QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Het aansluiten van Arduino Yun op QNAP NAS via QIoT Suite Lite

Aan de slag met Arduino Yun (Python)

Deze tutorial geeft algemene informatie over het werken met Arduino Yun (met Linux). U leert dan hoe u uw apparaten naadloos kunt verbinden met QNAP NAS met behulp van QIoT Suite Lite. Dit voorbeeld maakt gebruik van de DHT11 luchtvochtigheid en temperatuur sensor.

Les 1: Configuratie van uw apparaten

Deze les behandelt het configureren van uw Arduino Yun-apparaat met een besturingssysteem, het instellen van uw development omgeving en het implementeren van een toepassing in Arduino Yun.

1.1 Download Arduino IDE

1.2 Configureer en test uw apparaat

Als dit uw eerste gebruik van Arduino Yun is, moet u voor de montage enkele stappen doorlopen.

 • Sluit de Arduino Yun met USB op uw PC aan.
 • Open de Arduino IDE en zoek Blink example.
 • Configureer uw board:
 • Configureer uw poort:
 • Verifieer en upload uw Blink example naar Arduino Yun
   
 • Controleer na het uploaden van de code of L13 van uw Arduino Yun knippert:
 • Verbind uw DHT11 sensor met “Ground”, “5V”, “Pin 2(Digital)” op Arduino Yun, respectievelijk.

1.3 Zoek het IP-adres van uw Arduino Yun

 • Druk vijf seconden zonder los te laten op de Wi-Fi-resetknop.
 • Ga naar uw Wi-Fi-instellingen en kies “Arduino-Yun-XXXXXXX” (waarbij “XXXXXXX” het MAC-adres van uw Arduino Yun is).
 • Open uw browser en ga naar “http://192.168.240.1” of “http://arduino.local”. Het standaard wachtwoord is “arduino”.
 • Voltooi de instellingen van uw board en koppel de Arduino Yun aan de router die u gebruikt. Sla “API setting” over en klik op "save".
 • Wijzig het Wi-Fi-netwerk op uw PC naar dat van uw router. Uw NAS en Arduino zijn nu allebei op hetzelfde netwerk.

1.4 Installeer development tools voor uw Arduino Yun

 • Open een terminal vanuit http://arduino.local
 • Voer het loginaccount “root” en uw wachtwoord in. Het standaard wachtwoord is “arduino”.

Installeer de PIP- en MQTT-bibliotheek met behulp van de volgende opdrachten.

root@arduino:~# opkg update
root@arduino:~# opkg install distribute
root@arduino:~# opkg install python-openssl
root@arduino:~# easy_install pip
root@arduino:~# easy_install paho-mqtt

Les 2: Het maken van uw apparaat in QIoT Suite Lite

In deze les geeft u uw QNAP QIoT Suite Lite software en maakt u uw eerste apparaat in QIoT Suite Lite.

2.1 Installeer QIoT Suite Lite

QIoT Suite Lite kan geinstalleerd worden vanuit het App Center.


Open QIoT Suite Lite en login. De standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord is “admin”..

2.2 Maak een nieuwe IoT-toepassing

IoT-toepassingen zijn combinaties van dingen, regels en dashboards. Wij raden aan om eerst een "Dingen" in IoT-toepassing te maken. Met deze IoT-toepassing kunt u een record bijhouden van alle apparaten die met uw NAS verbonden zijn.

Regels maken het mogelijk om IoT-toepassingen te maken die de door de verbonden apparaten gegenereerde gegevens verzamelen, verwerken, analyseren en erop reageren. Regels kunnen toegepast worden op gegevens van één of meer apparaten en er kunnen meerdere acties parallel uitgevoerd worden.

Dashboards zetten uw gegevens om in analyses en rapporten die realtime informatie leveren.

Al deze elementen geven gebruikers een volledige IoT-toepassingomgeving.

 • Klik op Voeg IoT-toepassing toe en geef uw IoT-toepassing een naam. Op basis van de naam van de IoT-toepassing worden automatisch de namen voor regel en dashboard gegenereerd.

 • Geef de bijbehorende informatie voor uw IoT-toepassing.
 • Klik op Voeg een ding toe. Voer een naam voor uw apparaat in en geef de apparaatgegevens (zoals serienummer en fabrikant) op in Voeg kenmerk toe. Als uw apparaat al door QIoT wordt ondersteund, kunt u een vooraf gedefinieerd Dingtype kiezen. Klik op Toevoegen om het apparaat toe te voegen.

 • Klik op het "Dingbronnensymbool" en klik op Voeg bronnen toe. Geef de naam en het ID voor de sensor in bronnaam en bron-ID. Vergeet niet dat dit bron-ID wordt gebruikt voor het maken van een topic in de QIoT Broker. Het ID moet voor het apparaat uniek zijn en er worden geen duplicaten toegestaan voor hetzelfde apparaat.

 • Geef de brongegevens op.

Les 3: Verbinding van uw apparaat met QIoT Suite Lite met behulp van MQTTS

In deze les gaat u een certificaat van QIoT Suite Lite genereren, de SDK downloaden en de Arduino Yun verbinden met QIoT Suite Lite.

