QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Gebruikmaken van de ingebouwde back-uptools in Windows 10 voor het back-uppen van bestanden of een systeemkopie naar een QNAP NAS

Uw NAS opzetten

1. Een gedeelde map creëren

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen) en klik op "Create" (Aanmaken) > "Shared Folder" (Gedeelde map).

Voer een naam in voor de nieuwe gedeelde map en klik op "Create" (Aanmaken). In deze tutorial gebruiken we "backup" als voorbeeld van een mapnaam.

2. Een gebruikeraccount creëren die back-uptaken gaat afhandelen

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Users" (Gebruikers) en klik op "Create" (Aanmaken) > "Create a User" (Een gebruiker aanmaken).

Configureer een gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op "Create" (Aanmaken). In deze tutorial gebruiken we "test" als voorbeeld van een gebruikersnaam.

Ga naar "Control Panel" (Configuratiecherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen) en klik op het icoon "edit shared folder permission" (Wijzig de permissie van gedeelde mappen) onder de kolom "Action" (Actie).

Klik op "Add" (Toevoegen).

Vink aan "RW" ("Read/Write") (Lezen/Schrijven) en klik op "Add" (Toevoegen).

Klik op "Apply" (Toepassen) > "Close" (Afsluiten).

Windows 10 opzetten

Er zijn 2 methoden voor het back-uppen van data op een Windows 10 systeem.

  • "File History" (Bestandsgeschiedenis): Alleen bestanden back-uppen.
  • Een systeemkopie maken (compatibel met Windows 7) Maakt een back-up van bestanden en het besturingssysteem.

1. Bestandsgeschiedenis

1.1. Een netwerkverbinding toevoegen

Door het toevoegen van een netwerkschijf kunt u toegang krijgen tot aangekoppelde NAS-mappen in "This PC" (Deze pc) en dit is handig voor snelle toegang tot bestanden. Om dit te doen, ga naar "This PC" (Deze pc) en klik op "Computer" > "Map network drive" (Netwerkverbinding maken).

Voer in "\\<NAS IP-adres>\mapnaam" in het veld van de "Folder" (map) (waar "mapnaam" de gedeelde map is die u eerder aangemaakt hebt) en klik op "Finish" (Voltooien).

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van het account dat u eerder aangemaakt hebt en klik op "OK".

1.2. Een back-up uitvoeren

Open het Start-menu en open "Settings" (Instellingen).

Klik op "Update & security" (Bijwerken en beveiliging).

Klik op "Backup" (Back-up)> "More options" (Meer opties).

Klik op "See advanced settings" (Zie geavanceerde instellingen).

Klik op "Select a network location" (Selecteer een netwerklocatie).

Klik op "Add network location" (Een netwerklocatie toevoegen).

Voer in "\\<NAS IP-adres>\mapnaam" in het veld van de map (waar "mapnaam" de gedeelde map is die u eerder aangemaakt hebt) en klik op "Select Folder" (Map selecteren).

Bevestig dat de informatie correct is en klik op "OK".

Klik op "Turn on" (Inschakelen).

Ga naar "Backup" (Back-up)> "More options" (Meer opties).

U kunt beslissen welke mappen geback-upt moeten worden en een schema instellen.

2. Een systeemkopie maken (compatibel met Windows 7)

Open het Start-menu en open "Settings" (Instellingen).

Klik op "Update & security" (Bijwerken en beveiliging).

Klik op "Backup" > Ga naar "Back-up maken en terugzetten (Windows 7)".

Selecteer "Create a system image" (Een systeemkopie maken).

Selecteer "On a network location" (Op een netwerklocatie) > "Select" (Selecteren).

Een bericht zal weergegeven worden ("Backed up data cannot be securely protected for a network target" (Geback-upte data kan niet veilig beschermd worden voor een netwerkdoel)) maar dit kan genegeerd worden aangezien de doelmap permissie-instellingen heeft waardoor alleen bepaalde gebruikers er toegang tot hebben.

Voer een "\\<NAS IP -adres>\mapnaam" in in het veld van de netwerklocatie (waar "mapnaam" de gedeelde map is die u eerder aangemaakt hebt) en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor het account dat u eerder aangemaakt hebt. Klik op "OK".

Klik op "Next" (Volgende).

Selecteer de schijven die geback-upt moeten worden en klik op "Next" (Volgende).

Bevestig dat de informatie correct is en klik op "Start backup" (Back-up starten).

Kies of u wel of niet een "system repair disc" (systeemherstelschijf) wilt aanmaken. In dit voorbeeld kies "No" (Nee).

De back-up zal uitgevoerd worden. Klik op "Close" (Sluiten).

U kunt de back-upbestanden controleren in File Station op de NAS.

Herstellen

Er zijn 2 methoden voor het herstellen van bestanden

  • Terugzetten met bestandsgeschiedenis
  • Een systeemkopie terugzetten (compatibel met Windows 7)

1. Terugzetten met bestandsgeschiedenis

Open het Start-menu en open "Settings" (Instellingen).

Klik op "Update & security" (Update en beveiliging).

Klik op "Backup" (Back-up) > "More options" (Meer opties).

Klik op "Restore files from a current backup" (Bestanden terugzetten vanuit de huidige back-up).

Klik op het pijl-icoon en herstel de bestanden die u nodig heeft.

2. Een systeemkopie terugzetten

Open het Start-menu en open "Settings" (Instellingen).

Klik op "Update & security" (Bijwerken en beveiliging).

Klik op "Recovery" (Systeemherstel) > "Restart now" (Nu opnieuw opstarten).

Nadat de computer herstart is, selecteer "Troubleshoot" (Problemen oplossen).

Selecteer "Advanced options" (Geavanceerde opties).

Selecteer "System Image Recovery" (Herstellen met installatiekopie).

U zult de melding ontvangen dat "Windows cannot find a system image on this computer" (Windows kan geen systeemkopie vinden op deze computer) . Aangezien de systeemkopie zich op de NAS bevindt kunt u klikken op "Cancel" (Annuleren).

Selecteer "Select a system image" (Een systeemkopie selecteren) en klik op "Next" (Volgende).

Selecteer "Advanced" (Geavanceerd).

Selecteer "Search for a system image on the network" (Zoek een systeemkopie op het netwerk).

Voer in "\\<NAS IP-adres>\mapnaam" in het veld van de netwerk-map (waar "mapnaam" de gedeelde map is die u eerder gecreëerd heeft) en klik op "OK".

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van het account dat u eerder ingesteld heeft en klik op "OK".

Selecteer na bevestiging de locatie, en klik op "Next" (Volgende).

Selecteer de image die hersteld moet worden en klik op "Next" (Volgende).

Afhankelijk van uw behoeften kunt u ervoor kiezen de schijven wel of niet te formatteren en opnieuw te partioneren. Klik op "Next" (Volgende).

Bevestig dat de informatie correct is en klik op "Finish" (Voltooien).

Uw computer zal de systeemkopie terugzetten en herstarten.

Uitgavedatum: 2016-06-04
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
81% van de mensen vond dit nuttig