QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe de iSCSI-doelservice te maken en te gebruiken op een QNAP Turbo NAS

"Een snelle, efficiënte en goedkope manier voor het implementeren van netwerkopslagoplossingen"

Inhoud

Wat is iSCSI en wat zijn de voordelen ervan?

Microsoft Active DirectoryiSCSI (Internet Small Computer System Interface) is een IP-gebaseerde (Internet Protocol) netwerkstandaard bij opslag voor het koppelen van de dataopslagfaciliteiten. Door SCSI-commando's te versturen over IP-netwerken, kan iSCSI gebruikt worden om dataoverdracht over intranetten te faciliteren en opslag over lange afstanden te beheren. iSCSI kan gebruikt worden om data te versturen over LAN LAN (Local Area Networks), WAN (Wide Area Networks) of het internet en maakt locatieonafhankelijke opslag en ontsluiting van data mogelijk. (vertaald vanuit Wikipedia)

Bij het ontwerpen van hun opslaginfrastructuur heeft het MKB/MKO (het midden- en kleinbedrijf/kleine of middelgrote ondernemingen) de neiging om een budgetvriendelijke, alles-in-één opslagoplossing te zoeken die gemakkelijk uitgebreid kan worden. Met de iSCSI-service op een QNAP Turbo NAS kan het onmiddellijk dienen als uw geheugenuitbreiding of back-upbestemming voor applicatieservers (zoals database-server, mailserver, of voor back-ups). Dit artikel beschrijft hoe u de iSCSI-doelservice kunt gebruiken op de Turbo NAS voor opslaguitbreiding bij verschillende besturingssystemen.

iSCSI target usage scenario

Wetenswaardigheden voor u begint

In dit document wordt uw computer een "initiator" genoemd omdat het de verbinding initieert naar het apparaat dat een "target" (doel) genoemd wordt.

Let op: Het is NIET aan te raden tegelijkertijd een verbinding te maken naar hetzelfde iSCSI-doel met twee verschillende clients. Dit kan leiden tot dataverlies of schade aan de schijf.

Een iSCSI-doelvolume maken

Log in op uw Turbo NAS, ga naar "iSCSI" > "iSCSI Storage" (iSCSI-opslag) > "Create" (Maken) om een nieuw iSCSI-doel te maken.

Start the iSCSI target creation wizard

Zie de onderstaande afbeeldingen voor invoeren van de vereiste informatie bij het maken van het iSCSI-doel.

Enter the information to create the iSCSI target
Enter the information to create the iSCSI target

Vul een naam in voor uw doel.

Enter the information to create the iSCSI target

Dit is een optionele stap om authenticatie mogelijk te maken. Gebruik van authenticatie wordt sterk aanbevolen als de Turbo NAS van een openbaar of open netwerk gebruikmaakt.

Enter the information to create the iSCSI target

Kies voor het maken van een image-bestand op een volume of het toewijzen van ruimte vanuit een opslagpool voor de iSCSI LUN. De eerste biedt grotere flexibiliteit en dynamische allocatie, en de laatste biedt betere prestaties.

Enter the information to create the iSCSI target

Specificeer de benodigde capaciteit.

Enter the information to create the iSCSI target

Bevestig de instellingen.

iSCSI target created successfully

Het aanmaken van de iSCSI is geslaagd.

iSCSI target created successfully
*Het toewijzen van schijfruimte garandeert dat een iSCSI-doel voldoende ruimte heeft zoals gespecificeerd. Echter, het duurt langer om de schijf in gereedheid te brengen (afhankelijk van de gegeven grootte) en er moet voldoende ruimte op de fysieke schijf aanwezig zijn.

Nadat het aanmaken van het iSCSI-doel gelukt is, zal deze getoond worden op de pagina "iSCSI Target" (iSCSI-doel) met de status "Ready" (Gereed).

Voordelen van 'Thin Provisioning' op de Turbo NAS
Met 'thin provisioning' kan de systeembeheerder flexibel schijfruimte toewijzen (aan het iSCSI-doel) voor servertoepassingen om opslagcapaciteit uit te breiden, iedere keer ongeacht de huidige opslaggrootte. De toevoeging van opslagruimte aan de servers kan eenvoudig gerealiseerd worden op verschillende besturingssystemen door de iSCSI-initiator. 'Thin provisioning' biedt een efficiënter opslagbeheer aangezien de systeembeheerder alleen de opslagcapaciteit van een enkele server (Turbo NAS) in de gaten hoeft te houden in plaats van extra harde schijven of tapes op andere subopslagsystemen. Over-allocatie is toegestaan aangezien de opslagcapaciteit van de Turbo NAS uitgebreid kan worden via Online RAID-capaciteitsuitbreiding.

Om een verbinding te maken met het iSCSI-doel dat we zojuist aangemaakt hebben, is er een tabblad die het besturingssysteem vertegenwoordigt dat u gebruikt.

