bevelen ten zeerste aan een nieuwe gedeelde map te creëren voor het opslaan van back-upbestanden.

Vul een mapnaam in, selecteer "Enter path manually" (Pad handmatig invoeren), en plaats "/" in het veld zodat het pad eenvoudiger wordt. Klik op "Create" (Creëren). In deze tutorial gebruiken we "backup" als voorbeeld van een mapnaam.

2. CrashPlan back-upvoorkeuren

Lanceer CrashPlan op uw computer en log in. Als u geen account heeft, volg dan de instructies om aan te melden. Als u reeds een account heeft, selecteer dan "Existing Account" (Bestaand account) en vul uw inloggegevens in.

Ga naar "Settings" (Instellingen) > "General" (Algemeen) en klik op "Configure" (Configureren).

Klik op het "folder icon" (Map-icoon) om de locatie te veranderen naar de gedeelde map die u eerder aangemaakt heeft en klik op "Ok". U kunt de eerder aangemaakte map vinden onder de map "share" (delen).

Herstart uw pc zodat het bestand .ui_info gereset kan worden door CrashPlan om uw pc te verbinden in plaats van de NAS.

Nadat u uw pc herstart heeft, lanceer dan CrashPlan en log in. Klik op "Select" (Selecteren) om te kiezen welke bestanden te back-uppen.

Selecteer de mappen op uw pc die naar de NAS geback-upt moeten worden. Klik op "Save" (Bewaren).

U kunt een schema en andere opties configureren in "Settings" (Instellingen) > "Backup". Sommige opties zijn alleen beschikbaar voor de betaalde versie of tijdens de proefperiode. Voor meer informatie, zie de onderstaande link.

https://www.code42.com/crashplan/features/compare/

3. Begin met het back-uppen naar de NAS

Ga naar "Destinations" (Bestemmingen) > "Computers", selecteer de NAS en klik op "Start Backup".

NAS naar Cloud back-uppen

1. CrashPlan back-upvoorkeuren

Lanceer CrashPlan op uw computer en log in. Als u geen account heeft, volg dan de instructies om aan te melden. Als u reeds een account heeft, selecteer dan "Existing Account" (Bestaand account) en vul uw inloggegevens in.

Klik op "Select" om de bestanden te kiezen die u naar de cloud wilt back-uppen.

Klik op de pijl naast "Share" (Delen) om de inhoud te zien en kies de bestanden die u back-uppen wilt. Klik op "Save" (Bewaren) (CACHEDEV-mappen zijn de volumes op uw NAS. Bijvoorbeeld: CACHEDEV1_DATA is volume1).

U kunt een schema en andere opties configureren in "Settings" (Instellingen) > "Backup". Sommige opties zijn alleen beschikbaar voor de betaalde versie of tijdens de proefperiode. Voor meer informatie, zie de onderstaande link.

https://www.code42.com/crashplan/features/compare/

3. Begin met het back-uppen naar de cloud

Ga naar "Destinations" (Bestemmingen) > "Cloud", en klik op "Start Backup". Dit is een premium-functie die beschikbaar is als gratis proef. Voor meer informatie, zie de volgende link.

https://store.code42.com/store/

Herstel

Ga naar "Restore" (Herstellen).

(A). Als u uw data geback-upt heeft naar meer dan één bestemming, dan kunt u kiezen vanuit welke bestemming hersteld moet worden.

(B). Selecteer de mappen of bestanden die u herstellen wilt.

(C). U kunt de tijd en de datum selecteren van de data die u herstellen wilt door op de link te klikken.

(D). U kunt schakelen tussen "current permissions" (huidige permissies) / "original permissions" (oorspronkelijke permissies) door op de link te klikken.

(E). U kunt schakelen tussen "original location" (originele locatie) en gespecificeerde mappen.
Opgelet: Als u naar de NAS herstellen wilt, herstel dan niet de standaardmap "conf" aangezien het een systeemmap is.

(F). U kunt schakelen tussen "overwrite" (overschrijven) / "rename" (hernoemen) (als een bestand met dezelfde naam bestaat op de bestemming) door op de link te klikken.

Het herstelproces zal klaar zijn als de voortgangsbalk 100% bereikt.

Als u verder nog vragen heeft met betrekking tot CrashPlan, zie dan de onderstaande link.

https://support.code42.com/CrashPlan/4

Uitgavedatum: 2016-06-20
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
29% van de mensen vond dit nuttig