QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Het aansluiten van Arduino Yun op QNAP NAS via QIoT Suite Lite

Aan de slag met Arduino Yun (Python)

Deze tutorial geeft algemene informatie over het werken met Arduino Yun (met Linux). U leert dan hoe u uw apparaten naadloos kunt verbinden met QNAP NAS met behulp van QIoT Suite Lite. Dit voorbeeld maakt gebruik van de DHT11 luchtvochtigheid en temperatuur sensor.

1. Configuratie van uw apparaten

1.1 Download Arduino IDE

1.2 Configureer en test uw apparaten

Als dit uw eerste gebruik van Arduino Yun is, moet u voor de montage enkele stappen doorlopen.

 • Sluit de Arduino Yun met USB op uw PC aan.
 • Open de Arduino IDE en zoek Blink example.
 • Configureer uw board:
 • Configureer uw poort:
 • Verifieer en upload uw Blink example naar Arduino Yun
 • Controleer na het uploaden van de code of L13 van uw Arduino Yun knippert:
 • Verbind uw DHT11 sensor met “Ground”, “5V”, “Pin 2(Digital)” op Arduino Yun, respectievelijk.

1.3 Zoek het IP-adres van uw Arduino Yun

 • Druk vijf seconden zonder los te laten op de Wi-Fi-resetknop.
 • Ga naar uw Wi-Fi-instellingen en kies "Arduino-Yun-XXXXXXX" (waarbij "XXXXXXX" het MAC-adres van uw Arduino Yun is).
 • Open uw browser en ga naar "http://192.168.240.1" of "http://arduino.local". Het standaard wachtwoord is "arduino".
 • Voltooi de instellingen van uw board en koppel de Arduino Yun aan de router die u gebruikt. Sla "API setting" over en klik op "Save".
 • Wijzig het Wi-Fi-netwerk op uw PC naar dat van uw router. Uw NAS en Arduino zijn nu allebei op hetzelfde netwerk.

1.4 Installeer development tools voor uw Arduino Yun

 • Open een terminal vanuit http://arduino.local
 • Log in met de gebruikersnaam "root" en uw wachtwoord. Het standaard wachtwoord is "arduino".
 • Installeer de PIP- en MQTT-bibliotheek met behulp van de volgende opdrachten.

2. Het maken van uw apparaat in QIoT Suite Lite

2.1 Installeer QIoT Suite Lite

 • QIoT Suite Lite kan geinstalleerd worden vanuit het App Center.
 • Open QIoT Suite Lite en log in. De standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord is “admin”.

2.2 Maak een nieuwe IoT-toepassing

IoT-toepassingen zijn combinaties van dingen, regels en dashboards. Wij raden aan om eerst een "Dingen" in IoT-toepassing te maken. Met deze IoT-toepassing kunt u een record bijhouden van alle apparaten die met uw NAS verbonden zijn.

Regels maken het mogelijk om IoT-toepassingen te maken die de door de verbonden apparaten gegenereerde gegevens verzamelen, verwerken, analyseren en erop reageren. Regels kunnen toegepast worden op gegevens van één of meer apparaten en er kunnen meerdere acties parallel uitgevoerd worden.

Al deze elementen geven gebruikers een volledige IoT-toepassingsomgeving.

Als u voor het eerst QIoT Suite Lite gebruikt, klik dan op Wizard voor snelle installatie om de wizard te openen. Klik na het lezen van de inleiding op "Volgende".

 

 • Maak een nieuwe IoT-toepassing
  • Voer de naam van de IoT-toepassing in (bijvoorbeeld: "app_1").
  • Op basis van de naam van de IoT-toepassing worden automatisch de namen voor regel en dashboard gegenereerd.
  • Klik op "Volgende".
 • Klik op "+ Voeg toe" om het apparaat van deze toepassing toe te voegen.
 • Klik op "+Voeg toe", In "Voeg dingen toe":
  • Voer een naam in voor uw apparaat (bijvoorbeeld: "arduino") en geef de apparaatgegevens (zoals serienummer en fabrikant) op in Voeg kenmerk toe.
  • Als u apparaat al wordt ondersteund door QIoT (Arduino Yun, Raspberry Pi, Edison en Linkit 7688 (Duo)), kies dan een vooraf gedefinieerd dingtype.
  • Klik op Toevoegen.
 • Voer IP-adres, gebruikersnaam en wachtwoord van uw apparaat in en klik op het symbool Verbinden. QIoT Suite Lite zal de verbinding met het apparaat controleren. Klik als de verbinding is geverifieerd op Volgende.
 • Klik in "Bronnen" op "Voeg bron toe".
 • In "Voeg dingbron toe":
  • Geef de naam en het ID voor de sensor in bronnaam en bron-ID. Vergeet niet dat dit bron-ID wordt gebruikt voor het maken van een topic in de QIoT Broker. Het ID moet voor het apparaat uniek zijn en er worden geen duplicaten toegestaan voor hetzelfde apparaat.
 • In "API-sleutels":
  • Als u QIoT dashboard widgets in webpagina's wilt insluiten of toegang wilt tot QIoT API's van derden, ga dan naar de tab API-sleutels en klik op "Genereer nieuwe API-sleutel". Klik op "Gereed".
 • Uw IoT-toepassing wordt nu gemaakt. Node.js sample codes en verwante bestanden (certificaten, brongegevens) worden in het opgegeven pad op uw apparaat geüpload.
 • Er wordt een voorbeeld dashboard gemaakt.
 • Ga naar de regeltab om te bepalen hoe de flow of regels de vanuit het apparaat verzonden gegevens moeten verwerken en hoe het moet worden getoond in een dashboard.