Verbinden met iSCSI-doelen via de Microsoft iSCSI initiator onder Windows

Hier wordt u getoond hoe u de iSCSI-initiator onder Windows gebruiken kunt om het iSCSI-doel (Turbo NAS) toe te voegen als extra partitie. Alvorens u de iSCSI-doelservice gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u een iSCSI-doel maakt op de Turbo NAS via "Device Configuration" (Apparaatconfiguratie) > "iSCSI Target" (iSCSI-doel) en de correcte iSCSI-initiator voor uw OS te installeren.

iSCSI Initiator onder Windows

De Microsoft iSCSI Software Initiator v2.07 is een officiële toepassing voor Windows Server 2003, XP en 2000 waarmee gebruikers een externe iSCSI-opslag-array over een netwerk implementeren kunnen. Als u gebruikmaakt van Windows Vista, 7, 8 of Windows Server 2008 of 2012, is de Microsoft iSCSI Software Initiator standaard inbegrepenj. Voor meer informatie (inclusief download links) gaat u naar:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=12cb3c1a-15d6-4585-b385-befd1319f825&displaylang=en

Start de iSCSI-initiator vanuit "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Administrative Tools" (Beheertools). Onder het tabblad "Discovery" (Zoeken)O klikt up op "Add Portal" (Portaal toevoegen). Vul het Turbo NAS IP-adres in en het poortnummer van de iSCSI-service.

Enter the IP address of the NAS to start the discovery

De beschikbare iSCSI-doelen en hun status zullen daarna getoond worden in het tabblad "Targets" (Doelen). Kies het doel waarmee u een verbinding wenst te maken en klik op "Connect" (Verbinden).

Enter the IP address of the NAS to start the discovery

U kunt klikken op "Advanced" (Geavanceerd) om extra verbindingsinstellingen te specificeren (inclusief authenticatie) anders klikt u op "OK" om verder te gaan.

Confirm to log on to the chosen target

De status van het doel zou nu moeten aangeven "Connected" (Verbonden).

The status of the target now shows 'Connected'

Nadat het doel verbinding gemaakt heeft, zal Windows de aanwezigheid ervan detecteren en deze behandelen alsof er een nieuwe harde schijf toegevoegd is, die voor gebruik geïnitialiseerd en geformatteerd moet worden. Klik met de rechtermuisknop op "My Computer" (Mijn computer) > "Manage" (Beheren) om het venster van "Computer Management" (Computerbeheer) te openen. Ga naar "Disk Management" (Schijfbeheer) waarna een venster zou moeten verschijnen die u vraagt of u de nieuw gevonden harde schijf wilt initialiseren. Klik op "OK" en formatteer deze schijf dan op de gebruikelijke manier zoals u zou doen na het toevoegen van een nieuwe schijf.

The status of the target now shows 'Connected'

Na initialisatie en formattering zal de schijf aan uw PC gekoppeld zijn. U kunt dit iSCSI-doel gebruiken als een reguliere schijfpartitie.

Verbinden met iSCSI-doelen via de iSCSI initiator onder Mac OS

Voorwaarden:

Stappen:

 1. Draai “globalSAN and Xtarget” in "System Preferences" (Systeemvoorkeuren).
 2. Klik op het slot-icoon om te ontgrendelen en veranderingen toe te staan. Selecteer “+” > “Portal/Group” (Portaal/Groep).
 3. Vul het ip-adres of de domeinnaam van de NAS in. Klik op "Add" (Toevoegen).
 4. Selecteer een iSCSI-target in de linkerlijst, en selecteer dan “iSCSI Options” (iSCSI-opties).
 5. Selecteer “Always send “Session Type when connecting” (Altijd sessie-type versturen bij verbinding), en selecteer dan “Done” (Klaar).
 6. Optioneel: Als CHAP-authenticatie gebruikt wordt, selecteer dan “Authentication” (Authenticatie).
 7. Selecteer “Challenge Handshake Auchentication (CHAP)” om de naam en geheime velden in te vullen. Klik op "OK".
 8. Selecteer de verbinding voor de iSCSI-target in de rechterlijst. Selecteer “Connect” (Verbinding maken).


  Resultaat:
  De iSCSI-verbinding zal nu verschijnen als “Connected” (Verbonden) in de linkerlijst.

Als de iSCSI-target niet leesbaar is voor de Mac, zal een dialoogvenster de gebruiker vragen om de iSCSI-target te initialiseren.

Volg de stappen hieronder om een iSCSI-target te initialiseren:

 1. Selecteer “Initialize…” (Initialiseren...).
 2. Rechtsklik op de iSCSI-target onder “External” (Extern) en selecteer “Erase…” (Wissen...). Besef dat alle data op de target gewist zal worden.
 3. Vul de schijfnaam in en selecteer het formaat. Selecteer “Erase” (Wissen).

Uiteindelijk resultaat:
Er zal een iSCSI-target-icoon aanwezig zijn op het bureaublad en de target kan nu gebruikt worden als een externe schijf op uw Mac.

