QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe te verbinden met een OpenVPN server via een .ovpn configuratiebestand?

Van toepassing op de volgende modellen:

Antwoord:

Als u een verbinding wilt maken met een OpenVPN server via een .ovpn file, dan moet u in QTS 4.2 de volgende stappen nemen:

 1. Maak een tekstbestand “openvpn_client_login.txt” met daarin uw gebruikersnaam en wachtwoord:
  Admin gebruikersnaam voor de verbinding
  Password123 wachtwoord voor de verbinding
  Maak verbinding met de NAS via SSH (de standaard poort is 22) gebruikmakend van het admin-account en importeer de onderstaande bestanden naar “/etc/openvpn”:
  1. Het .ovpn configuratiebestand (hierna aangeduid als “openvpn.ovpn”.)
  2. Het certificaat (hierna aangeduid als “ca.crt”, en als het niet aangeboden is, dan is het niet nodig.)
  3. Tekstbestand: “openvpn_client_login.txt”.
    
 2. Verander modus openvpn_client_login.txt:
  chmod 600 /etc/openvpn/openvpn_client_login.txt
   
 3. Hernoem openvpn.ovpn:
  mv /etc/openvpn/openvpn.ovpn /etc/openvpn/client.conf
   
 4. Wijzig /etc/openvpn/client.conf:
  1. ca /etc/openvpn/ca.crt (Specificeer de locatie van het certificaat)
  2. auth-user-pass /etc/openvpn/openvpn_client_login.txt (Specificeer de gebruikersnaam en het wachtwoord)
  3. up /etc/openvpn/openvpn_up
  4. down /etc/openvpn/openvpn_down
  Opgelet: gebruik de onderdelen van C. en D. als u deze VPN-verbinding instellen wilt als de standaard gateway.
  Met het in de QNAP NAS ingebouwde OpenVPN Server configuratiebestand als voorbeeld (de gewijzigde onderdelen zijn gemarkeerd in geel):
  client
  dev tun
  script-security 3
  proto tcp
  remote 172.17.20.134 1194
  resolv-retry infinite
  nobind
  ca /etc/openvpn/ca.crt
  auth-user-pass /etc/openvpn/openvpn_client_login.txt
  reneg-sec 0
  cipher AES-128-CBC
  writepid /var/run/openvpn.client.pid
  up /etc/openvpn/openvpn_up
  down /etc/openvpn/openvpn_down
  daemon openvpn-client
   
 5. Voeg de commandoregels toe aan /etc/config/vpn.conf
  [OPENVPN_CLIENT4]
  Enable = TRUE
  Status = 1
  Index = 4
  Gateway = 1
  Allow Connect = 0
  Reconnect = 1
  Server Address = OpenVPN.myQNAPcloud.com
  Profile File = OpenVPN4
  VPN Proto Type = TCP
  VPN Port = 1194
  Compress = 1
  Re-direct gateway = 1
  Encryption = 1
  Name = admin
  AccessCode = AAA
  Time Stamp = 0
  Volg de instructies en vul de vetrood gedrukte onderdelen in:
  1. [OPENVPN_CLIENT4]: Ga uit van uw vastgestelde OpenVPN Client verbindingsaantal +1. Zoals in de volgende illustratie: drie OpenVPN verbindingen zijn vastgesteld, dus vul in: 4.
  2. Enable = TRUE: Schakel deze verbinding in (het zal “False” (Onwaar) zijn wanneer de verbinding verbroken zal worden.)
  3. Status = 1: Schakel deze verbinding in (het zal “0” zijn wanneer de verbinding verbroken wordt.)
  4. Index = 4: Hetzelfde als item A.
  5. Gateway = 1: Als uw deze VPN-verbinding wilt instellen als de standaard gateway stel dan in 1, en omgekeerd, stel in 0.
  6. Server Address = OpenVPN.myQNAPcloud.com: Het IP-adres of het domein van de VPN-server.
  7. Profile File = OpenVPN4: De naam die op de VPN clientpagina getoond wordt.
  8. VPN Proto Type = TCP: Het VPN verbindingsprotocol.
  9. VPN Port = 1194: Het poortnummer van de VPN verbinding.
  10. Compress = 1: Compressie inschakelen, of stel in als 0 om het uit te schakelen.
  11. Name = admin: De naam van de verbinding.
    
 6. Start de VPN verbinding:
  Vul het commando in:# /etc/init.d/vpn_openvpn_client.sh start 4 &
  (Opgelet: het getal “4” is de index van deze verbinding)
   
 7. Instellen van DNS:
  Wijzig /etc/resolv.conf, door het DNS IP-adres toe te voegen (bijv. 8.8.8.8)
  nameserver 8.8.8.8
  nameserver 10.8.2.11
  nameserver 172.16.2.11
   
 8. Controleer de verbinding:
  Vul in ps | grep openvpn, als het antwoord het rode deel bevat, betekent dit dat de verbinding gelegd is:
      6714 admin     536 R     grep openvpn
      31906 admin     2152 S     /usr/sbin/openvpnclient /etc/openvpn/client.conf
  Of u kunt naar de VPN clientpagina gaan, de verbinding is reeds paketten aan het ontvangen en verzenden.
   
 9. Verbinding verbreken:
  Klik op “disconnect” (verbinding verbreken) op de VPN clientpagina.
   
 10. Opnieuw verbinden:
  Wees ervan bewust dat als u opnieuw verbinding wilt maken met de VPN, klik dan NIET op de knop “connect” (verbinden) in de VPN clientpagina. Herhaal deze instellingen:
  1. Edit /etc/config/vpn.conf:
   Enable = TRUE
   Status = 1
  2. Vul de commandoregel in: # /etc/init.d/vpn_openvpn_client.sh start 4 &
Uitgavedatum: 2015-10-06
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
26% van de mensen vond dit nuttig