QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Het aansluiten van LinkIt 7688(Duo) op QNAP NAS via QIoT Suite Lite

Aan de slag met LinkIt 7688(Duo) (Python)

Deze tutorial geeft algemene informatie over het werken met LinkIt 7688(Duo) (met OpenWRT). U leert hoe u uw apparaten naadloos kunt verbinden met QNAP NAS met behulp van QIoT Suite Lite.

Zorg dat uw LinkIt 7688(Duo) en de NAS op hetzelfde LAN zijn aangesloten.

1. Configureer uw apparaat

1.1 Aan de slag

 • Wat u nodig heeft
  1. LinkIt 7688 (Duo)
  2. Voeding:
   • De LinkIt 7688 wordt gevoed door een USB Micro-voeding met minstens 1A bij 5V.
  3. Wi-Fi AP
 • Sluit de LinkIt 7688(Duo) aan met
  Power (PWR)-connector, niet de USB host (HOST)-connector naast de MPU-resetknop. Het groene ON LED (Power on) gaat branden en daarna een oranje knipperlicht van Wi-Fi LED (start van bootloader). Na ongeveer 5 seconden zal het apparaat opstarten en het oranje LED constant branden gedurende 30 seconden.

1.2 Sluit de LinkIt 7688(Duo) aan op het netwerk

 • Schakel de AP-modus in
  • Na opstarten zal het Wi-Fi LED uitgaan. Dit betekent dat het systeem klaar is voor een Wi-Fi-verbinding.
  • Druk anders op de Wi-Fi-resetknop gedurende minstens 5 seconden en laat los om de AP-modus in te schakelen.
 • Raadpleeg onderstaande afbeelding voor status van Wi-Fi LED en systeem. (bron afbeelding: Media Tek Lab)
 • Ga naar uw instellingen van Wi-Fi en kies "LinkIt_Smart_7688_XXXXXXX". (waar “XXXXXXX” het MAC-adres is van uw LinkIt 7688 (Duo)).
 • Open als u verbonden bent met het LinkIt Smart Network "http://mylinkit.local" of "http://192.168.100.1" in uw webbrowser
  • Stel in de inlogpagina een wachtwoord in (of gebruik een eerder ingesteld wachtwoord).
  • De standaard gebruikersnaam is root.
 • Ga na het inloggen naar de tab "Network" en selecteer "Station Mode" om de Wi-Fi AP in te stellen waarmee u wilt verbinden. Uw PC en LinkIt moeten op hetzelfde netwerk zijn. Klik op "CONFIGURERE & RESTART".
 • Wijzig uw PC-netwerk in hetzelfde netwerk als het netwerk van de LinkIt.

Ga voor meer informatie over het installeren van een LinkIt 7688(Duo) naar: https://docs.labs.mediatek.com/resource/linkit-smart-7688/en/get-started

2. Het maken van uw apparaat in QIoT Suite Lite

2.1 Installeer QIoT Suite Lite

 • QIoT Suite Lite kan geinstalleerd worden vanuit het App Center.
 • Open QIoT Suite Lite en log in. De standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord is “admin”.

2.2 Maak een nieuwe IoT-toepassing

IoT-toepassingen zijn combinaties van dingen, regels en dashboards. Wij raden aan om eerst een "Dingen" in IoT-toepassing te maken. Met deze IoT-toepassing kunt u een record bijhouden van alle apparaten die met uw NAS verbonden zijn.

Regels maken het mogelijk om IoT-toepassingen te maken die de door de verbonden apparaten gegenereerde gegevens verzamelen, verwerken, analyseren en erop reageren. Regels kunnen toegepast worden op gegevens van één of meer apparaten en er kunnen meerdere acties parallel uitgevoerd worden.

Dashboards zetten uw gegevens om in analyses en rapporten die realtime informatie leveren.

Al deze elementen geven gebruikers een volledige IoT-toepassingsomgeving.

 • Klik op "IoT-toepassingen".
 • Klik op "Voeg IoT-toepassing toe".
 • In "Maak een nieuwe IoT-toepassing":
  • Voer de naam van de IoT-toepassing in (bijvoorbeeld: "mijnApp").
  • Op basis van de naam van de IoT-toepassing worden automatisch de namen voor regel en dashboard gegenereerd.
  • Klik op "Maken".
 • Klik op "+ Voeg ding toe" om het apparaat van deze toepassing toe te voegen.
 • Klik op "Voeg ding toe", In "Voeg ding toe":
  • Voer een naam in voor uw apparaat (bijvoorbeeld: "linkIt") en geef de apparaatgegevens (zoals serienummer en fabrikant) op in Voeg kenmerk toe.
  • Als u apparaat al wordt ondersteund door QIoT (Arduino Yun, Raspberry Pi, Edison en LinkIt 7688 (Duo)), kies dan een vooraf gedefinieerd dingtype.
  • Klik op Toevoegen.
 • Klik op "Dingbron":
 • Klik in "Dingbronnen" op "Voeg bron toe":
 • In "Voeg dingbron toe":
  • Geef de naam en het ID voor de sensor in bronnaam en bron-ID. Vergeet niet dat dit bron-ID wordt gebruikt voor het maken van een topic in de QIoT Broker. Het ID moet voor het apparaat uniek zijn en er worden geen duplicaten toegestaan voor hetzelfde apparaat.
 • Herhaal de vorige stappen als u meer bronnen moet toevoegen. Klik op "Sluiten" als u klaar bent.
 • Ga naar de tab "Dashboard", waar een voorbeeld dashboard gemaakt zal worden.
 • Ga naar de regeltab om te bepalen hoe de flow of regels de vanuit het apparaat verzonden gegevens moeten verwerken en hoe het moet worden getoond in een dashboard.