3. Verbinding van uw apparaat met QIoT Suite Lite met behulp van MQTTS

3.1 Voer Sample Code uit

 • Open een Terminal-toepassing (zoals: PuTTY) op uw PC. Maak verbinding met uw apparaat met behulp van SSH en geef de map met sample code op (bijvoorbeeld: /home/root/bundle).
 • Voer de volgende opdrachten uit om de afhankelijkheden van de sample code te installeren:
 • Voer de sample code uit
 • Het apparaat stuurt een bericht naar topic "temp" (of dat wat u als topic heeft gedefinieerd).

3.2 Een ander protocol

 • Klik op "Verbind een apparaat".
 • U kunt een ander protocol kiezen.
 • Maak verbinding met uw apparaat met behulp van SSH en voer de volgende opdrachten uit:

4. Integratie van Power BI

4.1 Vraag uw eerste Power BI-account aan

 • Registreer voor een gratis PowerBI-account op https://powerbi.microsoft.com/en-us/
 • Na de stappen voor registratie zal de pagina u omleiden naar de onderstaande pagina. Hier kunt u op "Mijn werkruimte" drukken waardoor de knop "nu overslaan" verschijnt. U kunt op "nu overslaan" klikken om een dataset te maken.

4.2 Stel uw streaming dataset API in

 • Maak "Datasets"
  • Klik op "Maken" in de hoek rechtsboven
  • Klik op "Streaming dataset"
 • Selecteer "API" als de bron van uw gegevens en klik op "Volgende".
 • Bepaal de gewenste streamwaarden (bijv. temp, max, min) voor een JSON-resultaat in het tekstvak. Deze JSON-code wordt gebruikt voor het pushen van gegevens naar de QIoT Suite Lite-toepassing. Klik op "Maken" om af te sluiten.
 • Na het maken van uw gegevensstream krijgt u een REST API URL die IoT-toepassingen kunnen gebruiken voor het oproepen van POST-aanvragen voor het pushen van live gegevens naar de streaming data dataset die u heeft gemaakt.

4.3 Configureer nodes van Node-RED?in IoT-toepassing

 • Maak IoT-toepassing in QIoT Suite.
 •  De volgende flow is uw eerste Node-RED-flow, daarna kunt u uw eigen IoT-flow maken. Meer informatie over Node-RED is te vinden op https://nodered.org/
 • Voordat u live gegevens naar Power BI gaat pushen. We hebben een "function" node nodig voor het converteren van IoT-gegevens naar een streaming data dataset. Hier kunt u msg.payload vervangen voor uw JSON dataset.
 • Function code als volgt:
 • We hebben een “http request” node nodig voor het pushen van live gegevens naar Power BI. Plaats de "http request" node en verbind met staart van de "function" node.
 • Kopieer en plak de REST API URL uit de Power BI console en stel de http-methode in op POST. Klik op "Implementeer" om de wijzigingen te bewaren.
 • Uw Node-RED flow ziet er uit als hieronder.

4.4 Voeg tegel toe voor weergave van realtime gegevens

 • Maak "Dashboard"
  • Klik op "Maken" in de rechterbovenhoek van het scherm
  • Klik daarna op "Dashboard"
  • Voer de naam van het dashboard in en klik op "Maken" om het dashboard te maken.


 • Klik op "Voeg tegel toe" in de rechterbovenhoek van het scherm
 • Selecteer "AANGEPASTE STREAMING DATA" en klik op “Volgende”.
 • Selecteer datasets en klik op "Volgende".
 • Kies het soort visualisatie (bijv. gauge) en stel de minimale en maximale waarde in.

  U heeft nu een streaming dataset om mee te werken en u kunt een realtime gauge opvragen die er als volgt uitziet.

Ga naar QNAP github voor QIoT Suite Lite sample code "QNAP-Github"

Uitgavedatum: 2017-10-30
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
100% van de mensen vond dit nuttig