Over de Xtend SAN iSCSI Initiator

Met ATTO's Xtend SAN iSCSI Initiator voor Mac OS X kunnen Mac-gebruikers gebruikmaken van iSCSI. Het is compatibel met Mac OS X 10.4.x tot 10.6.x. Voor meer informatie gaat u naar: http://www.attotech.com/products/product.php?sku=INIT-MAC0-001

Na het installeren van de Xtend SAN iSCSI Initiator, kunt u deze vinden in "Applications" (Toepassingen).

In het tabblad "Discover Targets" (Doelen zoeken) kunt u kiezen voor "Discover by DNS/IP" (Zoeken op DNS/IP) of "Discover by iSNS" (Zoeken op iSNS) overeenkomstig de netwerktopologie. In dit voorbeeld zullen we het IP-adres gebruiken om de iSCSI-doelen te zoeken.

Volg de instructies en vul het serveradres in, het poortnummer van het iSCSI-doel (standaard: 3260), en de CHAP-inforamtie (indien beschikbaar). Wanneer u hiermee klaar bent, klik dan "Finish" (Voltooien) om het doel te bekijken.

De beschikbare iSCSI-doelen op de Turbo NAS zullen weergegeven worden. Kies het doel waarmee u verbinden wilt en klik op "Add" (Toevoegen).

U kunt de verbindingseigenschappen van het gekozen iSCSI-doel configureren in het tabblad "Setup" (Instellen).

Klik op het tabblad "Status", kies het doel van de verbinding en klik op "Login" om verder te gaan.

Verbinden met iSCSI-doelen via de Open-iSCSI Initiator onder Ubuntu Linux

Dit artikel laat u zien hoe de Linux Open-iSCSI Initiator onder Ubuntu gebruiken kunt om het iSCSI-doel (Turbo NAS) toe te voegen als extra partitie. Alvorens te beginnen met het gebruik van de iSCSI-doelservice, moet u ervoor zorgen een iSCSI-doel op de Turbo NAS te maken via "Device Configuration" (Apparaatconfiguratie) > "iSCSI Target" (iSCSI-doel) en de correcte iSCSI-initiator voor uw OS te installeren.

Over de Linux Open-iSCSI Initiator

De Linux Open-iSCSI Initiator is een ingebouwd pakket in Ubuntu 8.04 LTS (en latere versies). U kunt een verbinding maken met een iSCSI-volume via een shell-prompt met slechts enkele commando's. U kunt meer informatie over Ubunto vinden op http://www.ubuntu.com/ en voor meer informatie (inclusief download links) over Open-iSCSI kunt u terecht bij: http://www.open-iscsi.org/

Voor u begint

Het open-iscsi pakket installeren. Het pakket is ook bekend als de Linux Open-iSCSI Initiator.

# sudo apt-get install open-iscsi

Volg de onderstaande stappen om een verbinding te maken met een iSCSI -doel (Turbo NAS) vanuit de Linux Open-iSCSI Initiator.
Het kan nodig zijn het bestand iscsid.conf te wijzigen voor CHAP-informatie (node.session.auth.username & node.session.auth.password).

# vi /etc/iscsi/iscsid.conf

Bewaar en sluit het bestand, herstart daarna de open-iscsi service.

# /etc/init.d/open-iscsi restart

Zoek de iSCSI-doelen op een specifieke host, bijvoorbeeld 10.8.12.31 met standaard poort 3260.

# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.8.12.31:3260

Controleer de beschikbare iSCSI-node(s) waarmee een verbinding gemaakt kan worden.

# iscsiadm -m node

** Met het volgende commando kunt u kunt een node(s) verwijderen waarmee u geen verbinding maken wilt wanneer de service aanstaat:

# iscsiadm -m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN

Herstart open-iscsi om in te loggen op alle beschikbare nodes.

# /etc/init.d/open-iscsi restart

U zou het onderstaande loginbericht moeten kunnen zien:
Login session [iface: default, target: iqn.2004-04.com:NAS:iSCSI.ForUbuntu.B9281B, portal: 10.8.12.31,3260] [ OK ]
Controleer de apparaatstatus met dmesg.

# dmesg | tail

Gebruik het volgende commando om een partitie te maken, waarbij /dev/sdb de apparaatnaam.

# fdisk /dev/sdb

De partitie formatteren.

# mkfs.ext3 /dev/sdb1

Het bestandssysteem mounten.

# mkdir /mnt/iscsi

# mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/

Dat is 't! U kunt de I/O-snelheid testen met het volgende commando:

# hdparm -tT /dev/sdb1

Hieronder staan enkele commando's gerelateerd aan "iscsiadm".
De doelen op de host zoeken:

# iscsiadm -m discovery --type sendtargets --portal HOST_IP

Inloggen op een doel:

# iscsiadm –m node --targetname THE_TARGET_IQN --login

Uitloggen uit een doel:

# iscsiadm –m node --targetname THE_TARGET_IQN --logout

Een doel verwijderen:

# iscsiadm –m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN

 
Uitgavedatum: 2013-05-03
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
80% van de mensen vond dit nuttig