3. Verbinding van uw apparaat met QIoT Suite Lite met behulp van MQTTS

3.1 Genereer informatie van bron in QIoT Suite

 • Klik op "Verbind een apparaat":
 • Kies MQTTS en klik op "Genereer een apparaatcertificaat" :
 • Klik in "Download de bestanden om te verbinden" op de koppelingen voor het downloaden van "Apparaatcertificaat", "CA-certificaat" en "Persoonlijke sleutel" naar uw PC. Wijzig de namen van deze bestanden niet. KLik op "OK".
 • Klik op "Download JSON-bestand".

3.2 Download sample code

 • Download de sample code van QNAP QIoT Suite Lite GitHub.
 • Stel de structuur van de gegevens in zoals in de volgende afbeelding.
  • Het bestand "resource.json" moet opgeslagen worden in de map "res" en het apparaatcertificaat, CA-certificaat en de persoonlijke sleutel in de map "ssl".
 • Open een Terminal-toepassing (zoals WinSCP) op uw PC en log in op uw apparaat.
  • LinkIt 7688 ondersteunt alleen het SCP-protocol. SFTP kan geïnstalleerd worden met "openssh-sftp-server".
 • Open een Terminal-toepassing (zoals PuTTY) op uw PC. Maak verbinding met uw apparaat met behulp van SSH en geef de map met sample code op (bijvoorbeeld: /home/root/bundle).
 • Voer de volgende opdrachten uit om de afhankelijkheden van de sample code te installeren:
 • Voer de sample code uit
 • Het apparaat stuurt een bericht naar topic "temp" (of dat wat u als topic heeft gedefinieerd).

3.3 Een ander protocol gebruiken

 • Klik op "Verbind een apparaat".
 • U kunt een ander protocol kiezen.
 • Maak verbinding met uw apparaat met behulp van SSH en voer de volgende opdrachten uit:

4. Integratie van Power BI

4.1 Vraag uw eerste Power BI-account aan

 • Registreer voor een gratis PowerBI-account op https://powerbi.microsoft.com/en-us/
 • Na het registreren brengt de pagina u naar de onderstaande pagina. Klik op "My workspace" en daarna op "Skip for now".

4.2 Stel uw streaming dataset API in

 • Maak "Datasets"
  • Klik op "Create" in de hoek rechtsboven
  • Klik op "Streaming dataset"
 • Selecteer "API" als de bron van uw gegevens en klik op "Next".
 • Bepaal de gewenste streamwaarden (zoals temp, max, min) voor een JSON-resultaat in het tekstvak. Deze JSON-code wordt gebruikt voor het pushen van gegevens naar de QIoT Suite Lite-toepassing. Klik op "Create" om af te sluiten.
 • Na het maken van uw gegevensstream krijgt u een REST API URL die IoT-toepassingen kunnen gebruiken voor het oproepen van POST-aanvragen voor het pushen van live gegevens naar de streaming data dataset die u heeft gemaakt.

4.3 Configureer nodes van Node-RED in uw IoT-toepassing

 • Maak een IoT-toepassing in QIoT Suite.
 •  De volgende flow is uw eerste Node-RED-flow en daarna kunt u uw eigen IoT-flow maken. Meer informatie over Node-RED is te vinden op https://nodered.org/
 • Voordat u live gegevens naar Power BI gaat pushen. We hebben een "function" node nodig voor het converteren van IoT-gegevens naar een streaming data dataset. Hier kunt u msg.payload vervangen voor uw JSON dataset.
 • Voer de code in als volgt:
 • We hebben een "http request" node nodig voor het pushen van live gegevens naar Power BI. Zet de “http request” node gewoon in de staart van de “function“ node.
 • Kopieer en plak de REST API URL uit de Power BI console en stel de http method in op POST. Klik op "Implementeren".
 • Uw Node-RED flow ziet er uit als hieronder.

4.4 Voeg tegel toe voor weergave van realtime gegevens

 • Maak "Dashboard"
  • Klik op "Maken" in de hoek rechtsboven
  • Klik op "Dashboard"
  • Voer de naam van het dashboard in en klik op "Maken".


 • Klik op "Voeg tegel toe" in de rechterbovenhoek
 • Selecteer "AANGEPASTE STREAMING DATA" en klik op “Volgende”.
 • Kies de datasets en klik op "Volgende".
 • Kies een visualisatietype en stel de minimum en maximum waarden in.
 • U heeft nu een streaming dataset om mee te werken. Een kunt een realtime gauge krijgen die er als volgt uitziet.
Uitgavedatum: 2017-10-19
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.