QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Het verbinden met QIoT Suite Lite met behulp van CoAP?

In deze tutorial kunt u zien hoe u kunt verbinden met QIoT Suite Lite met behulp van CoAP.

Raadpleeg voor het verbinden van andere development boards met QIoT Suite Lite: https://www.qnap.com/en/how-to/tutorial/qiot-suite-lite

Raadpleeg de volgende koppeling voor informatie over IoT-toepassing en Dingen: https://www.qnap.com/en/how-to/tutorial/article/how-to-show-dht11-data-on-qiot-dashboard

U kunt ook de QNAP GitHub raadplegen op https://github.com/qnap-dev/qnap-qiot-sdks

Open IoT-toepassingen voor de CoAP-instellingen

 • Open uw IoT-toepassingen en ga naar Dingen.
 • Klik op knop "Verbind een apparaat".
 • Kies "CoAP" en klik op "Volgende".
 • Klik op "Download JSON-bestand". De naam van het bestand is "resourceinfo.json".

* Meer informatie over "resourceinfo.json"
Dit is een voorbeeld code van resourceinfo.json:

 {
 "myqnapcloudHost": "Not Available",
 "clientId": "rpi2_1508915341",
 "host": [
 "172.17.28.73"
 ],
 "r": "c08b5979-1f8f-42da-9085-d761707be65c",
 "t": "r:e91d53d57729b9d0b59772f9f2a130dc",
 "port": 25683,
 "resources": [
 {
 "description": "",
 "datatype": "Float",
 "resourceid": "temp",
 "topic": "r/qiot/things/admin/rpi2/temp",
 "resourcename": "temp",
 "resourcetypename": "Temperature",
 "unit": "°C"
 }
 ]
 }
 • Referentie:

  1. "myqnapcloudHost": Als u de myqnapcloud DDNS services op uw NAS verbindt, levert het een Internet hostnaam die u kunt verbinden met QIoT Suite Lite. Raadpleeg voor problemen met poorten het volgende artikel: https://qiot.qnap.com/blog/en/2017/09/21/solve-problem-using-different-port-qiot-suite-lite-v1-0-41/
  2. "client-ID": Apparaat-aanduidingen.
  3. "host": Het NAS IP
  4. "r" & "d": De query-structuur van CoAP is "r=<r>&t=<t>"
  5. "poort": De CoAP-poort.
  6. "bronnen": Informatie van bron, waaronder het volgende:
   • beschrijving: QIoT bronbeschrijving
   • datatype: QIoT brondatatypes
   • bron-ID: QIoT bronaanduidingen
   • topic: Pad van CoAP voor ontvangen en verzenden. De URL-structuur is "coap://<host>:<port>/<topic>?r=<r>&t=<t>"
   • bronnaam: QIoT bronnamen.
   • brontypenaam: QIoT brontypenamen.
   • unit: QIoT bronunits.
 • Type van verbinding:

  "Publiceer (Publish)":
  1. methode: PUT
  2. padnaam: <topic>
  3. query: r=<r>&t=<t>
  4. payload: {"waarde" : <data>}

  "Receive":
  1. methode: GET
  2. padnaam: <topic>
  3. query: r=<r>&t=<t>
  4. payload: {"waarde" : <data>}

Met behulp van bovenstaand voorbeeld krijgt u de volgende "URL"-koppeling:
" coap://172.17.28.73:25683/r/qiot/things/admin/rpi2/temp?r=c08b5979-1f8f-42da-9085-d761707be65c&t=r:e91d53d57729b9d0b59772f9f2a130dc"

Uitgavedatum: 2017-11-13
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.