QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Waarom werken snapshots soms niet naar behoren?

Van toepassing op de volgende modellen:

Antwoord:

Dit kan het gevolg zijn van twee scenario's:

  1. Als slimme snapshots op een volume zijn ingeschakeld: Sommige van uw apps zijn misschien bezig met het updaten/veranderen van de data op het volume.
  2. Nadat de NAS opnieuw werd opgestart: QNAP NAS-systemen zijn ontworpen om snapshots te maken van volumes/LUNs nadat de NAS opnieuw werd opgestart. Deze snapshot wordt dan gebruikt om te bepalen of er veranderingen zijn aangebracht in het volume/LUN.
Uitgavedatum: 2016-08-30
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.