QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Waarom werken taken voor momentopnamen of replicaties van momentopnamen niet goed?
 1. Hardwarematige beperkingen
  Momentopnamen worden alleen ondersteund op thick volumes, thin volumes en LUN's met blokken. Het NAS-systeem moet minimaal model x51 hebben, over een CPU van Intel of AMD beschikken en minimaal 4 GB aan geheugen hebben.
  Elk volume en elke LUN kan maximaal 256 momentopnamen ondersteunen. Er geldt een limiet van 1024 momentopnamen voor de volledige NAS. Volumes en LUN's van NAS-model x51 kunnen maximaal 64 momentopnamen ondersteunen met een limiet van 256 momentopnamen voor de volledige NAS.
 2. Onvoldoende opslagruimte in de pool
  Er is vrije opslagruimte in de pool nodig om momentopnamen te kunnen maken. Verwijder ongewenste momentopnamen als er onvoldoende schijfruimte is. Dit probleem kan mogelijk worden voorkomen door minimaal 10% van de schijfruimte te reserveren voor momentopnamen
 3. Onvoldoende geheugen of CPU-bronnen
  Als iemand gegevens op het volume of op de LUN benadert of als het CPU- en geheugengebruik van de NAS te hoog is (meer dan 90%) kunnen momentopnamen tijdelijk mislukken. Wacht totdat de NAS minder wordt belast of schakel intensieve toepassingen uit voordat u verdergaat met het gebruik van momentopnamen.
 4. Onvoldoende bronnen op de doel-NAS
  Als u replica's van momentopnamen maakt, dienen zowel de bron- als doel-NAS voldoende opslagruimte, CPU-bronnen en geheugen te hebben voor het maken en repliceren van de momentopname. Controleer de bronnen op de bron- en doel-NAS als een replicatietaak mislukt.
 5. Bronvolume of LUN werd uitgebreid
  Als u replica's van momentopnamen gebruikt, wordt het bronvolume of de bron-LUN als basiskopie gekloond op de externe NAS. Als het bronvolume of de bron-LUN vervolgens wordt uitgebreid, kan het kopie op de externe NAS geen nieuwe momentopnamen opslaan. Verwijder de momentopnamekluis op de NAS na het uitbreiden van een volume of LUN en maak een nieuwe replicatietaak.
 6. Nieuwe poorten zijn geblokkeerd
  De functie voor replica's van momentopnamen gebruikt SSH-poort 22 en bbcp-gegevenspoorten 50000 t/m 62700. Zorg dat deze poorten niet zijn geblokkeerd.
Uitgavedatum: 2016-08-30
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
50% van de mensen vond dit nuttig