3.1 Genereer informatie van certificaat en bron in QIoT Suite.

 • Klik in QIoT Suite Lite op het symbool Informatie over ding, ga naar Verbind een apparaat en klik op Genereer een apparaatcertificaat.

 • Er verschijnt een pop-upvenster zoals hieronder weergegeven. Klik op de drie koppelingen voor het downloaden van “Apparaatcertificaat" "CA-certificaat" en "Privésleutel" en klik dan op OK.
 • U ziet dan een pagina met veel code. Klik op Download JSON-bestand. De bestandsnaam is “resourceinfo.json”

3.2 Download SDK sample code

Download de SDK Sample code van:
https://drive.google.com/open?id=0B5f8WeH2QCp2WWFaRzZrNG44RFU

Zorg dat u “QNAPIoT_Python_Test.py” en “DHT-sensor-library-master. zip” downloadt.

3.3 Verbind Arduino Yun met NAS

 • Open http://arduino.local/ en zoek “File Manager”
 • Maak een nieuwe map (bijvoorbeeld: “123”) onder Arduino Storage.
 • Maak onder "123" de mappen “res” en “ssl”.
 • Kopieer en plak het bestand “QNAPIoT_Python_Test_MQTTS.py” in “123’.
 • Upload het bestand “resourceinfo.json” naar “res” en upload de 3 certificaten naar “ssl”.
 • Open Arduino IDE. Zoek het bestand “DHT-sensor-library-master.zip” en voeg het toe.
 • Open “QNAPIoT_Arduino_Test.ino” door Arduino IDE en upload uw Arduino sample code.

3.4 Wijzig uw verbindingstype

QIoT ondersteunt protocollen zoals MQTT, MQTTS en HTTP.

3.4.1 MQTT en MQTTS

 • Download en open “QNAPIoT_Python_Test_MQTT.py”. MQTT en MQTTS zijn verschillend in OpenSSL.
 • Om MQTT te gebruiken, moet u QIoT Suite Lite openen en zoeken naar “Verbind een apparaat”. Kies MQTT en klik op “Volgende”.
 • Download het JSON-bestand en upload het naar de map “res” van Arduino Yun.
 • Open voor uitvoering van de pythoncode uw terminal en geef de volgende opdracht:
  root@arduino:~# python QNAPIoT_Python_Test_MQTT.py of
  root@arduino:~# python QNAPIoT_Python_Test_MQTTS.py

3.4.2 HTTP

 • Zoek de “QNAPIoT_Python_Test_HTTP.py” sample code.
 • Voer het uit met behulp van:
  root@arduino:~# python QNAPIoT_Python_Test_HTTP.py

Les 4: Integratie van Power BI

4.1 Vraag uw eerste Power BI-account aan

Registreer voor een gratis PowerBI-account op https://powerbi.microsoft.com/en-us/


Na registratie ziet u de volgende pagina:

4.2 Stel uw streaming dataset API in

 • Ga naar “Datasets -> Streaming datasets” in het linker menu en klik rechtsboven op “+ Add streaming dataset”.
 • Selecteer “API” als gegevensbron en klik op “Next”.
 • Bepaal de gewenste streamwaarden voor een JSON-resultaat in het tekstvak. Deze JSON-code wordt gebruikt voor het pushen van gegevens naar de IoT-toepassing. Klik op “Create” om af te sluiten.
 • Na het maken van uw gegevensstream krijgt u een REST API URL die IoT-toepassingen kunnen gebruiken voor het oproepen van POST-aanvragen voor het pushen van live gegevens naar de streaming data dataset die u heeft gemaakt.

4.3 Configureer nodes van Node-RED’ in IoT-toepassing

 • Maak een IoT-toepassing in QIoT Suite. De volgende flow is uw eerste Node-RED-flow en daarna kunt u uw eigen IoT-flow maken. Meer informatie over Node-RED is te vinden op https://nodered.org/
 • Voordat u live gegevens naar Power BI gaat pushen. We hebben een "function" node nodig voor het converteren van IoT-gegevens naar een streaming data dataset. Hier kunt u msg.payload vervangen voor uw JSON dataset.
 • We hebben een “http request” node nodig voor het pushen van live gegevens naar Power BI. Zet de “http request” node in de staart van de “function“ node.
 • Kopieer en plak de REST API URL uit de Power BI console en stel de http method in op POST. Klik op “Deploy” om de wijzigingen te bewaren.
 • Uw Node-RED flow ziet er uit als hieronder.

4.4 Voeg tegels toe voor weergave van realtime gegevens

 • Ga naar “Dashboards +” voor het maken van uw eerste dashboard en klik dan op “+ Add tile” om een widget te configureren.
 • Selecteer “CUSTOM STREAMING DATA” en klik op “Next”.
 • Selecteer datasets en klik op “Next”.
 • U heeft nu een streaming dataset om mee te werken en u kunt een realtime gauge opvragen die er als volgt uitziet.
Uitgavedatum: 2017-05-12
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
100% van de mensen vond dit nuttig